KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2015-03-30

Automatyka budynkowa zmniejsza koszty ogrzewania budynków

Postęp w obszarze budownictwa w ostatnich latach znacząco nabrał prędkości. Zmiany zachodzą na całym świecie i nie tylko w kwestii budowy obiektów – dużych i małych, ale również w zakresie zarządzania nimi. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się automatyka budynkowa, która nie tylko pozwala na łatwiejsze zarządzanie obiektem, ale również umożliwia obniżenie kosztów związanych z jego utrzymaniem.

czytaj więcej »

2015-03-27

W poniedziałek ruszą pierwsze prace remontowe Dworca Centralnego

W poniedziałek ruszą prace estetyzacyjne Dworca Centralnego - poinformowało w piątek biuro prasowe PKP. Z hali głównej znikną stojące na środku szklane punkty usługowe a w części podziemnej dworca ruszą pierwsze prace rozbiórkowe.

czytaj więcej »

2015-03-26

Kalendarium prawne na styczeń i luty.

Kalendarium prawne na styczeń i luty

czytaj więcej »

2015-03-26

Rząd przyjął założenia ustawy o rewitalizacji

Wprowadzenie brakujących ram prawnych dla prowadzenia procesów rewitalizacji oraz regulacji ułatwiających samorządom ich podejmowanie i prowadzenie zakłada przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt ustawy o rewitalizacji.

czytaj więcej »

2015-03-25

Skanska wybuduje energooszczędne osiedle w Warszawie

Spółka Skanska Residential Development Poland rozpoczęła budowę osiedla przy ulicy Rudzkiej w Warszawie. Ma to być pierwszy w Polsce kompleks mieszkalny, który będzie ubiegał się o certyfikację BREEAM, przyznawaną za ekologiczne i energooszczędne rozwiązania.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:

PolecamyBEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE Przepisy z komentarzem 2014 + 66 pytań egz. na upr. bud. z bhp

wyd. 2014 r., format B6, stan prawny: 1 września 2014 r.
Książka zawiera ujednolicone teksty przepisów ustawy: Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (wyciąg) oraz sześciu rozporządzeń: w sprawie ogólnych przepisów bhp, bhp podczas wykonywania robót budowlanych, bhp przy pracach transportowych, bhp przy maszynach budowlanych i drogowych, bhp przy remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, bhp w oczyszczalniach ścieków – według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.
W obrębie komentarza Czytelnik znajdzie również 66 przykładowych pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane z zakresu bhp.

cena: 19.00 zł
BUDOWNICTWO I PRAWO (kwartalnik) - PRENUMERATA NA 2015 rok

W prenumeracie 25% rabatu
Czasopismo BiP ukazuje się od 1997 r. jako kwartalnik. Jest to najlepsze źródło aktualnych i profesjonalnych informacji prawnych o inwestycyjnym procesie budowlanym zarówno w kraju, jak i na rynkach unijnych. Potwierdzeniem rzetelności i fachowości BiP-u jest kilkanaście tysięcy naszych regularnych odbiorców. Współpracujemy z: Ministerstwami, Urzędami, Izbami oraz innymi czasopismami branżowymi.
Redakcja magazynu regularnie współpracuje z członkami Rady Programowej, którzy aktywnie uczestniczą
w pracach nad przygotowaniem czasopisma, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom i wymaganiom Państwa - naszych Czytelników.

cena: 60.00 zł 80.00 zł
Budownictwo i Prawo nr 1/2015

W tym numerze „BiP-u” zapraszamy do zapoznania się z nowym cyklem artykułów „Porady praktyczne”, które w przystępny
sposób w formie pytań i odpowiedzi będą wyjaśniały każdemu problematykę instalacji elektrycznych. Autorem ww. tekstów
skierowanych do mieszkańców domów jedno- i wielorodzinnych jest znany z szeregu książek mgr inż. Janusz Strzyżewski.
Po raz kolejny pojawi się także w naszym kwartalniku artykuł dr. inż. Roberta Geryło, tym razem dotyczący oceny opłacalności
zastosowania energooszczędnych rozwiązań technicznych budynków.
Rozwijamy również zagadnienie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie obywateli Unii
Europejskiej mieszkających w Polsce.
Jak co kwartał prezentujemy Państwu zapowiedzi licznych konferencji oraz aktualny przegląd zmieniających się aktów prawnych.

cena: 20.00 zł
Elektryczność w budynkach - vademecum

Niniejsza pozycja stanowi kompendium wiedzy z zakresu zastosowań elektryczności i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Przedstawione zagadnienia zostały zilustrowane ok. 320 zdjęciami i rysunkami oraz ok. 120 tablicami. Vademecum adresowane jest do: właścicieli domów jednorodzinnych w mieście i na wsi, właścicieli gospodarstw rolnych. W książce opisano m.in.: sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z długotrwałych przerw w dopływie prądu; zasady prawne oraz techniczne związane z dostawą energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznych oraz możliwości korzystania ze źródeł zasilania awaryjnego; zasady doboru zespołów prądotwórczych i UPS-ów, a także odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne czy przydomowe elektrownie wiatrowe; zasady prawidłowego oświetlania wnętrz i przyległego terenu – w tym parametry i ocenę efektywności nowoczesnych źródeł światła, takich jak lampy wyładowcze i lampy LED-owe. Szczególnie pożyteczną część książki stanowi dekalog inwestora i użytkownika zawierający praktyczne informacje dotyczące: odpowiedzialności prawnej właściciela lub użytkownika budynku, kontaktów z dostawcą energii elektrycznej, budowy lub remontu i modernizacji instalacji elektrycznej, zasad sporządzania dokumentacji projektowej, zasad wyboru wykonawcy.

cena: 77.00 zł
FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Przewodnik po procesie budowlanym 2015

wyd. 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015
Książka ta stanowi kompendium wiedzy niezbędnej do uzyskiwania oraz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie całego procesu inwestycyjno-budowlanego, począwszy od projektowania i wykonywania aż do eksploatacji obiektów budowlanych.
Niniejszy przewodnik zawiera praktyczne wskazówki nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla każdego zajmującego się przygotowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem obiektów budowlanych. Obejmuje on najnowsze zmiany przepisów prawnych według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r. Wyżej wymienione zagadnienia autorzy zebrali w 7 obszernych działach, na które składa się 20 rozdziałów zakończonych bogatą bibliografią.
W opracowaniu zawarto ok. 110 szczegółowych rysunków i 6 tabel obrazujących stosowane procedury postępowania.

OFERTA SPECJALNA*
dla członków PIIB
69 zł 59 zł zyskujesz 10 zł

Aby uzyskać rabat proszę w uwagach wpisać swój nr członkowski.

Rabat nie nalicza się automatycznie zostanie udzielony dopiero przy wystawianiu faktury VAT.

__________
*oferty nie można łączyć z innymi rabatami, przy zamówieniu proszę wpisać w uwagach informację o rabacie

 

cena: 69.00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014

 

Książka zawiera dwa ujednolicone teksty ustaw: ustawę – Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. według stanu prawnego na dzień 10 czerwca 2014 r. Wprowadzenie – komentarz do aktów prawnych napisał Rafał Wąchocki – autor aktualizacji Zbioru Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP). Do publikacji dołączone są skorowidze rzeczowe ułatwiające Czytelnikowi znalezienie interesujących go zagadnień.

cena: 19.00 zł
Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia

 

Opiniodawcy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, dr inż. Stefan Pyrak; wyd. 2014, format B5, str. 290 "W treści książki ujęto w sposób kompleksowy problematykę uszkodzeń ścian murowanych, w tym ścian działowych, stropów, sklepień i fundamentów. Wyczerpująco zanalizowano sposoby napraw i wzmocnień tych konstrukcji". Szczegółowo omówiono problematykę dotyczącą remontów konstrukcji murowych. Pokazano najczęściej spotykane przyczyny takich uszkodzeń - związane z gruntem (nierównomierne osiadanie, przekroczenie nośności gruntu), drganiami przekazywanymi na budynek, systemem korzeniowym drzew, wpływem odkształceń termicznych na budynek itd. Dla praktycznego zobrazowania tych problemów w publikacji zamieszczono ok. 115 zdjęć i ok. 170 rysunków oraz 6 tablic. Przywołano 148 pozycji literaturowych – krajowych i zagranicznych. Autor jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej. Książka skierowana jest do: "rzeczoznawców budowlanych, jak też projektantów i wykonawców. Powinna odegrać również ważną rolę w procesie dydaktycznym".

OFERTA SPECJALNA*
dla członków PIIB
69 zł 59 zł zyskujesz 10 zł

Aby uzyskać rabat proszę w uwagach wpisać swój nr członkowski.

Rabat nie nalicza się automatycznie zostanie udzielony dopiero przy wystawianiu faktury VAT.

__________
*oferty nie można łączyć z innymi rabatami, przy zamówieniu proszę wpisać w uwagach informację o rabacie

cena: 69.00 zł
NOWE WARUNKI TECHNICZNE 2014 DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIA + Dodatek specjalistyczny

NOWE WARUNKI TECHNICZNE ze zmianami 2014
DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIA


+ DODATEK SPECJALISTYCZNY "Efektywność energetyczna w budownictwie"

Poradnik z komentarzem i 170 rysunkami

 

Poradnik na 580 stronach formatu B5 zawiera opisowo-graficzny komentarz opatrzony 170 rysunkami. Został opracowany przez znanego i cenionego autora architekta Władysława Korzeniewskiego oraz jego syna Rafała.


Książka zawiera dodatek specjalistyczny nt. „Efektywności energetycznej w budownictwie” (patrz str. 561), w którym autor dr inż. Robert Geryło komentuje opisowo i graficznie nowe podstawowe wymagania techniczne dla budynków projektowanych, budowanych i przebudowywanych po 1 stycznia 2014 r. w zakresie oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, a także właściwości cieplnych zastosowanych wyrobów budowlanych.


Komentarz poradnika wkomponowany jest w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to wprowadza z dniem 23 lutego 2013 r. obowiązek m.in. montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej we wszystkich nowobudowanych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz dla nowoprojektowanych budynków wprowadza z dniem 01.01.2014 r. nowe zaostrzone wymagania energetyczne. W poradniku znajdują się przepisy techniczno-budowlane dotyczące m.in.: – przyłączenia działki budowlanej do sieci ogólnej infrastruktury technicznej, jej uzbrojenia oraz sposobu zagospodarowania – dojścia, dojazdów i wejść do budynków, w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – komunikacji pionowej w formie schodów, pochylni i dźwigów również przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych – warunków użytkowych pomieszczeń, mieszkań i lokali w zakresie oświetlenia dziennego i elektrycznego, nasłonecznienia oraz ogrzewania i wymiany powietrza – warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynków, w tym ich posadowienia w zależności od stosunków gruntowo-wodnych, sąsiedniej zabudowy i przeznaczenia budynków – ochrony budynku przed hałasem i drganiami zewnętrznymi. Szybki postęp techniczny w budownictwie zmusza uczestników procesu budowlanego zarówno do podwyższania kwalifikacji, jak i do bardzo dobrej znajomości poszczególnych przepisów techniczno-budowlanych oraz ich wzajemnych zależności dotyczących projektowania budynku, jego budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.

 

OFERTA SPECJALNA*
dla posiadaczy poprzednich wydań WT 109 zł 80 zł zyskujesz 29 zł

dla członków PIIB
109 zł 76 zł zyskujesz 33 zł

 

Aby uzyskać rabat proszę w uwagach wpisać swój nr członkowski.

 

 Rabat nie nalicza się automatycznie zostanie udzielony dopiero przy wystawianiu faktury VAT.

 

 

__________
*oferty nie można łączyć z innymi rabatami, przy zamówieniu proszę wpisać w uwagach informację o rabacie

cena: 109.00 zł
Osuszanie murów i renowacja piwnic PROMOCJA!!! 20 zł TANIEJ

W najnowszej publikacji Oficyny Wydawniczej POLCEN pt. Osuszanie murów i renowacja piwnic (tłumaczenie z języka niemieckiego) na 268 stronach znajdą Państwo dokładny opis ww. procesów i zagrożeń, zilustrowanych 112 zdjęciami, 35 tabelami oraz 28 rysunkami.

cena: 45.00 zł 65.00 zł
Pakiet 5 książek Przepisy techn, Prawo energet., KPA i Prawo autor. Zagospodar. przestrz. i Gospodarka nieruchom. BHP w bud. 2 KSIĄŻKI GRATIS

PAKIET 5 książek w tym 2 GRATIS Zamiast 95 zł płacisz 57 zł zyskujesz 38 zł

 

1. Przepisy techniczno-budowlane dla budynków (wyd. 2014, format B6, 366 str., stan prawny na dzień 1.01.2014 r.)

2. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne (wyd. 2014, format B6, str. 206, stan prawny na dzień 10.06.2014 r.)

3. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Przepisy z komentarzem + 66 pytań egz. na upr. bud. z bhp (wyd. 2014 r., format B6, stan prawny: 1.09.2014 r.)

4. Prawo energetyczne - przepisy z wprowadzeniem wyd. 2 + zmiany z 2015 r. wyd. 2014 + zmiany z 2015 r., (format B6, str. 266, wyd. 2., stan prawny na 1.01.2015 r.)

5. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami(wyd. 2015 r., format: B6, str. 294, stan prawny na dzień: 1 stycznia 2015 r.) 

 

 

 

 

cena: 57.00 zł 95.00 zł
Pakiet egzaminacyjny 1 - Pytania i testy 2015 + Funkcje techniczne

Zamiast 148 zł płacisz 110 zł, zyskujesz 38 zł

Pakiet 2 książek:

1. Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2015 - ok. 1150 pytań testowych (stan prawny: 1 stycznia 2015 r. wydanie 12, format B5, str. 384)

2. FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Przewodnik po procesie budowlanym 2015 (Wyd. 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015 r.)

cena: 110.00 zł 148.00 zł
Pakiet egzaminacyjny 2 - Pytania i testy 2015 + Funkcje techniczne + Przepisy techn., KPA, BHP

Zamiast 205 zł płacisz 137 zł, zyskujesz 68 zł

Pakiet 5 książek:

1. Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2015 - ok. 1150 pytań testowych (stan prawny: 1 stycznia 2015 r. wydanie 12, format B5, str. 384)

2. FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Przewodnik po procesie budowlanym 2015 (Wyd. 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015 r.)

3. Przepisy techniczno-budowlane dla budynków WT 2014 (wyd. 2014, format B6, 366 str., stan prawny na dzień 1.01.2014 r.)

4. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014 (wyd. 2014, format B6, str. 206, stan prawny na dzień 10.06.2014 r.)

5. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE Przepisy z komentarzem 2014 + 66 pytań egz. na upr. bud. z bhp (wyd. 2014 r., format B6, stan prawny: 1.09.2014 r.)

cena: 137.00 zł 205.00 zł
Pakiet egzaminacyjny 3 - Pytania i testy 2015 + Funkcje techniczne + Zbiór Aktów Prawnych na CD

Zamiast 298 zł płacisz 209 zł, zyskujesz 89 zł

Pakiet 2 książek:

1. Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2015 - ok. 1150 pytań testowych (stan prawny: 1 stycznia 2015 r. wydanie 12, format B5, str. 384)

2. FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Przewodnik po procesie budowlanym 2015 (Wyd. 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015 r.)


3. Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP) na płycie CD (bez możliwości wydruku).
stan prawny 01.01.2015 r.

cena: 209.00 zł 298.00 zł
Prawo energetyczne - przepisy z wprowadzeniem wyd. 2 + zmiany z 2015 r.

wyd. 2014 + zmiany z 2015 r., Format B6, str. 266, wyd. 2., stan prawny na 1.01.2015 r.
W publikacji zawarto tekst ujednolicony ustawy Prawo energetyczne według stanu prawnego na dzień 1 października 2014 r., pochodzący ze Zbioru Aktów Prawnych (ZAP) związanych z budownictwem. Książka poprzedzona jest komentarzem prawnika mgr. Rafała Wąchockiego. W zbiorze Czytelnik znajdzie również skorowidz rzeczowy uwzględniający hasła ustawy.

cena: 19.00 zł
Projektowanie mieszkań

wyd. 2011, format B5, str. 526, ponad 260 rysunków oraz 38 tablic W niniejszej publikacji zostały określone uwarunkowania w zakresie projektowania współczesnych mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Zawarto w niej informacje dotyczące standardu przestrzennego mieszkań, układu funkcjonalnego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać. Duża część zakresu tematycznego (5 rozdziałów) poświęcona jest przystosowaniu mieszkań do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

cena: 105.00 zł
Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2015 wyd. 12 - ok. 1150 pytań test

stan prawny: 1 stycznia 2015 r. wydanie 12, format B5, str. 384
Książka obejmuje najnowsze zmiany przepisów ustawowych tzw. deregulacyjnych dot. ułatwienia dostępu do niektórych zawodów regulowanych, m.in.: architektom i inżynierom budownictwa, a także osobom ze średnim wykształceniem technicznym.

Wydanie 12. zawiera zestaw 500 pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami, pochodzących ze strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl, obowiązujących podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. W nowym wydaniu dodano również ok. 50 nowych pytań z zakresu bhp.

cena: 79.00 zł
Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2014 wyd. 10

Przykładowe ćwiczenia stanowią niezbędną pomoc do dobrego przygotowania się do egzaminów jesiennych 2014 r., zarówno na egzamin pisemny (testowy), ale także egzamin ustny. Do egzaminu ustnego mogą być pomocne 174 przykładowe tezy z odpowiedziami z zakresu: prawa budowlanego, warunków technicznych, nadzoru inwestorskiego, prawa geodezyjnego, bezpieczeństwa i ochrony pracy (BIOZ) oraz prawa administracyjnego.

 

cena: 20.00 zł 65.00 zł
Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Wyd. 2015 r., format: B6, str. 294, stan prawny na dzień: 1 stycznia 2015 r.

 Książka zawiera dwa ujednolicone teksty ustaw: ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz trzy rozporządzenia: w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

cena: 19.00 zł
Zbiór Aktów Prawnych na CD 01.01.2015 (bez możliwości drukowania)

stan prawny 01.01.2015 r.
Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP) na płycie CD bez możliwości wydruku.
Płyta zawiera ujednolicone teksty 187 aktów prawnych na 4987 stronach.
Akty podzielone są na 4 tomy:
Tom I - Prawo budowlane i przepisy okoliczne
Tom II - Przepisy techniczno-budowlane
Tom III - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
Tom IV - Kosztorysowanie
Tom V - Wyroby budowlane

cena: 150.00 zł
Zbiór Aktów Prawnych na CD 01.01.2015 (z możliwością drukowania)

stan prawny 01.01.2015 r.
Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP) na płycie CD z możliwością wydruku.
Płyta zawiera ujednolicone teksty 187 aktów prawnych na 4987 stronach.
Akty podzielone są na 4 tomy:
Tom I - Prawo budowlane i przepisy okoliczne
Tom II - Przepisy techniczno-budowlane
Tom III - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
Tom IV - Kosztorysowanie
Tom V - Wyroby budowlane

cena: 350.00 zł
Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem 5 tomów (7 segregatorów) + płyta CD

stan prawny 01.01.2015 r.
Publikacja wymiennokartkowa, ok. 5000 str., format A4
oraz płyta CD, V tomów (7 segregatorów)
ujednolicone teksty ok. 45 ustaw i 161 rozporządzeń,
kwartalnie aktualizowana po 0,49 zł/str.
Tom I - Prawo budowlane i przepisy okoliczne,
Tom II  - Przepisy techniczno-budowlane,
Tom III  - BHP,
Tom IV  - Kosztorysowanie,
Tom V  - Wyroby budowlane

cena: 899.00 zł
Regulamin sklepu  |   O NAS  |   cookies  |   Informacje dla Autorów  |  
601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Polna 40 lok 206a
00-635 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039, fax 22 122 15 32
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.