KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-09-18

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

czytaj więcej »

2020-09-17

Przetarg, konkurs czy PPP? Nowe prawo zamówień publicznych bardziej elastyczne

– Przed wszczęciem postępowania konieczne będzie przeprowadzenie analizy: czy trzeba dokonywać danego zakupu, czy można daną potrzebę zaspokoić wewnątrz własnych zasobów, czy też szukać zasobów zewnętrznych. Czy trzeba to robić poprzez procedurę zamówieniową, lepiej zrobić to przez koncesję czy może lepszym rozwiązaniem będzie partnerstwo publiczno-prawne? – mówi o nadchodzących zmianach w przepisach prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

2020-09-16

Nowy projekt budowlany nie zastąpi starego z dnia na dzień

Dopiero w tym tygodniu ma być opublikowane rozporządzenie w sprawie nowego projektu budowlanego. Na szczęście jego brak nie zablokuje inwestycji, ponieważ przez rok od 19 września, tego dnia wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, do wniosków o pozwolenia można załączać projekty opracowane na starych zasadach.

czytaj więcej »

2020-09-15

Rządowy pakiet ma ułatwić lokatorom przejmowanie mieszkań na własność

Możliwość wyboru przez lokatorów pomiędzy stabilnym najmem, bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem, a zakupem mieszkania na własność - to cel proponowanego przez rząd pakietu mieszkaniowego, którym Sejm ma zająć się na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić uzyskanie wynajmowanego lokalu na własność.

czytaj więcej »

2020-09-14

Za dwa lata elektronizacja procesu budowlanego, w tym roku pierwsze narzędzia

Od 7 grudnia ma działać e-CRUB, czyli nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Jednocześnie trwa pilotaż systemu do składania e-wniosków o pozwolenie na budowę. By można było zrezygnować całkowicie z papieru potrzebne są jednak zmiany w prawie. Za kilka dni zajmie się nimi Sejm.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-08-03

Mało czasu na legalizacje samowoli budowlanych - po 18 września przepisy będą mniej przyjazne

Wnioski o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla samowoli budowlanej nie rozpatrzone do 18 września, trafią do kosza. Taki będzie skutek wchodzącej w życie dzień później dużej nowelizacji prawa budowlanego. Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z obecnych, bardziej przyjaznych przepisów, muszą się więc spieszyć.

Eksperci nie mają wątpliwości, że inwestorzy chętnie korzystali z dobrodziejstwa art. 9 prawa budowlanego w postępowaniach legalizacyjnych, mimo że stosunkowo rzadko udawało im się uzyskać zgodę na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Od 19 września ich uzyskanie będzie już niemożliwe. A ci, którzy nie uzyskają zgody do 18 września, już jej nie dostaną. Kto może, powinien postarać się o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku.

Dlaczego inwestorzy wnioskują o zgodę

Dotychczas właściciele budynków będących samowolą budowlaną lub zrealizowanych niezgodnie z projektem budowlanym bez uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, mogli podjąć próbę uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w celu ułatwienie przebiegu postępowania legalizacyjnego. - Zgoda na odstępstwo jest brana pod uwagę w postępowaniu legalizacyjnym i jej zakres ma wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie organu - dodaje dr Martyna Sługocka z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, specjalizująca się w prawie budowlanym. Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, przyznaje, że obecnie przepisy art. 9 p był często wykorzystywany. - O zgodę występuje organ nadzoru do ministra właściwego do spraw budownictwa, obecnie to minister rozwoju. Zwykle odpowiedź ogranicza się do jednego zdania, bez słowa uzasadnienia. Choć często inwestorzy dostają odmowy, to jednak jest dużo odstępstw, zwłaszcza w zabudowie śródmiejskiej - mówi mec. Dziąg


Działo się tak dzięki temu, że obowiązujący art. 9 prawa budowlanego jest nieprecyzyjny. Zgodnie z nim organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Przepis nie precyzuje więc na jakim etapie inwestycji zgoda jest uzyskiwana. Pozwalało to na jego prowłaścicielską interpretację, co potwierdza orzecznictwo, np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2018 r. (sygn. II OSK 2180/16).

- Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych mogło ułatwić postępowanie legalizacyjne właśnie dzięki temu, że stan niezgodny z przepisami mógł zostać uznany za prawidłowy. W skrajnych przypadkach mogło to uchronić inwestora przed nakazem rozbiórki, np. w przypadku budynków usytuowanych niezgodnie z warunkami technicznymi - mówi dr Martyna Sługocka. Nowelizacja prawa budowlanego zmienia istotnie zasady wydawania zgody i utrudni wielu inwestorom oraz właścicielom nieruchomości drogę do zalegalizowania całości bądź części budynku. 

 

Co zmienia nowelizacja prawa budowlanego

Nowela do art. 9 ust. 2 dodaje zdanie, że zgoda na odstępstwo może być wydana przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wniosek do ministra (za pośrednictwem organu) też trzeba złożyć przed przystąpieniem do prac budowlanych. Co ważne nowo dodany ustęp 5 przesądza, że odstępstwa nie dopuszcza się w postępowaniach, o których mowa w również nowo dodanym rozdziale 5a prawa budowlanego, czyli postępowań w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy.

Co ważne, zgodnie z przepisami przejściowymi do wniosków o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno¬budowlanych złożonych do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nierozpatrzonych przez te organy przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się już nowe przepisy. Jeśli organ nie rozpatrzy do 18 wrzenia wniosku właściciela lub inwestora o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów, to trafi on do kosza. Po tej dacie jego rozpatrzenie będzie już niemożliwe, bo wejdzie w życie art. 9 w nowym brzemieniu.  - Oznacza to, że w postępowaniu legalizacyjnym art. 9 Prawa budowlanego nie będzie już mógł mieć zastosowania - tłumacza dr Sługocka.

 

Uproszczona legalizacja też może być utrudniona

Przepisy będą też dotyczyć uproszczonej legalizacji. Ci co nie zdążyli uzyskać takiej zgody, a budynek zagraża zdrowiu lub życiu, lub nie może być bezpiecznie użytkowany, już jej nie uzyskają i nie skorzystają z nowych przepisów. Zgodnie z art. 49 d wymogiem uproszczonej legalizacji jest ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania, Żeby pozwalał na bezpieczne użytkowanie, nie może być istotnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. - Przepis art. 9 prawa budowlanego nie będzie dotyczył całego rozdziału 5a Prawa budowlanego, czyli zarówno „zwykłego” postępowania legalizacyjnego, jak i uproszczonego postępowania legalizacyjnego - podsumowuje dr Sługocka.

Źródło: prawo.pl 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.