KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2022-05-20

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji środowiskowych i realizacji inwestycji

Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia ma uzyskać także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma też usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.

czytaj więcej »

2022-05-19

Przeniesienie decyzji legalizującej samowolę budowlaną niepewne - kontrowersyjna interpretacja

Niektórzy powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, na wniosek inwestora, przenoszą decyzję o legalizacji samowoli budowlanej. Zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego to błąd. Prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Nie wszyscy prawnicy z tą interpretacją zgadzają się, bo na przepisy trzeba patrzeć szerzej, nie tylko literalnie i nie wolno zapominać o orzecznictwie.

czytaj więcej »

2022-05-18

Instrukcja użytkowania i konserwacji budynku

Każdy wykonawca budowlany wie, jak nierealistyczne bywają oczekiwania inwestorów w zakresie gwarancji i rękojmi. Bardzo często w ramach gwarancji inwestorzy oczekują usunięcia wad, które wynikają wyłącznie z braku należytej konserwacji, a odmowa usunięcia takiej wady przez wykonawcę skutkuje sporem, często sądowym. Wyjaśniamy, jak w prosty sposób wykonawca może się zabezpieczyć przed roszczeniami inwestora.

czytaj więcej »

2022-05-17

Smart Grid - rozwój Smart Grid w Polsce musi przyśpieszyć! Czym jest Smart Grid?

Smart Grid oznacza inteligentną sieć elektroenergetyczną. Od sieci Smart Grid nie ma już odwrotu, szczególnie w obliczu wojny w Ukrainie. Polska musi przyspieszyć jej rozwój, by zerwać energetyczną zależność od Rosji. Inwestycje w zakresie inteligentnych sieci pozwalają zwiększyć niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego i zapewniają dostęp do bardzo wielu cennych informacji. Jakie korzyści niesie wdrażanie Smart Grid?

czytaj więcej »

2022-05-16

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego od 2023

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego ma być uruchomiona z początkiem 2023 roku. Obecnie trwają prace nad systemem EKOB. GUNB, który odpowiada za realizację Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego, zachęca do włączenia się w opiniowanie systemu. Jakie dane o obiekcie budowlanym będą zbierane w EKOB?

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2022-05-12

Deweloperzy obawiają się ustawy deweloperskiej i nie chcą jej od 1 lipca

Im bliżej daty wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej, tym robi się wokół niej coraz bardziej gorąco. Do Sejmu trafił właśnie projekt, by przesunąć ten termin o rok. Podobny postulat mają też deweloperzy. Ostrzegają, że regulacja jest pełna wad i trudno będzie ją realizować w praktyce. A jeśli wejdzie w życie, w górę też pójdą ceny mieszkań. Uważają też, że obecnie jest bardzo zły moment na rewolucję na rynku.

 

1 lipca tego roku wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska. Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) uważa, że warto przesunąć datę wejścia w życie nowego prawa o rok, o czym przekonywał w środę na konferencji prasowej. Wojna w Ukrainie źle bowiem wpływa na rynek budowlany. Już teraz ceny mieszkań szybują w górę, a po 1 lipca będzie jeszcze gorzej. Nowe uregulowania nakładają bowiem na inwestorów nowe biurokratyczne oraz kosztowne obowiązki.

Do Sejmu wpłynął też poselski projekt, który przesuwa o rok datę wejścia w życie ustawy. Przeciwny takim zmianom jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsument, autor tej ustawy. Nie widzi on tego rodzaju zagrożeń. Podobnego zdania jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Natomiast eksperci uważają, że przesunięcie daty wejścia w życie tej ustawy jest zasadne, nie powinno jednak dotyczyć Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Projekt jest, ale szanse na uchwalenie raczej marne

Chodzi konkretnie o projekt zmian do ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej jako: ustawa deweloperska). Projekt ma nikłe szanse na uchwalenie. Jego autorem jest bowiem opozycyjny klub parlamentarny Koalicja Polska.

-Te przepisy nie mogą wejść w życie 1 lipca. Nie w tej formie i nie w takich warunkach gospodarczych, gdyż doprowadzą do podwyżki cen mieszkań i de facto podbiją jeszcze inflację – przekonywał podczas zorganizowanej w środę 11 maja konferencji Jacek Tomczak, współautor ustawy.

Z uzasadnienia projektu noweli wynika, że ustawa deweloperska zgodnie z szacunkami ekspertów i izb gospodarczych, spowoduje wzrost cen mieszkań o około 3-5 proc. Oprócz samej składki, przedsiębiorcy i konsumenci będą bowiem ponosić dodatkowe obciążenia związane z nowymi obowiązkami administracyjno-prawnymi wynikającymi z wprowadzenia Deweloperskiego Funduszy Gwarancyjnego, który zacznie funkcjonować po wejściu w życie ustawy.

Wyścig z czasem, deweloperzy nie chcą prowadzić inwestycji na nowych zasadach

Wielu deweloperów stara się rozpocząć swoje inwestycje przed 1 lipca, nie chcą być bowiem objęci działaniem nowych przepisów. Wiążą się z nimi bowiem kosztowne obowiązki. Ustawa powołuje do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ze składek wpłacanych przez deweloperów. Będą one odprowadzane od wpłat dokonywanych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Ustawa przewiduje maksymalną składkę. Docelowa jej wysokość będzie jednak wynikać z rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii. Zgodnie z projektem rozporządzenia, w przypadku otwartego rachunku powierniczego składka wyniesie 0,45 proc. a zamkniętego rachunku - 0,1 proc.

- DFG spowoduje, że zakup mieszkania od dewelopera będzie jeszcze bezpieczniejszy. Szkopuł w tym, że w ustawie aż roi się od nieprecyzyjnych i niedookreślonych regulacji, co będzie powodować problemy praktyczne we wdrażaniu i stosowaniu ustawy dla deweloperów, ale i również dla nabywców – wskazywał radca prawny Przemysław Dziąg szef działu prawnego PZFD. -Podczas konsultacji wskazywaliśmy na te wady – UOKiK jednak nasze uwagi całkowicie zignorował - dodaje.

Potrzeba więcej czasu na poprawę przepisów

PZFD podał jako przykład kiepskiego rozwiązania przepis z nowej ustawy, który zakłada, że w przypadku gdy konsument odstąpi od umowy deweloperskiej wpłacona składka na DFG nie będzie podlegać zwrotowi, co więcej zapłaci ją także kolejny nabywca tego samego lokalu.

-Bardzo dużym błędem ustawodawcy, być może niezamierzonym, ale niekorzystnym dla konsumentów jest wyłączenie przepisów dotyczących rękojmi w przypadku wad mieszkania. Dziś ustawa mówi jasno, że w sytuacjach w niej nieuregulowanych w zakresie wad lokalu, zastosowanie mają regulacje kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. W związku z ewidentną luką w nowej ustawie, to na konsumenta przerzucono cały ciężar dowodzenia, że nieruchomość jest wadliwa – tłumaczył Przemysław Dziąg. - Dziś w przypadku rękojmi wystarczy zgłoszenie wady, natomiast to deweloper, chcąc uwolnić się od odpowiedzialności, musi wykazać, że ona nie istnieje. Teraz, przez przeoczenie UOKiK, te zasady odwrócono – dodał.

Niebezpieczne dla obrotu okazać mogą się przepisy umożliwiające odstąpienia od umowy z uwagi na powołanie się na wady istotne lokalu. Ustawodawca nie określił jednak, czym owe wady istotne są. - O tym, czy dana wada jest istotna decydować ma prywatna opinia rzeczoznawcy, zlecona przez kupującego. Ustawa nie zakłada, że będzie można do niej złożyć kontropinię, a w razie braku porozumienia skierować sprawę do sądu. Ta droga pojawi się dopiero, gdy deweloper odda wpłacone środki nabywcy – na co będzie miał 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Istnieje więc duże ryzyko, że przepis będzie nadużywany przez nieuczciwych flipperów i w przypadku gdy uznają, że dane mieszkanie nie da im wystarczającego zysku, będą wyszukiwać w nim najmniejszych wad, by doprowadzić do rozwiązania umowy – ostrzegał Przemysław Dziąg.

W środowej konferencji uczestniczył notariusz, który bardzo krytycznie odniósł się do ustawy. - To przykład źle napisanego prawa. Notariusze będą mieli problemy, kiedy stosować nową ustawę w całości, a kiedy nie. Taki problem nastąpi w szczególności w przypadku umów przedwstępnych. Od tego w jakim zakresie znajdzie zastosowanie nowa ustawa o ochronie praw nabywców zależy natomiast poziom ochrony konsumentów - wskazywał dr hab. Marek Leśniak, notariusz.

Pandemia i wojna, to zły czas na takie prawo

Zdaniem ekspertów aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym powoduje, że to nie czas na wprowadzanie w życie źle skonstruowanego prawa. - Pandemia oraz wojna w Ukrainie, do tego najwyższa od dwóch dekad inflacja i radykalny wzrost cen materiałów budowlanych – to wszystko spowodowało zdecydowany spadek inwestycji mieszkaniowych w całym kraju. Nadal mamy w Polsce deficyt gruntów budowlanych, a tylko około 35 proc. powierzchni kraju objęte jest MPZP. Ponadto wydłużające się procedury administracyjne i niestabilność w uzyskiwaniu decyzji o PnB, powodują wzrost cen gruntów inwestycyjnych. Można sobie więc wyobrazić, co się stanie, jeśli ta ustawa w tym momencie weszłaby w życie – mówił Piotr Hofman, prezes zarządu HM Inwest.

Dane z sufitu

Przedstawiciele PZFD nie kryją też swojego rozgoryczenia. Chodzi o dane o upadłości firm deweloperskich, którymi w czasie prac nad nową ustawą posługiwał się UOKiK, a które były podstawą do uchwalenia nowej ustawy. - Około 150 firm deweloperskich – zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miało upaść w latach 2012 – 2019. Liczne bankructwa w branży miały uzasadniać konieczność uchwalenia nowego prawa, aktualne przepisy miały bowiem nie gwarantować bezpieczeństwa wpłat nabywców na odpowiednim poziomie. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej - mówi Konrad Płochocki, wiceprezes PZFD.

Zapewniał on, że kondycja polskich firm deweloperskich jest stabilna, a pozycja nabywców mieszkań na rynku pierwotnym od lat zabezpieczona. Liczba upadłości wśród firm deweloperskich, które od 2012 roku objęte są przepisami tzw. ustawy deweloperskiej i które dla swoich przedsięwzięć prowadziły rachunki powiernicze, w latach 2012-2019 wyniosła 7. Natomiast w 6 przypadkach klienci firm, które ogłosiły upadłość otrzymali albo otrzymają swoje mieszkanie.

UOKiK: data nie zmieni się, bo nie ma takiej potrzeby

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zupełnie innego zdania. Urząd zapewniał niedawno Prawo.pl, że nie prowadzi żadnych prac dotyczących zmiany daty wejścia w życie tzw. ustawy deweloperskiej, a rynek miał wystarczająco czasu, aby przygotować się do nowych regulacji. Podkreśla też, że wprowadzone rozwiązania zapewnią nabywcom należytą ochronę m.in. przed utratą wpłaconych pieniędzy. Ustawa reguluje też m.in. umowy rezerwacyjne, nadzór nad wydatkowaniem środków z mieszkaniowych rachunków powierniczych, usunięcie wad na koszt dewelopera czy możliwość odstąpienia od umowy, jeśli przy odbiorze mieszkania wystąpią wady istotne. Ważne jest zatem, aby regulacje obowiązywały w praktyce w wyznaczonym czasie.

W tym samym tonie wypowiada się MRiT. W opinii resortu ustawa wzmacnia ochronę interesu nabywców mieszkań, dlatego przekładanie daty jej wejścia w życie nie jest społecznie uzasadnione.
Deweloperski fundusz przyda się na trudne czasy

Za zmianą daty wejścia w życie ustawy są również eksperci. - Moim zdaniem projekt, niezależnie od szans uchwalenia, jest wart poparcia. Faktycznie wprowadza on podwyżkę cen mieszkań o 1 proc. To była bardzo kontrowersyjna zmiana na etapie uchwalenia ustawy. Chociaż odroczenie jej wprowadzenia o rok niewiele zapewne zmieni. Zaprzyjaźnieni deweloperzy już mi mówią, że wstrzymali budowę i nawet sprzedaż gotowych mieszkań. Bezpieczniej jest trzymać pieniądze w gotowych mieszkaniach, które później będzie można sprzedać w wyższej cenie - mówi Jacek Kosiński, adwokat i partner w Kancelarii Prawnej Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni.

Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl także jest zwolennikiem odroczenia daty wejścia w życie ustawy, ale z jednym wyjątkiem. Mianowicie przepisy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym powinny zacząć działać od 1 lipca.

Według niego problem jest w tym, że jeszcze rok temu kupujący mieszkania na etapie budowy nie musieli się zbytnio przejmować ryzykiem upadłości dewelopera. Natomiast teraz – z uwagi na perturbacje gospodarcze związane z wojną w Ukrainie – to ryzyko wzrosło. Deweloperom spędzają obecnie sen z powiek lawinowo rosnące ceny niektórych materiałów budowlanych (np. stali) oraz usług wykonawczych. Ponadto na budowach zaczyna brakować rąk do pracy, gdyż wielu ukraińskich pracowników wróciło do kraju, aby walczyć z rosyjskim najeźdźcą.

Więcej na: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.