KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2022-07-05

Program Czyste Powietrze Plus rusza już 15 lipca 2022. Wypłata pieniędzy przed rozpoczęciem remontu i wyższa dotacja

Rusza program Czyste Powietrze Plus - 2 lipca 2022 poinformowała Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Najważniejsza zmiana to prefinansowanie inwestycji. W programie Czyste Powietrze Plus właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę kopciucha oraz ocieplenie domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

2022-07-04

Senat poparł przepisy o cyfrowym dzienniku budowy

Senat jednogłośnie opowiedział się w czwartek za nowelizacją Prawa budowlanego, zgłaszając do niej poprawki. Umożliwi ona prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w formie elektronicznej. Będzie to kolejny etap cyfryzacji formalności budowlanych, ale przewidywane jest pozostawienie możliwości prowadzenia dziennika papierowego.

czytaj więcej »

2022-07-01

Opłacalność fotowoltaiki - od 1 lipca 2022 nowy system rozliczeń! Czy fotowoltaika będzie bardziej opłacalna?

Opłacalność fotowoltaiki stanęła pod znakiem zapytania, odkąd obowiązuje nowy system rozliczeń prosumentów z dostawcami prądu net-billing, a rządowy program dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych został okrojony. Od kwietnia 2022 obserwujemy mniejsze zainteresowanie fotowoltaiką - liczba nowych zamówień spadła nawet o 90%. Czy to oznacza, że fotowoltaika przestała być opłacalna? Bynajmniej. Nie opłaca się nie mieć fotowoltaiki. Od 1 lipca 2022 wchodzi nowy system rozliczeń w net-billing.

czytaj więcej »

2022-06-30

Od 1 lipca nabywcy mieszkań lepiej chronieni, ale uderzy to ich po portfelach

Od piątku zmienią się zasady zakupu mieszkań oraz domów na rynku pierwotnym. Teoretycznie klienci deweloperów będą lepiej chronieni, ale za bezpieczeństwo mogą zapłacić wyższymi cenami mieszkań. Przez dwa lata też wielu deweloperów będzie budowało mieszkania na starych zasadach. Nowe przepisy pełne są też nieprecyzyjnych i niedookreślonych regulacji.

czytaj więcej »

2022-06-29

Wszystkie domy bez pozwolenia na budowę od 2023! Nowy pomysł rządu

Przy budowie domów jednorodzinnych nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Dotyczyć to będzie budynków niezależnie od ich powierzchni. Deregulację Prawa budowlanego zapowiedział 23 czerwca Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od przyszłego roku.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2022-05-10

Koniec stanu pandemii to odwieszone terminy budowlane, ale też brak pozwolenia na użytkowanie

Po zapowiedzianym zniesieniu stanu epidemii nadal nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu budowy. Wystarczy samo zawiadomienie. Odwieszony zostanie natomiast bieg terminów na wydanie pozwoleń na budowy czy warunków zabudowy. Nie wiadomo jednak, co z tymi, które upłyną po 16 maja.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej, że od 16 maja stan epidemii zastąpi stan zagrożenia epidemicznego. Dla inwestorów, którzy w najbliższym czasie planują zakończyć budowę oznacza to, że nadal będą mogli zrobić to na uproszczonych zasadach, czyli bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie.

Niezły bałagan natomiast powstanie w przypadku wydawania decyzji takich jak: pozwolenie na budowę czy warunki zabudowy. Z chwilą zniesienia stanu epidemii zaczną biec niektóre terminy. Nie wiadomo, co z tymi, które zostały wstrzymane na czas dłuższy niż do 15 maja. Czy zostaną odwieszone?

Co z terminami, biegną czy nie?

Prawnicy nie mają wątpliwości, że po 16 maja sporo namiesza art. 15zzzzn ze zn.1 specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. Wynika z niego, że w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony.

- Pojawia się pytanie o terminy, które zostały wstrzymane w sprawie wydawania np. pozwoleń na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy na czas dłuższy niż do 15 maja 2022 r. Czy zakończenie stanu epidemii powoduje, że biegną one dalej czy jednak pozostają wstrzymane na wskazany wcześniej okres. Do tego należy się spodziewać, że część organów administracji architektoniczno-budowlanej podejmie próbę wstrzymywania terminów na ostatnią chwilę, czyli zawiadomienia o wstrzymaniu terminów pojawią się w Biuletynie Informacji Publicznej organu np. 13 maja 2022 r. - tłumaczy dr Martyna Sługocka, radca prawny oraz autor Legal Alertu.

Podobne problemy pojawią się w wypadku art. 15zzzzn2 specustawy covidowej. Przepis mówi, że w przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu. - Czy dotyczy do sytuacji, w której strona uchybiła terminowi na wniesienie odwołania od pozwolenia na budowę w stanie epidemii czy dla zastosowania tej normy konieczne jest stwierdzenie tego uchybienia przez wojewodę w czasie obowiązywania stanu epidemii - zastanawia się dr. Sługocka.

Według niej w tym zakresie nie należy spodziewać się jednomyślności wśród przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwa. Podobne problemy miały już zresztą miejsce w momencie wprowadzania omawianych regulacji. Do tej pory nie zostało wypracowane jednolite stanowisko w zakresie początku ich obowiązywania.

amiast pozwolenia na użytkowanie - zgłoszenie

Część jednak przepisów ustawy covidowej będzie nadal obowiązywać. Chodzi m.in. o art. 31zy1. Zgodnie z nim w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 prawa budowlanego.

W świetle specustawy covidowej, oddanie inwestycji do użytkowania jest obecnie o wiele prostsze, a przede wszystkim szybsze, ponieważ nie wymaga uzyskania decyzji. Wystarczy samo zawiadomienie organu o zakończeniu budowy i jeżeli ten nie zgłosi sprzeciwu w zastrzeżonym do tego terminie, można legalnie rozpocząć użytkowanie obiektu. - Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że stan zagrożenia epidemicznego również dobiegnie końca, a wraz z nim nie będzie już możliwości korzystania z uproszczonych procedur - podkreśla dr. Sługocka.

- W praktyce oznacza to, że obecnie obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku kategorii obiektów budowlanych wskazanych w przepisie art. 55 ust. 1 pkt 1 zastąpiono obowiązkiem zawiadomienia o zakończeniu budowy. Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy zatem obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę i zaliczonych do jednej z kategorii obiektów wymienionej w art. 55 ust. 1 pkt 1 ,czyli np. budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, budynków usługowych, sklepów etc. - mówi Maciej Obrębski, adwokat, partner w kancelarii Obrębski Adwokaci i Radcowie.

Ponadto, obowiązek zawiadomienia dotyczy przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. W art. 31zy1 specustawy nie wyłączono stosowania art. 57 ustawy - Prawo budowlane, stąd do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć pełną dokumentację określoną w tym przepisie.

Prawnicy uważają, że wyłączenie stosowania art. 55 ust. 1 pkt. 1 i 3 z pewnością stanowi ułatwienie dla inwestorów, ale...

- Było ono jednak uzasadnione tylko w świetle ograniczeń pandemicznych. Trzeba mieć na uwadze, że wprowadzało mniejszą kontrolę organów nadzoru budowlanego nad oddawaniem obiektów do użytku. Do inwestycji, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nie znajdą zastosowania przepisy art. 56 ust. 1 oraz art. 57 ust. 6 prawa budowlanego. Tymczasem zgodnie z nimi inwestor zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie musi zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. W przypadku obiektów budownictwa wielomieszkaniowego, czy też hotelowego niezaprzeczalnie ma to znaczenie - uważa Maciej Obrębski.

Zabrakło przepisów przejściowych

Prawnicy krytykują ustawodawcę za to, że zapomniał o przepisach przejściowych. - Jeśli takowe nie zostaną uchwalone, organ nadzoru budowlanego będzie stosować przepisy prawa obowiązujące w dacie orzekania. Będzie to rodzić problemy dla zawiadomień o zakończeniu budowy, złożonych w odniesieniu do obiektów, co do których wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, a nierozpoznanych do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego. Inwestor będzie musiał w takim przypadku ponownie wystąpić od organu, ale tym razem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie - twierdzi Maciej Obrębski.

Natomiast Michał Gliński, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy tłumaczy, że jeśli w okresie stanu epidemii inwestorzy zawiadomili właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, albo złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, który powinien być uznany z chwilą jego złożenia za zawiadomienie o zakończeniu budowy, należy stosować uproszczone zasady oddawania obiektów do użytkowania. - Trudno bowiem uznać, że skoro inwestor składał wniosek w danym stanie prawnym, a obowiązujące wówczas przepisy nakazywały uznanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie za zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, to dla organu nadzoru budowlanego nie biegnie termin na złożenie ewentualnego sprzeciwu wobec zawiadomienia, a zawiadomienie powinno być obecnie traktowane jako wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Gdyby ustawodawca miał na celu przekwalifikowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we wnioski o udzielenie pozwoleń na użytkowanie, wymagana byłaby nowelizacja specustawy covidowej, natomiast nie spodziewałbym się takiej interwencji ustawodawcy i zakładałbym raczej, że ustawodawca ograniczy się wyłącznie do uchylenia stanu epidemii - podkreśla.

Więcej na: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa