KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2021-06-15

Ekologia a budownictwo – konferencja

Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA a BUDOWNICTWO odbędzie się 14–16 października 2021 r. w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej.

czytaj więcej »

2021-06-14

Covidowe budowy - będzie problem z pozwoleniami na użytkowanie

Oddawanie gotowych inwestycji w czasie pandemii miały przyśpieszyć czasowe uregulowania uproszczające końcowe formalności budowlane. Niestety, zabrakło dobrych przepisów przejściowych. Pojawiają się więc wątpliwości, na jakich zasadach wolno teraz finalizować takie budowy. Nie jest też jasne, czy sprawdzana powinna być ich zgodność z projektem budowlanym.

czytaj więcej »

2021-06-11

Ustawa podpisana - kupujący mieszkania będą lepiej chronieni

Prezydent podpisał 9 czerwca ustawę powołującą do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu klienci dewelopera mają czuć się bezpieczniej, bo nie stracą pieniędzy w razie jego upadłości. Nowe przepisy objęły również ochroną gotowe już mieszkania.

czytaj więcej »

2021-06-10

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2021

W roku 2020 odbyła się tylko jedna sesja egzaminu na uprawnienia budowlane. W roku 2021 będzie ich trzy. Jedna (ta zaległa) była w lutym, wystartowała sesja majowa, trzecia będzie w listopadzie. Jak inżynierowie zdają w tym roku egzaminy na uprawnienia budowlane?

czytaj więcej »

2021-06-09

Domy do 70 m2 bez pozwolenia i formalności

Budowa domów jednorodzinnych do 70 m² bez pozwolenia i nadzoru, ogłoszona w programie Polski Ład przez rządzących, nie wzbudziła zachwytu inżynierów budownictwa, powiało widmem katastrof budowlanych. Pomysł ten nabiera rozpędu, o czym świadczą konsultacje Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ze środowiskiem budowlanym. Na czym ma polegać budowa domu do 70 m²?

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2021-06-02

Tarcza prawna - rząd chce uprościć formalności budowlane

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt Tarczy prawnej, do którego dotarło Prawo.pl. Szykują się kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych, a gminy, które będą zwlekać z wydaniem warunków zabudowy, zapłacą kary. Łatwiej też będzie budować w centrach miast. Zmiany dotyczą również m.in. bonu turystycznego, podatków, ubezpieczeń społecznych czy zdrowia.

Projekt Tarczy prawnej przewiduje zmiany w kilkunastu ustawach, te najważniejsze dotyczą prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Kary za decyzję po terminie
Projekt przewiduje, że na wydanie warunków zabudowy urząd miasta (gminy) będzie miał maksymalnie 90 dni, a nie jak obecnie - 2 miesiące. Teraz ten czas jest teoretycznie krótszy, ale w praktyce bywa, że na wydanie warunków czeka się nawet rok - za opóźnienie nie ma żadnej sankcji. Projekt Tarczy prawnej przewiduje natomiast, że jeśli 90-dniowy termin zostanie przekroczony, urzędowi za każdy dzień zwłoki będą naliczane kary w wysokości 500 zł. Podobne zasady obowiązują obecnie w wypadku pozwoleń na budowę.
Propozycja podoba się inwestorom. - Kary mogę zdyscyplinować urzędników. Dzięki temu będzie można szybciej uzyskać  tę decyzję– uważa Przemysław Dziąg, radca prawny z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Nie wszyscy jednak tak uważają. - Trzy miesiące to bardzo mało. W wielu przypadkach przed wydaniem tej decyzji trzeba przeprowadzić skomplikowaną analizę urbanistyczną oraz dokonać uzgodnień aż z 16 urzędami i instytucjami. Często też w postępowaniu towarzyszącym wydaniu tej decyzji bierze udział nawet kilkadziesiąt stron. Dlatego zaproponowany termin powinien być dłuższy i wynieść minimum 120 dni. W przeciwnym razie urzędy będą wydawały decyzje odmowne – uważa Bogdan Dąbrowski, radca prawny z Urzędu Miasta w Poznaniu.

Zmiany w zabudowie śródmiejskiej
Ministerstwo Rozwoju chce również spełnić składaną od dawna obietnicę. Chodzi o poprawienie przepisów dotyczących zabudowy śródmiejskiej. Obecnie z tego powodu inwestorzy mają problemy z budową w centrach dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław czy Poznań.
Wszystko przez zmianę przepisów sprzed dwóch lat. Chodzi o obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadziła ona zmiany dotyczące zabudowy śródmiejskiej. Przed nowelizacją urzędnicy sami określali, czy dana inwestycja zalicza się do tego typu zabudowy, czy nie, co przysparzało licznych sporów i wątpliwości. By je przeciąć, nowela wprowadziła pojęcie obszaru zabudowy śródmiejskiej oraz zasadę, że wyznacza się go na podstawie dokumentów planistycznych, czyli miejscowego planu, a gdy go nie ma – studium. Problem w tym, że wiele planów i studiów powstało przed wejściem w życie noweli. Nie zawierają więc wprost odniesienia do zabudowy śródmiejskiej lub posługują się starym określeniem funkcjonalnej zabudowy śródmiejskiej. Dla urzędników nie jest to jedno i to samo, i nie chcą m.in. z tego powodu wydawać pozwoleń.

Projekt definiuje pojęcie obszaru zabudowy śródmiejskiej. Ma to być: „ obszar intensywnej i zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów handlowych i usługowych, w tym administracyjnych”.
Przewiduje również, że jeżeli na terenie gminy będzie znajdować się tego rodzaju obszar, wówczas  w studium powinny być wyznaczone jego granice. Musi też znaleźć się on w miejscowym planie.
- Definicja na pewno uprości i  ujednolici rozumienie pojęcia tego obszaru. Jednak sama jej konstrukcja jest wadliwa, ponieważ jest zbyt wąska, bo np.  zabudowa mieszkaniowa bez koncentracji obiektów handlowych i usługowych nie będzie już zabudową śródmiejską. Dotyczy to wszystkich starówek – mówi mec. Dąbrowski.  

Budowanie bez pozwoleń
Szykują się również kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych. Projekt wydłuża listę obiektów, których budowa będzie wymaga tylko zgłoszenia. Są to:
- kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 mkw. (obecnie wymagają one pozwolenie na budowę),
- części budowlane wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m, ale nie wyższa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość,
- zadaszone i niezadaszone przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy większej niż 35 mkw. (dziś na zgłoszenie można wybudować tylko tarasy niezadaszone do 35 mkw.)
- tarasy naziemne o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 mkw. przy budynkach rekreacji indywidualnej, czyli głównie przy domach letniskowych (obecnie tarasy buduje się tylko przy budynkach mieszkalnych a zabudowy rekreacyjnej się do niej nie zalicza),  
- boiska (w tym szkolne), korty i bieżnie służące do  uprawiania sportu lub rekreacji (dziś zgłoszenie obejmuje tylko obiekty związane z rekreacją),
- kolumbarium na terenie cmentarza o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 mkw. i o wysokości nie większej niż 3 m;
- przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 mkw. i nie większym niż 3 mkw.,
- wyloty do cieków naturalnych,
- zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m. sześć. i nie większej niż 10 m. sześc.,
Ani zgłoszenia, ani pozwolenia nie będą wymagały:
- zadaszone i niezadaszone przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 mkw.  
- baseny i oczka wodne o powierzchni nie większej 50 mkw.: (dziś zwolnienie obejmuje tylko przydomowe) budowane przy budynkach mieszkalnych oraz budynkach rekreacji indywidualnej,
- baseny o powierzchni nie większej niż 15 mkw. oraz oczka wodne o powierzchni do 10 mkw. położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych:
- części budowlane wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość nie jest większa niż 3 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość.
Projekt zwalnia z pozwolenia na użytkowanie baseny i zjeżdżalnie oraz kładki nad drogami i liniami kolejowymi. W ich wypadku wystarczy samo zawiadomienie o zakończeniu budowy.
W proponowanych zmianach do prawa budowanego nie ma na razie rozwiązań dotyczących budowy domów o powierzchni do 70 mkw., o który mówi Polski Ład.
Czytaj w LEX: Obowiązki kierownika budowy po nowelizacji ustawy - Prawo budowlane >
- Zmiany idą w dobrym kierunku. Taki trend mamy już od dawna, że wprowadza się uproszczenia w formalnościach kolejnych  obiektów i tak jest w tym konkretnym wypadku – uważa Bogdan Dąbrowski, radca prawny z Urzędu Miasta w Poznaniu.
Według niego warto też doprecyzować przepis o tarasach zadaszonych. - Nie powinno się ich budować  w odległości mniejszej od działki sąsiada niż 1-5 do 3 metrów. Kto chce bowiem mieć tuż za parkanem taras sąsiada? Raczej nikt – twierdzi mec. Bogdan Dąbrowski.
Mec. Dąbrowski uważa, że przez ciągłe wprowadzanie uproszczeń w formalnościach przepisy w tej sprawie stały się nieczytelne i trudno się z nich korzysta. - Może warto zrezygnować z listy obiektów traktowanych ulgowo, a w zamian wprowadzić zwolnienia rodzajowe obiektów albo też parametryczne – zastanawia się mec. Dąbrowski.
Mariola Berdysz, architekt, dyrektor fundacji „Wszechnica Budowlana” wytyka natomiast ministerstwu brak konsekwencji.
- Od 1 lipca br. wchodzi w życie cyfrowe pozwolenie na budowę, więc może warto też umożliwić inwestorom składnie cyfrowego wniosku o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Tymczasem w projekcie brakuje konsekwencji. Z jednej strony przewiduje on, że starosta może występować w formie cyfrowej do ministerstwa rozwoju o upoważnienie do wydania tej zgody, ale sam inwestor wniosku w tej formie złożyć już nie może – mówi Mariola Berdysz.

Więcej na: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.