KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-09-18

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

czytaj więcej »

2020-09-17

Przetarg, konkurs czy PPP? Nowe prawo zamówień publicznych bardziej elastyczne

– Przed wszczęciem postępowania konieczne będzie przeprowadzenie analizy: czy trzeba dokonywać danego zakupu, czy można daną potrzebę zaspokoić wewnątrz własnych zasobów, czy też szukać zasobów zewnętrznych. Czy trzeba to robić poprzez procedurę zamówieniową, lepiej zrobić to przez koncesję czy może lepszym rozwiązaniem będzie partnerstwo publiczno-prawne? – mówi o nadchodzących zmianach w przepisach prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

2020-09-16

Nowy projekt budowlany nie zastąpi starego z dnia na dzień

Dopiero w tym tygodniu ma być opublikowane rozporządzenie w sprawie nowego projektu budowlanego. Na szczęście jego brak nie zablokuje inwestycji, ponieważ przez rok od 19 września, tego dnia wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, do wniosków o pozwolenia można załączać projekty opracowane na starych zasadach.

czytaj więcej »

2020-09-15

Rządowy pakiet ma ułatwić lokatorom przejmowanie mieszkań na własność

Możliwość wyboru przez lokatorów pomiędzy stabilnym najmem, bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem, a zakupem mieszkania na własność - to cel proponowanego przez rząd pakietu mieszkaniowego, którym Sejm ma zająć się na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić uzyskanie wynajmowanego lokalu na własność.

czytaj więcej »

2020-09-14

Za dwa lata elektronizacja procesu budowlanego, w tym roku pierwsze narzędzia

Od 7 grudnia ma działać e-CRUB, czyli nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Jednocześnie trwa pilotaż systemu do składania e-wniosków o pozwolenie na budowę. By można było zrezygnować całkowicie z papieru potrzebne są jednak zmiany w prawie. Za kilka dni zajmie się nimi Sejm.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-05-30

Specustawa mieszkaniowa z dużymi ułatwieniami dla inwestycji mieszkaniowych

Specustawa mieszkaniowa, która ma przyspieszać procedury poprzedzające uzyskiwanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, została znowelizowana, co przyniosło kolejną falę protestów, szczególnie samorządów.

 

Właśnie zostały zniesione deweloperom kolejne hamulce. Ustawa dostała zresztą przydomek Lex Deweloper, gdyż i oni mogą korzystać z jej zapisów, z korzyścią dla swoich inwestycji, ale jak twierdzą inni - ze szkodą dla obywateli. Sprawdź, jakie korzyści przyniosła ustawa i dlaczego jej nowelizacja jest jeszcze bardziej przychylna deweloperom...

 

Specustawa mieszkaniowa znowelizowana, czyli Lex Deweloper faktem

Już pierwsza wersja specustawy mieszkaniowej wzbudziła kontrowersje za zbyt lekkie podejście do inwestycji w sytuacji braku planów miejscowych. W ustawie zawarto jednak ograniczenia, które zmuszały inwestorów do uzyskiwania odpowiednich pozwoleń od samorządów, musieli też spełniać standardy urbanistyczne, m.in. w zapewnieniu minimalnych odległości do szkół czy przedszkoli. Urbaniści zaś krytykowali ustawę za przyzwolenie na budowę mieszkań tam, gdzie nie są one przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Minął niespełna rok, a ustawa została znowelizowana. Nie bezpośrednio, ale w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm 16 maja 2019. Senacka Komisja Infrastruktury przyjęła tę ustawę z nielicznymi poprawkami, raczej natury kosmetycznej a nie merytorycznej. Należy się więc spodziewać w Sejmie ponownej szybkiej ścieżki legislacyjnej.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości z 16 maja 2019 nowelizuje wiele ustaw. W specustawie mieszkaniowej znosi m.in. minimalne odległości lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, które obecnie wynoszą:

·         nie więcej niż 1000 m, a w miastach z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. mieszkańców 500 m od przystanku komunikacyjnego,  

·         nie więcej niż 3000 m, a w miastach dużych (j.w.) 1500 m od szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 7% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej oraz przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 3,5% planowanej liczby mieszkańców.

 

Poprzednio można było uzyskać zgodę na odstępstwa od tych wymogów, ale wówczas trzeba było podpisywać umowy na dowóz dzieci do placówek edukacyjnych. Przepisy po nowelizacji nie będą wymuszały uzyskiwania zaświadczeń w sprawie odległości.

Wśród zmienianych ustaw jest również Prawo budowlane w obszarze pozwoleń na budowę. Otóż, w świetle nowych przepisów samorządy stracą możliwość odmowy pozwolenia na budowę, jeśli inwestycja jest niezgodna z celem zapisanym w umowie użytkowania wieczystego działki. A więc mieszkania będzie można stawiać np. na terenach przeznaczonych pod zabudowę przemysłową.

Zmiany zostały przeprowadzone szybko i tylko nieliczni wychwycili co się dzieje. Były protesty (jak już wiemy nieskuteczne) pod Sejmem. Podsumowaniem tej batalii niech będzie wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który jako prezydent Warszawy twierdzi, że samorządy będą miały jeszcze mniej skutecznych narzędzi do blokowania dzikiej zabudowy miast, nie będzie już kontroli, gdzie będą powstawać osiedla mieszkaniowe.

Specustawa mieszkaniowa, czyli Ustawa z 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, ukazała się w Dzienniku Ustaw 2018 poz. 1496 (zobacz treśćustawy). Weszła w życie 22 sierpnia 2018, od 7 września 2018 zaczęły obowiązywać 3 przepisy specustawy mieszkaniowej (art. 39, 50 i 52), które dotyczyły wykorzystania gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast.

– Specustawa mieszkaniowa pozwoli na "uruchomienie" gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych – przekonywał po uchwaleniu ustawy wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Specustawa mieszkaniowa oprotestowana

Przypomnijmy, że pierwszy projekt specustawy mieszkaniowej spotkał się z bardzo ostrą krytyką ze strony urbanistów, samorządowców i aktywistów miejskich. Najwięcej emocji wzbudzał pomysł ministerstwa, aby do inwestycji mieszkaniowych korzystającej z rozwiązań specustawy mieszkaniowej, nie była stosowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mało tego, resort proponował, aby inwestycja mieszkaniowa, która spełniałaby standardy określone przez specustawę, mogła być zrealizowana bez względu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego lub jego brak.

Po konsultacjach publicznych resort zdecydował się więc na znaczną modyfikację swojego pierwotnego projektu. Zgodnie ze specustawą mieszkaniową, inwestycję mieszkaniową można realizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak nie może być ona sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

 

W specustawie mieszkaniowej ten warunek nie dotyczy terenów pokolejowych, powojskowych, poprodukcyjnych lub po usługach pocztowych. Ponadto specustawa mieszkaniowa wyklucza budownictwo mieszkaniowe na terenach podlegających ochronie, a także na terenach rodzinnych ogrodów działkowych czy zagrożonych powodzią. Zabudowa byłaby jednak dopuszczalna, gdyby inwestorowi udało się uzyskać na to zgodę w trybie przepisów przewidujących ochronę tych terenów.

 

Pozwolenie na budowę według specustawy mieszkaniowej

Po wejściu w życie specustawy mieszkaniowej inwestorzy mogą realizować inwestycje mieszkaniowe na dotychczasowych zasadach. To łatwe, jeśli działka budowlana, na której miałby stanąć budynek mieszkalny, objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Wtedy wystarczy wystąpić opozwolenie na budowę, na które czeka się na ogół do dwóch miesięcy.

Gorzej, jeśli planu zagospodarowania przestrzennego nie ma. Zanim inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę, musi zdobyć warunki zabudowy. A to może potrwać nawet rok, choć ustawowy termin wynosi 60 dni. Sprawa się komplikuje jeszcze bardziej, gdy działka ma status rolnej lub przemysłowej. Żeby uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba przeprowadzić skomplikowane postępowanie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntu. Może to potrwać nawet kilka lat.

Inwestor, który zdecyduje się na skorzystanie ze specustawy mieszkaniowej nie musi pokonywać tego toru przeszkód. Może uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie gminnej uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, a nie – jak do tej pory – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rada gminy ma 60 dni na podjęcie takiej uchwały, którą wydaje po konsultacjach społecznych. W tym celu wójt, burmistrz albo prezydent miasta musi zamieścić wniosek wraz z dokumentami w Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy mają 21 dni na składanie swoich uwag. Zgoda radnych daje zielone światło do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Okazuje się, że deweloperzy muszą się liczyć z odmową radnych. 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Chorzowa nie zgodziła się na budowę osiedla z ponad tysiącem mieszkań w trybie specustawy mieszkaniowej. Deweloper chciał je wybudować na terenie przewidzianym w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Przeciwko inwestycji protestowali też mieszkańcy i ekolodzy, bo osiedle miałoby powstać tuż przy strefie chronionej Parku Śląskiego.

Warto zauważyć, że na terenach nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego mogą być wydawane decyzje o warunkach zabudowy, które pozostają w sprzeczności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast inwestycje mieszkaniowe realizowane w trybie specustawy mieszkaniowej muszą być zgodne z ustaleniami studium.

Dodajmy, że przy podejmowaniu decyzji (zgoda na lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub odmowa) radni mają brać pod uwagę „stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

W specustawie mieszkaniowej przewidziano również, że uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wygasa, jeżeli przed upływem 3 lat od opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym województwa nie zostało wydane pozwolenie na budowę.

Specustawa mieszkaniowa stawia warunki inwestorom

Korzystając z takiej ścieżki prawnej inwestor musi spełnić szereg ustawowych warunków. I tak, inwestycją mieszkaniową w rozumieniu specustawy jest przedsięwzięcie obejmujące przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania, w wyniku której powstałby budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne z co najmniej 25 mieszkaniami lub co najmniej 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W budynkach objętych inwestycją mieszkaniową oraz inwestycją towarzyszącą mogłyby być wyodrębnione części przeznaczone na działalność handlową lub usługową, przy czym nie mniej niż 80% powierzchni użytkowejwszystkich lokali w budynkach stanowiłaby powierzchnia mieszkań.

Co warto podkreślić, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nie można byłoby zmienić sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, z wyjątkiem części przeznaczonej na działalność handlową lub usługową.

Specustawa mieszkaniowa zakłada, że inwestor musi dołączyć do wniosku o zgodę pewne dokumenty. Określają m.in.

·         granice terenu objętego wnioskiem;

·         planowaną minimalną i maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań;

·         planowaną minimalną i maksymalną liczbę mieszkań;

·         zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;

·         charakterystykę inwestycji mieszkaniowej, obejmującą określenie: zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, jak również sposobu zagospodarowywania odpadów.

 


Więcej na: muratorplus.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl