KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-05-29

Sejm uchwalił ustawę o pomocy na ratowanie firm

Możliwość udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie im płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji - to cel uchwalonej w czwartek przez Sejm ustawy.

czytaj więcej »

2020-05-28

W Warszawie stanął pierwszy zerokosztowy dom polskich architektów

Dom, który jest ekologiczny, a rachunki za niego nie będą zjadać całych miesięcznych pensji? Tak, to możliwe. Architekci z pracowni ,,Eureka Architekci” znaleźli sposób, by dom był tani w utrzymaniu i zarazem zbudowany w zgodzie z ekologią.

czytaj więcej »

2020-05-27

Kooperatywy mają budować tanie mieszkania

Możliwość obniżenia kosztów nabycia mieszkania nawet o 20-30 proc. przewiduje opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Według intencji rządu, jest to propozycja regulacji, która będzie jednym ze sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków.

czytaj więcej »

2020-05-26

Fundusze norweskie na małe elektrownie wodne i geotermię

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski. Z tych środków na dofinansowanie małych elektrowni wodnych (do 2 MW) oraz budowę geotermalnych źródeł ciepła przeznaczono ponad 44 mln zł. Wnioski na tego typu przedsięwzięcia będą przyjmowane przez NFOŚiGW od 1 lipca do 30 października 2020 r.

czytaj więcej »

2020-05-25

Rząd szykuje nowe przepisy dla rynku nieruchomości

Lokal za grunt, ulga w PIT na urządzenie i społeczne agencje najmu – takie propozycje znajdą się w nowym, rządowym programie, który ma rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków. Eksperci nie mają wątpliwości, że to krok w dobrym kierunku. Wskazują jednak, że diabeł tkwi w szczegółach, a dokładnie - w zasadach finansowania. Zbyt niska ulga czy cena wykupu sprawią, że program nie zadziała.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-05-20

O uzgodnieniach na naradach koordynacyjnych

Zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez starostę. Czy dopuszczalne jest zatem wykonanie projektu bez uzgodnień, których wymóg zapisano w protokole z narady koordynacyjnej?

 

Czy istnieje podstawa prawna umożliwiająca wykonanie projektu bez uzgodnień, których wymóg zapisano w protokole z narady koordynacyjnej?

W domyśle: jeżeli istnieje coś takiego jak narady koordynacyjne, na których powinnością zebranych jest uzgodnienie trasy projektowanego urządzenia, to dlaczego ci uczestnicy zapisują w uwagach konieczność uzgadniania projektu oddzielnie? Przecież istotą narad jest zebranie się i uzgodnienie.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., ust. 276 z późn. zm.) sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez starostę. Po zakończeniu narady, na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jej rezultaty utrwala się w protokole zawierającym m.in. stanowiska uczestników narady. Uczestnicy narady mogą przedstawiać swoje sugestie i uwagi oraz wnieść je do protokołu. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował i opublikował na stronie internetowej www.gugik.gov.pl Katalog Wytycznych, gdzie w pozycji nr 11 przedstawiono zagadnienia dotyczące koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W podpunkcie nr 11.3 na pozycji 5. GUGiK udzielił odpowiedzi na pytanie: „Jak postąpić w sytuacji, gdy podmiot władający siecią uzbrojenia terenu w protokole zaleca uzgodnienie indywidualne? W naradzie koordynacyjnej biorą udział podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu (art. 28b ust. 3 UPGiK). W związku z tym nie jest zasadne odsyłanie wnioskodawców do poszczególnych właścicieli sieci w sprawie dokonywania odrębnych uzgodnień.”

Niestety, stanowisko to nie jest oficjalną wykładnią przepisów.

Mając to na uwadze, należy sięgnąć do linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Łd 1056/14 (LEX nr 1792537) rozstrzyga tę kwestię w następujący sposób: „Odnosząc się z kolei do zarzutów związanych z bezpodstawnym uznaniem przez organy braku uzgodnień dokumentacji projektowej, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Pr. bud., wskazać wypada, iż (...) organ odwoławczy podtrzymując powyższy zarzut zignorował zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), dokonane z dniem 12 lipca 2014 r. ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 897) oraz derogację z dniem 12 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). Powyższa zmiana prawa, a w szczególności art. 7d i art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wskazują na brak potrzeby uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia, zaś do zadań starosty należy jedynie koordynacja ustalania projektowanych sieci (...).” Podkreślić jednak należy, że każda sprawa rozpatrywana jest przez sąd indywidualnie i wyklucza precedens. Orzeczenia takie należy więc traktować również jako wytyczne stosowania prawa.

W tym miejscu trzeba uznać także prawo właściciela danej sieci do wpływania na jej utrzymanie i eksploatację, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów, realizując to prawo w czasie narad koordynacyjnych, wskazują na konieczność dokonywania odrębnych uzgodnień, zwykle powołując się na względy bezpieczeństwa. Udowodnienie, że wykonywanie prawa własności przez gestora oraz szczególna dbałość o bezpieczeństwo użytkowania sieci (która przejawia się w konieczności dokonania odrębnych uzgodnień) są niezgodne z obowiązującym prawem, wymagałoby rozstrzygnięcia sporu indywidualnego przed sądem powszechnym.

Więcej na: inzynierbudownictwa.pl
601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.