KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2021-03-05

Build 4 Future 2021 – branża ma się dobrze

Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future, po raz pierwszy w formule online, poruszało najważniejsze i najaktualniejsze tematy związane z budownictwem w dobie pandemii oraz perspektywami dla tego sektora gospodarki po COVID-19.

czytaj więcej »

2021-03-04

Bankructwa firm budowlanych w 2020

Wzrost bankructw firm budowlanych w roku 2020 nie był tak duży jak w innych branżach. Eksperci jednak twierdzą, że w roku 2021 będzie ich więcej. Ile firm budowlanych ogłosiło niewypłacalność w roku 2020?

czytaj więcej »

2021-03-03

Słabnie walka z wiatrakami - rząd poluzuje odległości, gmina wpisze w plan

Jeśli rada gminy zgodzi się na rozwój inwestycji w energetykę wiatrową na swoim terenie, to w miejscowym planie zagospodarowania może zmniejszyć dopuszczalne odległości od budynków. Musi to skonsultować z mieszkańcami. Przygotowywane przez rząd zmiany to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązują wszystkich problemów.

czytaj więcej »

2021-03-02

Ranking Budowlana Marka Roku 2021

Ranking Budowlana Marka Roku to przedsięwzięcie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Ranking dotyczy producentów materiałów budowlanych i wyraża preferencje zakupowe klientów, pokazuje najpopularniejsze marki. Ogłoszenie wyników 17. już rankingu marek budowlanych na rok 2021 jest planowane na 10 czerwca 2021.

czytaj więcej »

2021-03-01

Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie – konferencja

Konferencja „Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej” obędzie się online 10–11 marca 2021 r.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-11-26

„Czyste powietrze” wciąż płynie powoli, wkrótce wsparcie dla domów wielorodzinnych

Resort klimatu pracuje nad poszerzeniem programu „Czyste powietrze” na budynki wielorodzinne. Tymczasem wciąż nie ma odpowiedzi na apel gmin, które alarmowały, że obowiązek wydawania zaświadczeń o dochodach mieszkańców może sparaliżować urzędy, bo nie mają wglądu do danych niezbędnych do weryfikacji. Mimo wyższych dotacji, nie wzrasta też zainteresowanie programem.

Beneficjenci nie „rzucili się” póki co na kolejną możliwość dotacji na wymianę pieca „kopciucha” i termomodernizację. Mimo że Czyste Powietrze 2.0 - ciąg dalszy walki ze smogiem – przewiduje wyższe wsparcie finansowe.


- Na razie nie ma zauważalnego wzrostu zainteresowania programem „Czyste powietrze”. W gminach, w których funkcjonował on na dotychczasowych zasadach, działa bez większych zmian – mówi nam Grzegorz Grabowski, dyrektor biura Związku Samorządów Polskich. Jak dodaje, wiele samorządów za własne środki wdrożyła programy monitorowania źródeł zanieczyszczeń i finansowego wsparcia mieszkańców w poprawę w wymianę źródeł ciepła, ale każda pomoc instytucji państwowych jest korzystna.

 

Zaświadczanie przez gminy jest problematyczne

Pod koniec października ruszył kolejny etap programu, gminy są od tego czasu zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. Realizacja tych zadań, związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. Gminy mogą pobierać aktualizację systemu.

 

Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży, prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, podkreśla jednak, że gminy nie dysponują danymi dotyczącymi statusu majątkowego mieszkańców, mają je urzędy skarbowe. – Problem stwarza uzyskanie informacji dotyczącej dochodów, jeśli chodzi o kwestie związane z nieruchomościami mamy w urzędach dane, bo wynikają one z podatku od nieruchomości, ale nie każdy mieszkaniec przekazuje swój PIT do samorządu – podkreśla.

Samorządowcy mają w tej kwestii obawy, bo zaświadczenie przedłożone przez mieszkańca nie zawsze będzie zgodne z prawdą, a urzędnicy samorządowi mieliby z weryfikacją bardzo dużo pracy. Nie dysponują narzędziami do weryfikacji jak np. w przypadku wydawania zaświadczeń o małżeństwie czy urodzeniu, które znajdują się w systemie informatycznym, do którego wgląd ma gmina.

Na początku listopada zaapelowały w liście do ministra klimatu o wzięcie pod uwagę ich obaw i rozważenie zwolnienia gmin z obowiązku wydawania zaświadczeń o wysokości dochodów mieszkańców, w celu skorzystania z programu „Czyste Powietrze”. Nadal nie otrzymały jednak odpowiedzi.

 

Więcej wniosków sparaliżuje urzędy

Zdaniem Jacka Gursza zwiększenie liczby wniosków spowoduje paraliż urzędów gmin, bo rozpatrzenie każdego wniosku i jego zweryfikowanie zajmuje czas. Jak zauważa, zaproponowana przez resort klimatu kwota 100 zł za obsługę wniosku beneficjenta jest bardzo wysoka w stosunku do innych czynności wykonywanych w urzędach. – Pokazuje więc, jak dużo pracy będzie przy wydaniu zaświadczenia – podkreśla. Nie ma na razie szczegółowych zasad, na jakich takie kwoty miałyby do gmin wpłynąć.
Dla przykładu gmina Chodzież dysponuje zasobem liczącym prawie 800 mieszkań, do tego wspólnoty mieszkaniowe, w których również funkcjonują stare piece. Weryfikacja wniosków takiej liczby mieszkańców w krótkim czasie byłaby bardzo utrudniona dla urzędników.
Zdaniem Grzegorza Grabowskiego, konieczność wydawania zaświadczeń nie spowoduje znacznego obciążenia gmin, tym bardziej że samorządy dostaną środki z WFOŚiGW na wdrażanie i realizacje programu. Jak podkreśla, uproszczeniem jest to, że procedura obliczania dochodów wywodzi się z ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli jest znana gminom. - Naprawdę ważniejszy jest fakt udostępnienia środków programu mieszkańcom i zwiększenie możliwości poprawy stanu powietrza w gminach, bo to jest duży problem. Zawsze jest tak, że za smog czy też walkę z nim, według potocznej opinii mieszkańców, w gminie odpowiada wójt, burmistrz - mówi.

 

Minister klimatu odpowiada posłance: będzie „Czyste powietrze 3.0”

W odpowiedzi na interpelację poselską posłanki Hanny Gill-Piątek Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska podkreśla, że prowadzone są prace mające na celu uwzględnienie w ramach Programu „Czyste Powietrze” osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej. Jak wyjaśnia, grupa ta od początku realizacji Programu zwracała uwagę na brak możliwości uzyskania wsparcia w ramach środków publicznych. Powołany został w tym celu zespół roboczy, którego zadaniem jest opracowanie nowej wersji Programu (tzw. wersja 3.0) skierowanej do tej grupy odbiorców.

Wiceminister podkreśla też, że w celu zidentyfikowania źródeł tzw. zjawiska niskiej emisji z budynków przygotowywana jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki temu możliwe będzie dokonanie inwentaryzacji źródeł ciepła, źródeł spalania paliw do 1 MW oraz źródła energii elektrycznej w budynkach.

Grzegorz Grabowski zaznacza, że w wytycznych do programu jest napisane, że beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, czyli chodzi o specyficzne budynki a nie duże wielorodzinne bloki. - Z takimi sytuacjami często nie mamy do czynienia, ale danie takim osobom możliwości z korzystania z programu jest dobrym rozwiązaniem. Często w takich budynkach każdy z lokali ma oddzielny system grzewczy w oparciu o indywidualne źródło ciepła. Trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy część lokali w budynku ogrzewa budynek ekologiczne, a część dalej zanieczyszcza powietrze - mówi.

Ogólnokrajowy Rządowy Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany jest od września 2018 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z funduszami wojewódzkimi. Założeniem Programu było zwiększenie efektywności budynków jednorodzinnych oraz przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji. Budżet programu na lata 2018–2029 wynosi ok. 103 mld zł (środki krajowe). Od lipca 2019 r. w jego realizację zostały włączone gminy, w efekcie czego sieć dystrybucji w ramach Programu została poszerzona na podstawie podpisanych porozumień o 712 gmin.

 

Więcej na: prawo.pl 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa