KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2021-04-15

Cyfrowe projektowanie systemów odwodnień

Jest co najmniej kilka argumentów, które przemawiają za słusznością poglądu o konieczności cyfryzacji projektowania systemów odwodnień. Przede wszystkim warto spojrzeć na obiektywne liczby i przeanalizować je pod kątem najbliższej przyszłości.

czytaj więcej »

2021-04-14

Rząd chce dłuższego wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł

Przedłużenie obowiązujących programów pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł - to jedno z założeń projektu zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, którą przyjęła Rada Ministrów. Pojawią się też przepisy ograniczające obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w tym zakresie.

czytaj więcej »

2021-04-13

Instalacja fotowoltaiczna w budynkach wielorodzinnych

Powierzchnia dachów płaskich w budynkach wielorodzinnych, na których można montować kolektory fotowoltaiczne, to kilkaset tysięcy hektarów.

czytaj więcej »

2021-04-12

Firmy budowlane w 2021 ze starymi problemami

Firmy budowlane od marca 2020 działają w rygorach pandemii koronawirusa, borykając się nie tylko z nowymi wyzwaniami. Nie zniknęły bariery działalności sprzed pandemii, a dodatkowo rok 2021 przyniósł podwyżki, które wpłyną na koszty ponoszone przez firmy. I co niepokoi, wzrasta zadłużenie w budownictwie, przybywa bankructw firm budowlanych.

czytaj więcej »

2021-04-09

Inwestor, siedząc w domu, zobaczy co się dzieje na budowie

Inwestor będzie mógł monitorować wpisy w dzienniku budowy z dowolnego miejsca - na telefonie komórkowym. Elektroniczną formę ma mieć także książka obiektu budowlanego. To kolejna zmiana w ramach cyfryzacji procedur budowlanych, którą chce wprowadzić resort rozwoju.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2021-04-07

Reforma planowania

Przeznaczanie zbyt dużych obszarów pod zabudowę, „dzika” suburbanizacja, chaos reklamowy, betonoza, pasteloza – to główne patologie w przestrzeni. Rozwijające się przedmieścia to bardziej wynik presji inwestycyjnej niż racjonalnego planowania. Rząd planuje reformę, ale zdaniem ekspertów są w niej braki.

 

Suburbanizacja jest naturalnym procesem rozwoju przestrzennego miasta, ale w polskich warunkach przybiera postać chaotycznego i niekontrolowanego rozlewania i rozpraszania zabudowy – zwłaszcza mieszkaniowej. Podstawy planistyczne procesu inwestycyjno-budowlanego trzeba więc doprecyzować.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło prace nad reformą planowania przestrzennego, która została wpisana do projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Cel to uproszczenie i uregulowanie oraz dostosowanie planowania do zmieniającego się otoczenia. Według wiceminister Anny Korneckiej projekt ustawy ma w przyszłym roku trafić pod obrady parlamentu.

W projekcie KPO zapisano 200 mln euro na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przyjęcie przez większość gmin planów ogólnych do połowy 2026 roku. Gminom udzielone ma być wsparcie przez sfinansowanie sporządzenia strategii rozwoju, planów ogólnych i przekształcenie planów miejscowych w plany zabudowy i zintegrowane programy inwestycyjne. Na sporządzenie planów ogólnych przez wszystkie gminy przeznaczono 248 mln zł, po 100 tys. zł na każdą gminę, wyliczone jako typowy koszt wykonania opracowania eksperckiego dla średniej wielkości gminy. Na przekształcenie planów miejscowych w plany zabudowy i zintegrowane programy inwestycyjne szacuje się wydatki w wysokości 465 mln zł.

Najpierw strategia działania

Według ekspertów konieczne jest przygotowanie strategii i dokładne przemyślenie działań. Jak podkreśla dr Jakub Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Instytutu Metropolitalnego, prace koncepcyjne i legislacyjne powinny iść dwutorowo. Z jednej strony obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga szybkiej nowelizacji. - Powinna być to jednak nowelizacja na zasadzie „chirurgicznego cięcia”, czyli punktowa i precyzyjna, eliminująca największe wady ustawy planistycznej. Jednocześnie nowelizacja powinna uchylić w całości ustawę o ułatwieniach w przygotowywaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - mówi.

Z drugiej strony równocześnie należy powołać komisję kodyfikacyjną, która – mając dłuższą perspektywę czasową – będzie przygotowywać regulację docelową, kodeks spajający planowanie przestrzenne, wybrane instytucje gospodarki nieruchomościami i proces inwestycyjny. - Tak jak nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można przygotować w 6 miesięcy, tak kodeks to pewnie kwestia 2 lat sprawnej pracy - przewiduje.

Ograniczenie stosowania decyzji o warunkach zabudowy

Jak podkreśla Łukasz Sykała z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w pierwszej kolejności uporządkowania wymaga nadmiernie rozbudowane i skomplikowane otoczenie prawne gospodarki przestrzennej – obejmujące szereg ustaw okołoplanistycznych i specustaw, które bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ na kształtowanie przestrzeni. - Prowadzi to do dużej interpretacyjności obowiązujących regulacji prawnych, czego odzwierciedlenie znajdujemy w częstokroć sprzecznych rozstrzygnięciach organów nadzoru oraz wyrokach sądów administracyjnych - wyjaśnia.

Jego zdaniem uspójnienia i doprecyzowania wymagają podstawy planistyczne procesu inwestycyjno-budowlanego – zwłaszcza w zakresie inwestycji mieszkaniowych, które obecnie mogą być realizowane na podstawie planów miejscowych, decyzji administracyjnych bądź specustawy mieszkaniowej. - Wreszcie palącą potrzebą jest ograniczenie stosowania decyzji o warunkach zabudowy, których skala wykorzystania jest wyraźnym przejawem słabości systemu planowania przestrzennego - dodaje.

Więcej na: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.