KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2021-03-05

Build 4 Future 2021 – branża ma się dobrze

Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future, po raz pierwszy w formule online, poruszało najważniejsze i najaktualniejsze tematy związane z budownictwem w dobie pandemii oraz perspektywami dla tego sektora gospodarki po COVID-19.

czytaj więcej »

2021-03-04

Bankructwa firm budowlanych w 2020

Wzrost bankructw firm budowlanych w roku 2020 nie był tak duży jak w innych branżach. Eksperci jednak twierdzą, że w roku 2021 będzie ich więcej. Ile firm budowlanych ogłosiło niewypłacalność w roku 2020?

czytaj więcej »

2021-03-03

Słabnie walka z wiatrakami - rząd poluzuje odległości, gmina wpisze w plan

Jeśli rada gminy zgodzi się na rozwój inwestycji w energetykę wiatrową na swoim terenie, to w miejscowym planie zagospodarowania może zmniejszyć dopuszczalne odległości od budynków. Musi to skonsultować z mieszkańcami. Przygotowywane przez rząd zmiany to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązują wszystkich problemów.

czytaj więcej »

2021-03-02

Ranking Budowlana Marka Roku 2021

Ranking Budowlana Marka Roku to przedsięwzięcie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Ranking dotyczy producentów materiałów budowlanych i wyraża preferencje zakupowe klientów, pokazuje najpopularniejsze marki. Ogłoszenie wyników 17. już rankingu marek budowlanych na rok 2021 jest planowane na 10 czerwca 2021.

czytaj więcej »

2021-03-01

Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie – konferencja

Konferencja „Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej” obędzie się online 10–11 marca 2021 r.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-12-02

Co to są parametry użytkowe i techniczne obiektu budowlanego

W przepisach Prawa budowlanego zawarto m.in. definicję pojęcia „przebudowa”, w której pojawiają się dwa wyrażenia „parametry użytkowe i techniczne”. Jak należy rozumieć te pojęcia, skoro brak ich ustawowej definicji? Z pomocą przychodzą orzeczenia sądów administracyjnych.

W art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) ustawodawca zdefiniował szereg pojęć.  W „słowniczku ustawowym” zawarto w szczególności definicję „przebudowy”. Jak wynika z art. 3 pkt 7a tej ustawy należy je rozumieć jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Okazuje się jednak, że zabrakło definicji pojęć parametry użytkowe lub techniczne, którymi  zawarto m.in. definicję pojęcia „przebudowa”. Jak należy rozumieć te pojęcia, skoro brak ich ustawowej definicji? Z pomocą przychodzą orzeczenia sądów administracyjnych.

 

Co to jest przebudowa według orzecznictwa

W orzecznictwie wskazuje się, że przebudowa to szczególny rodzaj wykonywania robót budowlanych. Mają one m.in. doprowadzić do zmiany parametrów użytkowych (np. powiększenie liczby pomieszczeń) lub technicznych (np. zwiększenie przepustowości instalacji) istniejącego obiektu budowlanego (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie II OSK 2847/17, LEX nr 2769050). Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie II SA/Rz 176/19 (LEX nr 2779268) podkreślił, że przebudowa ma miejsce, jeśli prowadzone są tylko takie roboty budowlane, których efekt końcowy w żaden sposób nie zmienia istniejącej bryły obiektu budowlanego. Natomiast w sytuacji choćby nieznacznej zmiany tej bryły będziemy mieć do czynienia z rozbudową lub nadbudową istniejącego obiektu budowlanego. Warto podkreślić, że właściwa kwalifikacja zakresu prac może pozwolić na udzielenie odpowiedzi, czy w danym przypadku doszło do przebudowy obiektu. Organ, który kwalifikuje konkretne roboty budowlane jako przebudowę, powinien ustalić czy i w jakim zakresie roboty doprowadziły do zmiany parametrów budynku.


Co to jest parametr w prawie budowlanym

Aby dokonać analizy w tym przedmiocie, pomocnym może okazać się ustalenie znaczenia pojęć „parametr użytkowy” oraz „parametr techniczny”, którymi posłużył się ustawodawca w przywołanym przepisie. W przepisach Prawa budowlanego nie wyjaśniano ich, choć wyraz „parametr” pada tam kilka razy. Zagadnieniem tym zajęto się natomiast w orzecznictwie.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie II OSK 493/09 (LEX nr 597639) wskazał, że z uwagi na brak wyjaśnienia tych pojęć przez ustawodawcę należy posiłkować się wykładnią językową. NSA, opierając się na Słowniku Języka Polskiego (T.II, str. 602, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. IX) przyjął, że słowo „parametr” należy rozumieć jako wielkość charakteryzującą materiał lub element z punktu widzenia jego przydatności. Z tego względu NSA uznał, że parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości, wyrażane w jednostkach miary czy też wagi elementów użytkowych, takich jak dach, okna, schody oraz technicznych, takich jak ciężar konstrukcji czy odporność przeciwpożarowa, które występują w przypadku danego obiektu budowlanego.

 

Więcej na: prawo.pl

 

  

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa