KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2024-02-15

Polityka prywatności od 6 marca 2024 r.

Polityka prywatności od 6 marca 2024 r.

czytaj więcej »

2024-01-26

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – analiza

Coraz więcej właścicieli i zarządców nieruchomości decyduje się zamienić książkę papierową na cyfrową. Całkowita liczba cyfrowych książek założonych w aplikacji c-KOB wynosi blisko 5 tysięcy. W styczniu br. dynamika wzrostu jest trzykrotnie wyższa niż w styczniu w roku ubiegłym. Prowadzenie cyfrowej książki dla nowych obiektów jest od tego roku obowiązkowe.

czytaj więcej »

2023-12-20

Życzenia świąteczno-noworoczne

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym 2024 Roku życzy Zarząd firmy POLCEN wraz z pracownikami

czytaj więcej »

2023-12-04

28. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu: Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Zgłoś inwestycje do największego w Polsce Konkursu prezentującego najlepsze modernizacje i budowy w kraju. Wystartowała już 28. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. W imieniu Kapituły Konkursu i jego organizatorów: Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego zapraszamy do zgłaszania inwestycji nowych i modernizowanych do Konkursu.

czytaj więcej »

2023-11-24

Black Friday - 20% rabatu na wszystkie książki

Black Friday - 20% rabatu na wszystkie książki, tylko dzisiaj 24.11.2023 r.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:

PAKIET2 przepisów 2022 r. - 3 książki WT, PB, PTB – 15proc. RABATU + ebook BIP gratis - taniej o 86 zł

Wydawnictwo:POLCEN Sp. z o.o.
Rok wydania:2021
Opis:

PAKIET przepisów 2021 r. - 3 książki: Warunki techniczne + Prawo budowlane + Przepisy techniczno-budowlane – 15proc. RABATU, + ebook BIP gratis

449 zł – 15% rabatu = 363 zł (86 zł taniej)

 

1. Znowelizowane WARUNKI TECHNICZNE, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wyd. 14.2021 + Suplement na dzień 1 sierpnia 2022 r.

 

przepisy z komentarzem opisowo-graficznym (ok. 200 rysunków)

 

stan prawny na dzień 1 stycznia 2021 + Suplement na dzień 1 sierpnia 2022 r. (uwzględniający zmiany Dz.U. z 2022 r. poz. 248 i 1225)

 

autorzy: architekt Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski

weryfikacja: inż. Leszek Piekarczyk

nadzór naukowy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

 

wyd. 14. z 2021 r., format B5, str. 588

 

Książka rekomendowana przez POLSKĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

 

 

Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.

 

Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608) i 25 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351). 

Celem ostatnich wprowadzonych zmian jest złagodzenie wymogów stawianych przewodom wentylacyjnym w zakresie reakcji na ogień.

Zgodnie z nowelizacją (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351) wprowadzone przepisy pozwalają na uniknięcie sytuacji, w której inwestor, składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., jest zmuszony dostosować wniosek do nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Według nowelizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Zgodnie ze zmianą rozporządzenia również instalacje klimatyzacji powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Autorzy szczegółowo omawiają ww. zmiany (Dział IV). 

 

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają również obowiązywać zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 

 

Nowością w wyd. 14. książki jest rozdział „Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych” autorstwa dr. inż. Jerzego Dylewskiego. 

 

 

Dlaczego warto mieć ten poradnik? 

 

 Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami.

 

Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera:

•  ponad 300 paragrafów,

• 45 tabel,

• 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów)

•  4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana

• Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany

 

 

1) 

3) PRAWO BUDOWLANE 2022 wyd. 21. Zmiany obowiązujące od 1 i 10 sierpnia 2022 r. oraz 1 i 27 stycznia 2023 r.

Autor: Agata Bienia

Wyd. 21. kieszonkowe z 2022r., format B6, str. 416
stan prawny 1 sierpnia 2022 r.

 

Zawiera najnowsze zmiany obowiązujące

1 i 10 sierpnia 2022 r. oraz 1 i 27 stycznia 2023 r.

 

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 21. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone na dzień 1 sierpnia 2022 r.).


Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

 

Zmienione przepisy wyróżniono pogrubioną czcionką. Z kolei przepisy, które obowiązują do 31 grudnia 2022 r. i 26 stycznia 2023 r.

, wyróżniono [kursywą oraz nawiasem kwadratowym]. Bezpośrednio pod nimi wprowadzano przepisy, które je zastąpią i wejdą   w życie od 1 i 27 stycznia 2023 r.

 

Najnowsze zmiany ustawy Prawo budowlane zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Mają one przyspieszyć cyfryzację postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa budowlanego,    poprzez:

- ustanowienie elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB),

- ustanowienie książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (system EKOB),

- wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;

- zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB);

- wprowadzenie norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej  elastyczny - tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego;

- organizację okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego;

- wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z udostępnianiem projektów   budowlanych właściwym organom samorządu zawodowego (krajowy sąd dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności  zawodowej oraz krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej) prowadzącym postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;

- umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci  elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego  oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.

 

W książce zmienione zostało również rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 715).

 

Książka zawiera 16 rozporządzeń (tekstów ujednoliconych) aktów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, w tym 12 nowych rozporządzeń w sprawie nowych wzorów formularzy.

 

 

3.  Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem 2022 wyd. 8 stan prawny na dzień 17 lutego 2022 r. 

 

Autor: Agata Bienia  

Format: B6, str. 366, wyd. 7. z 2021 r. 

stan prawny na dzień: 17 lutego 2022 

 

Książka znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2 zawiera pełne ujednolicone na dzień 17 lutego 2022 r. teksty dwóch rozporządzeń (zmiany wyróżniono pogrubioną czcionką):

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

Książka zawiera również omówienie zmian oraz skorowidz rzeczowy.

 

Zgodnie z nowelizacją (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1608) instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Zgodnie ze zmianą rozporządzenia również instalacje klimatyzacji powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Przepisy weszły w życie z dniem 19 września 2020 r.

Celem ostatnich wprowadzonych zmian jest złagodzenie wymogów stawianych przewodom wentylacyjnym w zakresie reakcji na ogień. (Dz.U. z 2022 r. poz. 248)

 

Ksiązka zawiera również ostatnią nowelizację (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351) przepisy pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której inwestor składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., zawierający m.in. wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obowiązujące na dzień składania wniosku, byłby zmuszony dostosować wniosek, po weryfikacji przez organ architektoniczno-budowlany, do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają również obowiązywać zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

 

 

+ GRATIS - ebook czasopisma pt. „Budownictwo i Prawo” nr 4/2021

 Zasady etyki wydawniczej Wydawnictwa POLCEN Sp. z o.o. 

 

 
cena: 363.00 zł
Ilość:
601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.