KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-07-09

Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z nich dotyczy miejsc pracy.

czytaj więcej »

2020-07-08

Energetyka wiatrowa

W Ministerstwie Klimatu podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jego sygnatariuszami są przedstawiciele rządu RP oraz inwestorzy i przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej. W ocenie Ministerstwa Klimatu potencjał polskiej energetyki wiatrowej na morzu do 2030 r. to ok. 5,9 GW zainstalowanej mocy, a do 2035 r. 8-10 GW.

czytaj więcej »

2020-07-07

Budownictwo jest spokojne o swoją przyszłość. Strach widać w mikrofirmach

Wśród pięciu branż: transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i usług, najspokojniejsze o przyszłość jest budownictwo - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dodano, że najbardziej o swą przyszłość w drugim półroczu obawiają się mikrofirmy.

czytaj więcej »

2020-07-07

Letnie wietrzenie magazynów - 20 procent rabatu na wszystkie książki + gratis

20 procent rabatu na wszystkie książki + przy zamówieniach o wartości powyżej 151 zł książka Prawo budowlane oraz wysyłka - gratis

czytaj więcej »

2020-07-06

Produkcja budowlano-montażowa do maja 2020 r.

Produkcja budowlano-montażowa od stycznia do maja 2020 r. nadal wykazywała wzrost, mimo panującej od II połowy marca epidemii – wynika ze wstępnych danych GUS.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-11-08

Weszła w życie ustawa o dostępności

Ustawa o dostępności określa środki służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

20 września 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

 

Ustawa określa środki służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Osobami takimi w rozumieniu ustawy są osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Obowiązek zapewnienia wskazanej dostępności dotyczy podmiotów publicznych i ma być realizowany przez stosowanie uniwersalnego projektowania albo racjonalnego usprawnienia w rozumieniu konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Ustawa o dostępności określa minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Zgodnie z nimi konieczne będzie m.in. zapewnienie wolnych od barier architektonicznych poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków oraz zainstalowanie urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. W przypadku niemożności zapewnienia dostępu w sposób określony w niniejszej ustawie obowiązkiem podmiotu publicznego będzie zapewnienie dostępu alternatywnego, np. polegającego na wsparciu innej osoby.

 

Ustawa o dostępności przewiduje wprowadzenie certyfikacji dostępności potwierdzającej, czy dany podmiot zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Akt prawny określa także postępowanie skargowe w przypadku braku dostępności. Wnioskodawca będzie mógł wnieść skargę w tej sprawie do Prezesa Zarządu PFRON.

 

Utworzono ponadto Fundusz Dostępności jako państwowy fundusz celowy na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Odpowiedzialny za koordynację działań dotyczących zapewnienia dostępności będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, przy którym utworzono Radę Dostępności.

 

Ustawa wprowadza także odpowiednie zmiany w innych ustawach, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), w której nałożono obowiązek określenia w treści projektu budowlanego, w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu, niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Źródło: inzynierbudownictwa.pl

 

 

 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.