KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-07-09

Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z nich dotyczy miejsc pracy.

czytaj więcej »

2020-07-08

Energetyka wiatrowa

W Ministerstwie Klimatu podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jego sygnatariuszami są przedstawiciele rządu RP oraz inwestorzy i przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej. W ocenie Ministerstwa Klimatu potencjał polskiej energetyki wiatrowej na morzu do 2030 r. to ok. 5,9 GW zainstalowanej mocy, a do 2035 r. 8-10 GW.

czytaj więcej »

2020-07-07

Budownictwo jest spokojne o swoją przyszłość. Strach widać w mikrofirmach

Wśród pięciu branż: transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i usług, najspokojniejsze o przyszłość jest budownictwo - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dodano, że najbardziej o swą przyszłość w drugim półroczu obawiają się mikrofirmy.

czytaj więcej »

2020-07-07

Letnie wietrzenie magazynów - 20 procent rabatu na wszystkie książki + gratis

20 procent rabatu na wszystkie książki + przy zamówieniach o wartości powyżej 151 zł książka Prawo budowlane oraz wysyłka - gratis

czytaj więcej »

2020-07-06

Produkcja budowlano-montażowa do maja 2020 r.

Produkcja budowlano-montażowa od stycznia do maja 2020 r. nadal wykazywała wzrost, mimo panującej od II połowy marca epidemii – wynika ze wstępnych danych GUS.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-06-26

Projekt techniczny – inżynierowie walczą o zmiany

Projekt techniczny powinien składać się z części opisowej i rysunkowej. Musi też być tak dokładny, by pozwalał na realizację robót budowlanych. O takie zapisy w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego walczą inżynierowie. 

19 września wejdzie w życie tzw. duża nowelizacja prawa budowlanego. Według Magdaleny Błeńskiej, doradcy ministra rozwoju ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, najważniejsza zmiana dotyczy projektu budowlanego. Nowela dzieli go na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, który pokazuje usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, informacje o obszarze oddziaływania (PZT), projekt architektoniczno-budowlany, który odzwierciedla układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe (PAB) oraz projekt techniczny (PT). Ten ostatni nie musi być składany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Będzie składał się z: opisu konstrukcji wraz z wynikami obliczeń, charakterystyki energetycznej, w zależności od potrzeb wyników badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia oraz innych opracowań projektowych. Obecnie trwają konsultacje rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które budzi kontrowersje wśród inżynierów. - Rozporządzenie powinno zostać wzbogacone o szereg zagadnień ułatwiających sporządzanie i weryfikację projektu budowlanego, które mogłyby eliminować wady ustawy – podkreśla prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jakie zmiany postuluje?

Za projekt odpowiada projektant

Zgodnie z par. 4 projektu rozporządzenia zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego - niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. KIIB postuluje zaś o wyraźne wskazanie, że to projektant określa zakres projektu. – Brak wyraźnego wskazania tego par. 4. będzie nadal przyczyną sporów między organami administracji architektoniczno-budowlanej. Obecnie bardzo często dochodzi do narzucania nadmiernych wymogów formalnych w procedurze zatwierdzania projektu, co wyraźnie wydłuża postępowanie o pozwolenie na budowę. Organy często żądają odniesienia do wszelkich przepisów, mimo że danego obiektu one nie dotyczą lub nie są istotne – przekonuje prof. Kledyński. I dodaje, że przecież to do projektanta należy opracowanie projektu zgodnie z wymaganiami prawa, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej. Mimo to, Izba proponuje też, aby do par. 4 dodać zdanie, że zakres projektu uwzględnia możliwość spełnienia przez organ obowiązków wynikających z art. 35 ust. 1 prawa budowlanego. Określa on, co organ ma zweryfikować przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, m.in. zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy czy kompletność, posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Za projekt odpowiada projektant

Zgodnie z par. 4 projektu rozporządzenia zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego - niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. KIIB postuluje zaś o wyraźne wskazanie, że to projektant określa zakres projektu. – Brak wyraźnego wskazania tego par. 4. będzie nadal przyczyną sporów między organami administracji architektoniczno-budowlanej. Obecnie bardzo często dochodzi do narzucania nadmiernych wymogów formalnych w procedurze zatwierdzania projektu, co wyraźnie wydłuża postępowanie o pozwolenie na budowę. Organy często żądają odniesienia do wszelkich przepisów, mimo że danego obiektu one nie dotyczą lub nie są istotne – przekonuje prof. Kledyński. I dodaje, że przecież to do projektanta należy opracowanie projektu zgodnie z wymaganiami prawa, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej. Mimo to, Izba proponuje też, aby do par. 4 dodać zdanie, że zakres projektu uwzględnia możliwość spełnienia przez organ obowiązków wynikających z art. 35 ust. 1 prawa budowlanego. Określa on, co organ ma zweryfikować przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, m.in. zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy czy kompletność, posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Inżynierowie walczą o bezpieczeństwo

Na problemy związane z projektem technicznym zwracaliśmy uwagę w lutym br, na etapie prac legislacyjnych nas projektem ustawy. Obecnie bowiem projekt budowlany po go w urzędzie może stanowić punkt odniesienia w sytuacjach kryzysowych, np. wystąpienia katastrofy budowlanej czy opóźnienie robót budowlanych. Nawet jak urzędnicy go nie weryfikują, to jest on u nich od początku inwestycji i można więc sprawdzić, co przewidywał, a co zostało zrealizowane. Dr inż. Krzysztof Kaczorek, członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, zwracał wówczas uwagę, że zastępując złożenie przed rozpoczęciem robót budowlanych pełnego projektu budowlanego jedynie zagospodarowaniem działki lub terenu, zredukowanym projektem architektoniczno-budowlanym oraz oświadczeniem w kwestii projektu technicznego, pozbawiamy się bardzo ważnego punktu odniesienia, co zdecydowanie utrudni dochodzenie swoich praw przez uczestników procesu inwestycyjno- budowlanego.Więcej na: prawo.pl


 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.