KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2015-05-25

Decyzja o warunkach zabudowy - dla każdego

Decyzja o warunkach zabudowy, potocznie zwana wuzetką (wz), jest niezbędna do ustalenia warunków sposobu zagospodarowania danego terenu. Zastępuje plan zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie taki plan nie został uchwalony lub przestał obowiązywać. Decyzję o warunkach zabudowy można otrzymać, nawet jeśli nie jest właścicielem danej nieruchomości. Wydanie decyzji do celów budownictwa mieszkaniowego jest bezpłatne.

czytaj więcej »

2015-05-22

Problemy ze stalą

Na polskim rynku budowlanym zaczyna brakować stali. Sygnalizują to firmy z sektora budownictwa kubaturowego. „Niedawno nasi członkowie mogli liczyć na dostawę w ciągu dwóch–trzech dni od złożenia zamówienia. Terminy się jednak znacznie wydłużyły” - twierdzi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

czytaj więcej »

2015-05-21

Nowe, bardziej przejrzyste zasady oznaczania wyrobów budowlanych

15 maja Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane, której celem jest poprawa skuteczności i przejrzystości przepisów dotyczących wyrobów budowlanych.

czytaj więcej »

2015-05-20

Czemu warto zadbać o termomodernizację budynków?

Kompleksowe remonty połączone z termomodernizacją wszystkich starych budynków, w tym przede wszystkim najliczniejszych domów jednorodzinnych, mogłyby zmniejszyć zużycie węgla w skali kraju nawet o 7 mln ton – przekonują autorzy raportu „Szóste paliwo” przygotowanego przez firmę Rockwool.

czytaj więcej »

2015-05-19

Budowlańcy proponują zmiany, które poprawią efektywność realizowania publicznych inwestycji

Organizacje budowlane postulują, by rząd uzupełnił projekty nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych i Kodeksu budowlanego o zapisy, które mają – ich zdaniem – poprawić efektywność realizowania publicznych inwestycji budowlanych.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:

PolecamyBEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE Przepisy z komentarzem 2014 + 66 pytań egz. na upr. bud. z bhp

wyd. 2014 r., format B6, stan prawny: 1 września 2014 r.
Książka zawiera ujednolicone teksty przepisów ustawy: Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (wyciąg) oraz sześciu rozporządzeń: w sprawie ogólnych przepisów bhp, bhp podczas wykonywania robót budowlanych, bhp przy pracach transportowych, bhp przy maszynach budowlanych i drogowych, bhp przy remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, bhp w oczyszczalniach ścieków – według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.
W obrębie komentarza Czytelnik znajdzie również 66 przykładowych pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane z zakresu bhp.

cena: 19.00 zł
BIOZ w budownictwie - poradnik w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Poradnik przeznaczony jest  dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, a głównie dla inwestorów podejmujących decyzje o budowie. Poradnik umożliwia również projektantom prawidłowe sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ, zaś kierownikom budowy – opracowanie niezbędnego planu BIOZ, w celu zapewnienia wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych i przebywających przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

cena: 26.00 zł 53.00 zł
BUDOWNICTWO I PRAWO (kwartalnik) - PRENUMERATA NA 2015 rok

W prenumeracie 25% rabatu
Czasopismo BiP ukazuje się od 1997 r. jako kwartalnik. Jest to najlepsze źródło aktualnych i profesjonalnych informacji prawnych o inwestycyjnym procesie budowlanym zarówno w kraju, jak i na rynkach unijnych. Potwierdzeniem rzetelności i fachowości BiP-u jest kilkanaście tysięcy naszych regularnych odbiorców. Współpracujemy z: Ministerstwami, Urzędami, Izbami oraz innymi czasopismami branżowymi.
Redakcja magazynu regularnie współpracuje z członkami Rady Programowej, którzy aktywnie uczestniczą
w pracach nad przygotowaniem czasopisma, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom i wymaganiom Państwa - naszych Czytelników.

Wysyłka - GRATIS

cena: 60.00 zł 80.00 zł
Budownictwo i Prawo nr 2/2015

W budownictwie i Prawie" nr 2/2015 prezentujemy Państwu nie tylko fachowy i przystępny komentarz do zmian w prawie budowlanym, lecz także szereg innych artykułów związanych z szeroko pojętą tematyką budowlano-prawną.

cena: 20.00 zł
Budownictwo i Prawo nr 2/2015 na CD

W budownictwie i Prawie" nr 2/2015 prezentujemy Państwu nie tylko fachowy i przystępny komentarz do zmian w prawie budowlanym, lecz także szereg innych artykułów związanych z szeroko pojętą tematyką budowlano-prawną.

 

 

cena: 20.00 zł
Elektryczność w budynkach - vademecum

Niniejsza pozycja stanowi kompendium wiedzy z zakresu zastosowań elektryczności i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Przedstawione zagadnienia zostały zilustrowane ok. 320 zdjęciami i rysunkami oraz ok. 120 tablicami. Vademecum adresowane jest do: właścicieli domów jednorodzinnych w mieście i na wsi, właścicieli gospodarstw rolnych. W książce opisano m.in.: sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z długotrwałych przerw w dopływie prądu; zasady prawne oraz techniczne związane z dostawą energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznych oraz możliwości korzystania ze źródeł zasilania awaryjnego; zasady doboru zespołów prądotwórczych i UPS-ów, a także odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne czy przydomowe elektrownie wiatrowe; zasady prawidłowego oświetlania wnętrz i przyległego terenu – w tym parametry i ocenę efektywności nowoczesnych źródeł światła, takich jak lampy wyładowcze i lampy LED-owe. Szczególnie pożyteczną część książki stanowi dekalog inwestora i użytkownika zawierający praktyczne informacje dotyczące: odpowiedzialności prawnej właściciela lub użytkownika budynku, kontaktów z dostawcą energii elektrycznej, budowy lub remontu i modernizacji instalacji elektrycznej, zasad sporządzania dokumentacji projektowej, zasad wyboru wykonawcy.

cena: 77.00 zł
FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Przewodnik po procesie budowlanym 2015

wyd. 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015
Książka ta stanowi kompendium wiedzy niezbędnej do uzyskiwania oraz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie całego procesu inwestycyjno-budowlanego, począwszy od projektowania i wykonywania aż do eksploatacji obiektów budowlanych.
Niniejszy przewodnik zawiera praktyczne wskazówki nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla każdego zajmującego się przygotowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem obiektów budowlanych. Obejmuje on najnowsze zmiany przepisów prawnych według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r. Wyżej wymienione zagadnienia autorzy zebrali w 7 obszernych działach, na które składa się 20 rozdziałów zakończonych bogatą bibliografią.
W opracowaniu zawarto ok. 110 szczegółowych rysunków i 6 tabel obrazujących stosowane procedury postępowania.

OFERTA SPECJALNA*
dla członków PIIB
69 zł 59 zł zyskujesz 10 zł

Aby uzyskać rabat proszę w uwagach wpisać swój nr członkowski oraz kod rabatowy: FT 

__________
*oferty nie można łączyć z innymi rabatami, przy zamówieniu proszę wpisać w uwagach informację o rabacie

 

cena: 69.00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2015

Książka zawiera dwa ujednolicone teksty ustaw: ustawę – Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. według stanu prawnego na dzień 24 kwietnia 2015 r. Wprowadzenie – komentarz do aktów prawnych napisał Rafał Wąchocki – autor aktualizacji Zbioru Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP). Do publikacji dołączone są skorowidze rzeczowe ułatwiające Czytelnikowi znalezienie interesujących go zagadnień.

cena: 19.00 zł
Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia

 

Opiniodawcy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, dr inż. Stefan Pyrak; wyd. 2014, format B5, str. 290 "W treści książki ujęto w sposób kompleksowy problematykę uszkodzeń ścian murowanych, w tym ścian działowych, stropów, sklepień i fundamentów. Wyczerpująco zanalizowano sposoby napraw i wzmocnień tych konstrukcji". Szczegółowo omówiono problematykę dotyczącą remontów konstrukcji murowych. Pokazano najczęściej spotykane przyczyny takich uszkodzeń - związane z gruntem (nierównomierne osiadanie, przekroczenie nośności gruntu), drganiami przekazywanymi na budynek, systemem korzeniowym drzew, wpływem odkształceń termicznych na budynek itd. Dla praktycznego zobrazowania tych problemów w publikacji zamieszczono ok. 115 zdjęć i ok. 170 rysunków oraz 6 tablic. Przywołano 148 pozycji literaturowych – krajowych i zagranicznych. Autor jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej. Książka skierowana jest do: "rzeczoznawców budowlanych, jak też projektantów i wykonawców. Powinna odegrać również ważną rolę w procesie dydaktycznym".

OFERTA SPECJALNA*
dla członków PIIB
69 zł 59 zł zyskujesz 10 zł

Aby uzyskać rabat proszę w uwagach wpisać swój nr członkowski oraz kod rabatowy: KM 

__________
*oferty nie można łączyć z innymi rabatami, przy zamówieniu proszę wpisać w uwagach informację o rabacie

cena: 69.00 zł
NOWE Prawo budowlane i wybrane przepisy wykonawcze z wprowadzeniem 2015 wyd. 5

Wyd. 5 z 2015 r., format B6, str. 322, stan prawny: 20 kwietnia 2015 r.

 

 

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 5. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z wprowadzeniem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 20 kwietnia 2015 roku (wydanie kieszonkowe, format B6). Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

cena: 19.00 zł
NOWE WARUNKI TECHNICZNE 2014 DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIA + Dodatek specjalistyczny

NOWE WARUNKI TECHNICZNE ze zmianami 2014
DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIA


+ DODATEK SPECJALISTYCZNY "Efektywność energetyczna w budownictwie"

Poradnik z komentarzem i 170 rysunkami

 

Poradnik na 580 stronach formatu B5 zawiera opisowo-graficzny komentarz opatrzony 170 rysunkami. Został opracowany przez znanego i cenionego autora architekta Władysława Korzeniewskiego oraz jego syna Rafała.


Książka zawiera dodatek specjalistyczny nt. „Efektywności energetycznej w budownictwie” (patrz str. 561), w którym autor dr inż. Robert Geryło komentuje opisowo i graficznie nowe podstawowe wymagania techniczne dla budynków projektowanych, budowanych i przebudowywanych po 1 stycznia 2014 r. w zakresie oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, a także właściwości cieplnych zastosowanych wyrobów budowlanych.


Komentarz poradnika wkomponowany jest w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to wprowadza z dniem 23 lutego 2013 r. obowiązek m.in. montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej we wszystkich nowobudowanych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz dla nowoprojektowanych budynków wprowadza z dniem 01.01.2014 r. nowe zaostrzone wymagania energetyczne. W poradniku znajdują się przepisy techniczno-budowlane dotyczące m.in.: – przyłączenia działki budowlanej do sieci ogólnej infrastruktury technicznej, jej uzbrojenia oraz sposobu zagospodarowania – dojścia, dojazdów i wejść do budynków, w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – komunikacji pionowej w formie schodów, pochylni i dźwigów również przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych – warunków użytkowych pomieszczeń, mieszkań i lokali w zakresie oświetlenia dziennego i elektrycznego, nasłonecznienia oraz ogrzewania i wymiany powietrza – warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynków, w tym ich posadowienia w zależności od stosunków gruntowo-wodnych, sąsiedniej zabudowy i przeznaczenia budynków – ochrony budynku przed hałasem i drganiami zewnętrznymi. Szybki postęp techniczny w budownictwie zmusza uczestników procesu budowlanego zarówno do podwyższania kwalifikacji, jak i do bardzo dobrej znajomości poszczególnych przepisów techniczno-budowlanych oraz ich wzajemnych zależności dotyczących projektowania budynku, jego budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.

 

OFERTA SPECJALNA*
dla posiadaczy poprzednich wydań WT 109 zł 80 zł zyskujesz 29 zł

dla członków PIIB
109 zł 76 zł zyskujesz 33 zł

 

Aby uzyskać rabat proszę w uwagach wpisać swój nr członkowski oraz kod rabatowy: WT 

__________
*oferty nie można łączyć z innymi rabatami, przy zamówieniu proszę wpisać w uwagach informację o rabacie

cena: 109.00 zł
Osuszanie murów i renowacja piwnic PROMOCJA!!! 20 zł TANIEJ

W najnowszej publikacji Oficyny Wydawniczej POLCEN pt. Osuszanie murów i renowacja piwnic (tłumaczenie z języka niemieckiego) na 268 stronach znajdą Państwo dokładny opis ww. procesów i zagrożeń, zilustrowanych 112 zdjęciami, 35 tabelami oraz 28 rysunkami.

cena: 45.00 zł 65.00 zł
Pakiet 6 książek Prawo bud., Przepisy techn, Prawo energet., KPA i Prawo autor. Zagospodar. przestrz. i Gospodarka nieruchom. BHP w bud. 2 KSIĄŻKI GRATIS

PAKIET 6 książek w tym 2 GRATIS Zamiast 114 zł płacisz 76 zł zyskujesz 38 zł

1. Prawo budowlane i wybrane przepisy wykonawcze z wprowadzeniem 2015 (wyd. 5 uzupełnione z 2015 r., format B5, str. 322, stan prawny: 20.04.2015 r.)

2. Przepisy techniczno-budowlane dla budynków (wyd. 3 z 2015 r., format B6, 366 str., stan prawny na dzień 1.04.2015 r.)

3. Prawo energetyczne - przepisy z wprowadzeniem wyd. 2 + zmiany z 2015 r. wyd. 2014 + zmiany z 2015 r., (format B6, str. 266, wyd. 2., stan prawny na 1.01.2015 r.)

4. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne (wyd. 2 z 2015, format B6, str. 206, stan prawny na dzień 24.04.2015 r.)

5. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Przepisy z komentarzem + 66 pytań egz. na upr. bud. z bhp (wyd. 2014 r., format B6, stan prawny: 1.09.2014 r.)

6. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami(wyd. 2015 r., format: B6, str. 294, stan prawny na dzień: 1 stycznia 2015 r.) 

cena: 76.00 zł 114.00 zł
Pakiet egzaminacyjny 1 - Pytania i testy 2015 + Funkcje techniczne

Zamiast 148 zł płacisz 110 zł, zyskujesz 38 zł

Pakiet 2 książek:

1. Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2015 - ok. 1150 pytań testowych (stan prawny: 1 stycznia 2015 r. wydanie 12, format B5, str. 384)

2. FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Przewodnik po procesie budowlanym 2015 (Wyd. 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015 r.)

cena: 110.00 zł 148.00 zł
Pakiet egzaminacyjny 2 - Pytania i testy 2015 + Funkcje techniczne + Prawo bud., Przepisy techn., KPA, BHP

Zamiast 224 zł płacisz 146 zł, zyskujesz 78 zł

Pakiet 6 książek:

1. Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2015 - ok. 1150 pytań testowych (stan prawny: 1 stycznia 2015 r. wydanie 12, format B5, str. 384)

2. FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Przewodnik po procesie budowlanym 2015 (Wyd. 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015 r.)

3. Prawo budowlane i wybrane przepisy wykonawcze z wprowadzeniem 2015 (wyd. 5 uzupełnione z 2015 r., format B5, str. 322, stan prawny: 20.04.2015 r.)

4. Przepisy techniczno-budowlane dla budynków 2015 (wyd. 2015, format B6, 366 str., stan prawny na dzień 1.04.2015 r.)

5. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2015 (wyd. 2 z 2015, format B6, str. 206, stan prawny na dzień 24.04.2015 r.)

6. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE Przepisy z komentarzem 2014 + 66 pytań egz. na upr. bud. z bhp (wyd. 2014 r., format B6, stan prawny: 1.09.2014 r.)

 

cena: 146.00 zł 224.00 zł
Pakiet egzaminacyjny 3 - Pytania i testy 2015 + Funkcje techniczne + Zbiór Aktów Prawnych na CD

Zamiast 298 zł płacisz 209 zł, zyskujesz 89 zł

Pakiet 2 książek:

1. Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2015 - ok. 1150 pytań testowych (stan prawny: 1 stycznia 2015 r. wydanie 12, format B5, str. 384)

2. FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Przewodnik po procesie budowlanym 2015 (Wyd. 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015 r.)


3. Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP) na płycie CD (bez możliwości wydruku).
stan prawny 01.01.2015 r.

cena: 209.00 zł 298.00 zł
Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie 2015

Format: B5, str. 324, stan prawny na dzień: 1 kwietnia 2015 r.

Poradnik ten jest przeznaczony dla:

 

·         wszystkich uczestników procesu budowlanego,

 

·         osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

 

·         inwestorów podejmujących decyzje o budowie.

Poradnik umożliwia projektantom prawidłowe sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ, zaś kierownikom budowy opracowanie niezbędnego planu BIOZ w celu zapewnienia wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy dla swojego przedsięwzięcia, realizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

cena: 69.00 zł
Prawo energetyczne - przepisy z wprowadzeniem wyd. 2 + zmiany z 01.01.2015 r. WYPRZEDAŻ

wyd. 2014 + zmiany z 2015 r., Format B6, str. 266, wyd. 2., stan prawny na 1.01.2015 r.
W publikacji zawarto tekst ujednolicony ustawy Prawo energetyczne według stanu prawnego na dzień 1 października 2014 r., pochodzący ze Zbioru Aktów Prawnych (ZAP) związanych z budownictwem. Książka poprzedzona jest komentarzem prawnika mgr. Rafała Wąchockiego. W zbiorze Czytelnik znajdzie również skorowidz rzeczowy uwzględniający hasła ustawy.

cena: 5.00 zł 19.00 zł
Projektowanie mieszkań

wyd. 2011, format B5, str. 526, ponad 260 rysunków oraz 38 tablic W niniejszej publikacji zostały określone uwarunkowania w zakresie projektowania współczesnych mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Zawarto w niej informacje dotyczące standardu przestrzennego mieszkań, układu funkcjonalnego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać. Duża część zakresu tematycznego (5 rozdziałów) poświęcona jest przystosowaniu mieszkań do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

cena: 105.00 zł
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków 2015

Format: B6, str. 366, wyd. 3, stan prawny na dzień: 1 kwietnia 2015 r.

 

 Książka, znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2, zawiera pełne ujednolicone teksty dwóch rozporządzeń ministra   odpowiedzialnego za budownictwo – ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie oraz ws. warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2015 r.

cena: 19.00 zł
Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2015 wyd. 12 - ok. 1150 pytań test

stan prawny: 1 stycznia 2015 r. wydanie 12, format B5, str. 384
Książka obejmuje najnowsze zmiany przepisów ustawowych tzw. deregulacyjnych dot. ułatwienia dostępu do niektórych zawodów regulowanych, m.in.: architektom i inżynierom budownictwa, a także osobom ze średnim wykształceniem technicznym.

Wydanie 12. zawiera zestaw 500 pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami, pochodzących ze strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl, obowiązujących podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. W nowym wydaniu dodano również ok. 50 nowych pytań z zakresu bhp.

cena: 79.00 zł
Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2014 wyd. 10

Przykładowe ćwiczenia stanowią niezbędną pomoc do dobrego przygotowania się do egzaminów jesiennych 2014 r., zarówno na egzamin pisemny (testowy), ale także egzamin ustny. Do egzaminu ustnego mogą być pomocne 174 przykładowe tezy z odpowiedziami z zakresu: prawa budowlanego, warunków technicznych, nadzoru inwestorskiego, prawa geodezyjnego, bezpieczeństwa i ochrony pracy (BIOZ) oraz prawa administracyjnego.

 

cena: 20.00 zł 65.00 zł
Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Wyd. 2015 r., format: B6, str. 294, stan prawny na dzień: 1 stycznia 2015 r.

 Książka zawiera dwa ujednolicone teksty ustaw: ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz trzy rozporządzenia: w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

cena: 19.00 zł
Zbiór Aktów Prawnych na CD 01.04.2015 (bez możliwości drukowania)

stan prawny 01.04.2015 r.
Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP) na płycie CD bez możliwości wydruku.
Płyta zawiera ujednolicone teksty 187 aktów prawnych na 4987 stronach.
Akty podzielone są na 4 tomy:
Tom I - Prawo budowlane i przepisy okoliczne
Tom II - Przepisy techniczno-budowlane
Tom III - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
Tom IV - Kosztorysowanie
Tom V - Wyroby budowlane

cena: 150.00 zł
Zbiór Aktów Prawnych na CD 01.04.2015 (z możliwością drukowania)

stan prawny 01.04.2015 r.
Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP) na płycie CD z możliwością wydruku.
Płyta zawiera ujednolicone teksty 187 aktów prawnych na 4987 stronach.
Akty podzielone są na 4 tomy:
Tom I - Prawo budowlane i przepisy okoliczne
Tom II - Przepisy techniczno-budowlane
Tom III - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
Tom IV - Kosztorysowanie
Tom V - Wyroby budowlane

cena: 350.00 zł
Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem 5 tomów (7 segregatorów) + płyta CD

stan prawny 01.04.2015 r.
Publikacja wymiennokartkowa, ok. 5000 str., format A4
oraz płyta CD, V tomów (7 segregatorów)
ujednolicone teksty ok. 45 ustaw i 161 rozporządzeń,
kwartalnie aktualizowana po 0,49 zł/str.
Tom I - Prawo budowlane i przepisy okoliczne,
Tom II  - Przepisy techniczno-budowlane,
Tom III  - BHP,
Tom IV  - Kosztorysowanie,
Tom V  - Wyroby budowlane

cena: 899.00 zł
Regulamin sklepu  |   O NAS  |   cookies  |   Informacje dla Autorów  |  
601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Polna 40 lok 206a
00-635 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039, fax 22 122 15 32
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.