KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-10-30

Branża targowa potrzebuje wsparcia

Branżę targową bardzo dotkną kryzys spowodowany epidemią koronawirusa. Imprezy targowe nie są organizowane od marca 2020 roku. Przedstawiciele branży przygotowali petycję do premiera Morawieckiego.

czytaj więcej »

2020-10-29

Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

czytaj więcej »

2020-10-28

Mieszkaniówka – stan na wrzesień 2020 r.

Mieszkaniówka szybko wróciła na ścieżkę wzrostu po początkowych problemach wywołanych pandemią COVID-19 – wynika z danych GUS.

czytaj więcej »

2020-10-27

Koniunktura w budownictwie w październiku znowu w dół

Koniunktura w budownictwie odzwierciedla nastroje i oceny firm budowlanych, co do ich sytuacji rynkowej. Branża budowlana radzi sobie w czasie trwającej pandemii całkiem dobrze, ale czy październikowy atak koronawirusa nie załamie tej dobrej passy? Co przeszkadza firmom budowlanym w prowadzeniu działalności? Jaki to ma wpływ na poziom wskaźnika koniunktury w budownictwie w październiku?

czytaj więcej »

2020-10-26

Autodesk BIM Days 2020 | Cyfrowa Budowa 4.0

5 intensywnych dni, 35 sesji tematycznych, 44 prelegentów, blisko 1000 uczestników – tak prezentowała się wirtualna konferencja BIM Days 2020 | Cyfrowa Budowa 4.0.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-10-12

Nie będzie ustawowego limitu kar umownych w zamówieniach publicznych

Przepis o maksymalnej wysokości kar umownych wypadł z projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych. Przeciwko takiemu ograniczeniu opowiedzieli się: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prokuratoria Generalna i przedstawiciele samorządów, bo straciłby na tym budżet. Dlatego zamiast przepisu, będą jedynie rekomendacje.

Mamy złą wiadomość dla wykonawców. W najnowszej wersji projektu nowelizacji stawy o umowie koncesji roboty budowlane, która zmienia też mające obowiązywać od 1 stycznia prawo zamówień publicznych, nie ma przepisu wprowadzającego procentowy limit kar umownych. Zdaniem Prokuratorii Generalnej wystarczy przygotować w tej sprawie miękkie zalecenie, zamiast twardego przepisu.  Według prawników zajmujących się przetargami, miękkimi metodami nie da się zmienić przyzwyczajeń.
Taką tezę wydaje się potwierdzać stanowisko Tomasza Żuchowskiego, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, który napisał wprost, że tak określony limit kar obniżyłby te w umowach na roboty budowlane o 23 proc.

 

Trudny stan prawny

W obecnie owiązującym prawie zamówień publicznych kary umowne w ogóle nie są uregulowane. - Prawodawca odsyła w tym zakresie do Kodeksu cywilnego, co świadczy o ich cywilistycznym charakterze, a co za tym idzie – dopuszcza swobodę stron umowy w zakresie ustalania ich wysokości – pisze w komentarzu praktycznym dla LEX Magdalena Tomaszkiewicz, ekspert od prawa zamówień publicznych. Tomasz Zalewski, radca, partner w kancelarii Bird&Bird dodaje, że w efekcie zamawiający bardzo chętnie przewidują kary, a ich wartość często jest nieproporcjonalnie wyższa niż szkoda, którą mogą ponieść. Nie ma więc zachowanej równowagi stron. 

 

Dlatego zgodnie z art. 436 pkt. 3 nowego prawa zamówień, które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku, umowa ma zawierać łączną maksymalną wysokość kar, których mogą dochodzić strony.  Sam ustawodawca zauważył, że obowiązek określenia maksymalnej wysokości kar, mógłby być nie wystarczający w wyrównaniu pozycji stron. Dlatego skierowany do konsultacji projekt zawierał przepis, który mówił, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić nie tylko zamawiający, ale i wykonawca, nie może przekroczyć 20 proc. wartości netto umowy. Jak pisaliśmy w Prawo.pl, to byłby bardzo dobry, wręcz rewolucyjny, przepis. I z tego powodu większość ekspertów przewidywała, że nie utrzyma się w projekcie. Dlaczego znikł?

 

Kto skrytykował przepis dobry dla wykonawców

Przeciwko określeniu w ustawie limitu kar zaprotestowali: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prokuratoria Generalna i przedstawiciele samorządów. - Proponowane rozwiązanie jest nieprawidłowe systemowo i sprzeczne z interesem Skarbu Państwa. Nie jest też jasne, na jakich badaniach czy analizach oparto przyjęcie limitu kar umownych na poziomie 20 proc. wynagrodzenia - napisał Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej. - Wprowadzenie limitu nie uwzględnia specyfiki poszczególnych umów. Przyjęcie zasady, że w każdym przypadku kara umowna powinna być ograniczona do 20 proc. wartości netto umowy, może spowodować wypaczenie istoty kary i niemożności skorzystania z niej jako mechanizmu zabezpieczenia w szeregu umów o zamówienia publiczne  - tłumaczy szef Prokuratorii.

 

Co straciliby zamawiający

I podaje przykład umowy o stworzenie, wdrożenie, utrzymanie i aktualizację systemu informatycznego. Załóżmy, że na etapie tworzenia i wdrożenia systemu, zamawiający naliczy karę umowną za zwłokę w wysokości 15 proc., którą trudno uznać za rażąco wygórowaną. W efekcie, w pozostałych, kluczowych etapach umowy, tj. utrzymania i aktualizacji systemu (nierzadko przez kilka lat, np. 5), zamawiającemu pozostanie do wykorzystania limit 5 proc., który nie zabezpieczy słusznych interesów zamawiającego. Jako inny przykład podaje karę za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego siedziby urzędu  powodującą konieczność wynajmowania tymczasowej siedziby. I zdaniem szefa Prokuratorii ten koszt może znacznie przekroczyć wartość wynagrodzenia za projekt. 

 

O wiele precyzyjniej o co chodzi wyjaśnił Tomasz Żuchowski, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad.  - Planowana zmiana bezpośrednio wpłynie na wysokość kar umownych w umowach na roboty budowlane w GDDKiA. Co do zasady w umowach o roboty budowlane GDDKiA zastrzega limit kar umownych, jako 20 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto. Tym samym nastąpi faktyczne obniżenie limitu kar o 23 proc. - pisze dyrektor Żuchowski. I wyjaśnia, że te 20 proc. wykonawca mogą wrzucić w wartość zamówienia, by nie odczuć kary. Choć on nie neguje samego pomysłu. Postuluje jednoznaczne określenie, czy 20 proc. wartości netto umowy jest wartością stałą, czy dynamiczną, tj. czy kwota stanowiąca łączną maksymalną wysokość kar umownych jest ustalana  podstawie pierwotnej wartości umowy, czy też  wraz z wprowadzaniem zmian do umowy. Mariusz Haładyj proponuje jednak "miękkie" instrumenty.

 

Przez rok wystarczą rekomendacje

Prokuratoria dostrzega problem rażącego wygórowania kary umownej, ale jej zdaniem najpierw należy sprawdzić, jak będzie stosowany nowy przepis nakazujący wskazać w umowie łączną maksymalną wysokość kar.  - Jest to zasadny, wyważony krok w kierunku zapewnienia adekwatności dochodzonych przez zamawiających kar umownych do zaistniałych naruszeń. Właściwym podejściem byłoby dokonanie oceny funkcjonowania nowych przepisów po określonym czasie od ich wejścia w życie w oparciu o rzeczywiste i reprezentatywne dane  - pisze Haładyj. I niezależnie od tego, zaleca przygotowanie miękkiego zalecenia (rekomendacji) co do limitowania łącznej wysokości kar umownych z tytułu kontraktu w oparciu o zobiektywizowane przesłanki i dostosowane do specyfiki poszczególnych rodzajów zamówień.

 

Więcej: prawo.pl

  

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.