KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2021-07-23

Obowiązek sporządzenia projektu technicznego

Obowiązek sporządzenia projektu technicznego dotyczy inwestycji (dla których wydano pozwolenie na budowę lub przyjęto zgłoszenie z projektem) zaprojektowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), które obowiązują od 19.09.2020r. Przez okres 12 miesięcy od tej daty istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

czytaj więcej »

2021-07-22

Projekt budowlany w postaci elektronicznej

29 czerwca 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

czytaj więcej »

2021-07-21

20% rabatu NA WSZYSTKIE KSIĄŻKI oraz GRATISY

20% rabatu NA WSZYSTKIE KSIĄŻKI oraz: 1) bezpłatna wysyłka przy zamówieniu o wartości powyżej 169 zł 2) do każdego pakietu dodatkowo dodajemy gratis e-book czasopisma "Budownictwo i Prawo" nr 2/2021 Promocja obowiązuje do 16.08.2021 r. lub do wyczerpania puli promocyjnej

czytaj więcej »

2021-07-21

XXXVII sesja egzaminacyjna – podsumowanie

XXXVII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane rozpoczęła się 28 maja 2021 r. egzaminem pisemnym.

czytaj więcej »

2021-07-20

Zmiana pozwolenia na budowę - interpretacja przepisów Prawa budowlanego

W sprawie stosowania przepisów dotychczasowych (przed nowelizacją z 19 września 2020 r.) w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2021-06-14

Covidowe budowy - będzie problem z pozwoleniami na użytkowanie

Oddawanie gotowych inwestycji w czasie pandemii miały przyśpieszyć czasowe uregulowania uproszczające końcowe formalności budowlane. Niestety, zabrakło dobrych przepisów przejściowych. Pojawiają się więc wątpliwości, na jakich zasadach wolno teraz finalizować takie budowy. Nie jest też jasne, czy sprawdzana powinna być ich zgodność z projektem budowlanym.

Przepisy covidowe miały usprawnić realizację inwestycji w czasie pandemii, w tym celu m.in. ograniczono  obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Chodzi o ustawę z  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: specustawa). Ale nie wszystkie regulacje odniosły zamierzony efekt, a część z nich budzi wątpliwości interpretacyjne.

Art. 12 specustawy a przepisy przejściowe
Idea odformalizowania i przyspieszenia inwestycji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przyświecała ustawodawcy już od początku epidemii. Pierwotne rozwiązanie zawarte w art. 12 specustawy przewidywało, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie miały zastosowania m.in. przepisy prawa budowlanego.
Art. 12 specustawy obowiązywał od 8 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. Wraz z jego uchyleniem nie przewidziano jednak przepisów przejściowych, które odnosiłyby się do inwestycji rozpoczętych, a niezakończonych w tym okresie. Ma to m.in. istotne znaczenie dla obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zdaniem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, z uwagi na brak przepisów przejściowych, należy przyjąć, że roboty budowlane rozpoczęte w okresie obowiązywania art. 12 specustawy są legalne.

Co z pozwoleniem na użytkowanie?
Jednak, aby je zakończyć należy spełnić wymagania, jakie aktualnie przepisy prawa przewidują dla danych robót budowlanych (np. dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie). Jest to interpretacja, która z jednej strony uwzględnia przepisy tymczasowe wprowadzone specustawą, a z drugiej strony odwołuje się do procedur przewidzianych w prawie budowlanym. Zgodnie z art. 31zy (ze zn1) ust. 1 specustawy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust.1 pkt 1 i 3 prawa budowlanego nie stosuje się.
Wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed 18 kwietnia 2020 r., jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy. Tak więc inwestor, który rozpoczął budowę na podstawie art. 12 specustawy i jej nie dokończył przed wygaśnięciem tego przepisu, powinien co najmniej dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy lub ewentualnie uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (choćby w sytuacji, gdy art. 31zy (ze zn1)  ust. 1 specustawy nie wyłączył w danym wypadku obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Odmienną interpretację można skonstruować w oparciu o konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego, z której wynika zasada ochrony zaufania obywateli do państwa. Dzięki obowiązywaniu tych zasad, obywatel układa swoje sprawy i podejmuje decyzje w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne niemożliwe do przewidzenia w momencie ich podejmowania. Gwarantuje to, że działania dokonywane zgodnie z obowiązującym prawem, także w przyszłości będą uznawane przez porządek prawny. Rozwiązaniem bardziej przystającym do realizacji zasady zaufania obywateli do państwa byłoby uznanie, że inwestycja powinna zostać dopuszczona do użytkowania na podstawie przepisów obowiązujących w chwili, w której inwestor zyskał uprawnienie do jej realizacji. Oznaczałoby to, że przystąpienie do użytkowania obiektów, których budowa została dokonana na podstawie art. 12 specustawy, powinno nastąpić z pominięciem wyłączonych nim przepisów Prawa budowlanego, a więc bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności.
W przypadku wątpliwości co do zastosowania któreś z wyżej przedstawionych wykładni sprawy będą zapewne rozstrzygane przez sądy administracyjne.

Więcej na: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.