KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2022-07-05

Program Czyste Powietrze Plus rusza już 15 lipca 2022. Wypłata pieniędzy przed rozpoczęciem remontu i wyższa dotacja

Rusza program Czyste Powietrze Plus - 2 lipca 2022 poinformowała Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Najważniejsza zmiana to prefinansowanie inwestycji. W programie Czyste Powietrze Plus właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę kopciucha oraz ocieplenie domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

2022-07-04

Senat poparł przepisy o cyfrowym dzienniku budowy

Senat jednogłośnie opowiedział się w czwartek za nowelizacją Prawa budowlanego, zgłaszając do niej poprawki. Umożliwi ona prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w formie elektronicznej. Będzie to kolejny etap cyfryzacji formalności budowlanych, ale przewidywane jest pozostawienie możliwości prowadzenia dziennika papierowego.

czytaj więcej »

2022-07-01

Opłacalność fotowoltaiki - od 1 lipca 2022 nowy system rozliczeń! Czy fotowoltaika będzie bardziej opłacalna?

Opłacalność fotowoltaiki stanęła pod znakiem zapytania, odkąd obowiązuje nowy system rozliczeń prosumentów z dostawcami prądu net-billing, a rządowy program dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych został okrojony. Od kwietnia 2022 obserwujemy mniejsze zainteresowanie fotowoltaiką - liczba nowych zamówień spadła nawet o 90%. Czy to oznacza, że fotowoltaika przestała być opłacalna? Bynajmniej. Nie opłaca się nie mieć fotowoltaiki. Od 1 lipca 2022 wchodzi nowy system rozliczeń w net-billing.

czytaj więcej »

2022-06-30

Od 1 lipca nabywcy mieszkań lepiej chronieni, ale uderzy to ich po portfelach

Od piątku zmienią się zasady zakupu mieszkań oraz domów na rynku pierwotnym. Teoretycznie klienci deweloperów będą lepiej chronieni, ale za bezpieczeństwo mogą zapłacić wyższymi cenami mieszkań. Przez dwa lata też wielu deweloperów będzie budowało mieszkania na starych zasadach. Nowe przepisy pełne są też nieprecyzyjnych i niedookreślonych regulacji.

czytaj więcej »

2022-06-29

Wszystkie domy bez pozwolenia na budowę od 2023! Nowy pomysł rządu

Przy budowie domów jednorodzinnych nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Dotyczyć to będzie budynków niezależnie od ich powierzchni. Deregulację Prawa budowlanego zapowiedział 23 czerwca Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od przyszłego roku.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2022-05-19

Przeniesienie decyzji legalizującej samowolę budowlaną niepewne - kontrowersyjna interpretacja

Niektórzy powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, na wniosek inwestora, przenoszą decyzję o legalizacji samowoli budowlanej. Zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego to błąd. Prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Nie wszyscy prawnicy z tą interpretacją zgadzają się, bo na przepisy trzeba patrzeć szerzej, nie tylko literalnie i nie wolno zapominać o orzecznictwie.

GINB tłumaczy, że art. 40 prawa budowlanego przewiduje możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na: budowę oraz wznowienie robót budowlanych. Przepis nic nie mówi o decyzji o legalizacji samowoli budowlanej. Nie użyto również w nim sformułowania „w szczególności:”. Wymienione decyzje nie są więc podane jako przykłady. Przepis stanowi więc katalog zamknięty.

Nie ma podstawy do przenoszenia decyzji

W opinii GINB chodzi nie tylko o to jedno uregulowanie. Według niego prawo budowlane w ogóle nie przewiduje takiej możliwości. Potwierdzeniem tego jest także fakt, że ustawodawca określił tylko wzory wniosków o przeniesienie decyzji jedynie w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Ponadto w swojej interpretacji GINB przyznaje, że w pewnych okolicznościach przeniesienie decyzji o legalizacji samowoli budowlanej może być przez określone podmioty oczekiwane. Art. 49 ust. 5 prawa budowlanego mówi bowiem, że w decyzji o legalizacji samowoli budowlanej nakłada się obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ale jak wynika z art. 59 ust. 7 prawa budowlanego stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Inwestorem w przypadku pozwolenia na budowę jest adresat pozwolenia na budowę, dlatego w przypadku wydania decyzji o legalizacji samowoli budowlanej za inwestora należy uznać adresata tej decyzji.

Tylko adresat decyzji z art. 49 ust. 4 może być więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Jeśli zatem po wydaniu decyzji o legalizacji jakiś podmiot nabył nieruchomość zabudowaną samowolą budowlaną, dla której nie wydano jeszcze pozwolenia na użytkowanie, to nabywca samowoli, który nie był adresatem decyzji, nie będzie mógł takiego pozwolenia uzyskać. Wniosek w tym zakresie może bowiem złożyć jedynie adresat tej decyzji.

Podobne decyzje, podobne skutki

Interpretacja budzi mieszane uczucia wśród prawników. Nie do końca zgadzają się z tokiem myślenia GINB. - Rzeczywiście w polskim systemie prawa administracyjnego decyzje nie mogą być swobodnie przenoszone na inny podmiot, o ile nie istnieje konkretny przepis wskazujący na taką możliwość. Odnosząc się wyłącznie do literalnej treści przepisów prawa budowlanego można by dojść do takich wniosków jak wskazano w interpretacji GINB. Nie do końca jednak z nią się zgadzam - mówi Konrad Młynkiewicz radca prawny z Kancelarii Radca Prawny Konrad Młynkiewicz.

Według niego wskazana w art. 51 ust. 4 prawa budowlanego decyzja (którą można przenieść na innego adresata) ma analogiczne skutki jak decyzja legalizacyjna wydawana na podstawie art. 49 ust. 4 prawa budowlanego. W obu przypadkach organ zezwala na wznowienie robót budowlanych wykonanych niezgodnie z przepisami. Różnicowanie sytuacji prawnej adresatów zbliżonych co do treści decyzji administracyjnych byłoby nie tylko nieracjonalne, ale wręcz naruszałoby konstytucyjną zasadę równości podmiotów wobec prawa.

- Analizując dopuszczalność przeniesienia decyzji o legalizacji, na mocy której organ zezwala na wznowienie budowy, należy sięgnąć do orzecznictwa sądów administracyjnych, które odnosi się do kwestii oceny tego, czy decyzja zezwalająca na wznowienie robót budowlanych wygasa po upływie 3 lat od jej wydania, podobnie jak decyzja o pozwoleniu na budowę. Sądy przyjmują, że decyzje naprawcze zastępują pozwolenie na budowę, którego inwestor przed wykonaniem robót nie uzyskał, mimo takiego wymagania, a w konsekwencji należy do tych decyzji stosować odpowiednio przepisy dotyczące wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym jeżeli w terminie 3 lat od wydania decyzji zezwalającej na wznowienie robót budowlanych inwestor nie przystąpił do tych prac, decyzja wygasa - tłumaczy.

Mec. Konrad Młynkiewicz twierdzi również, że decyzja o legalizacji samowoli budowlanej, zezwalająca na wznowienie robót budowlanych zastępuje pozwolenie na budowę, a więc organy nadzoru budowlanego nie powinny odmawiać przeniesienia takich decyzji na nowego adresata, który spełni przesłanki określone w art. 40 prawa budowlanego. Również w tym przypadku do decyzji wydanej na podstawie art. 49 ust. 4 Pr. bud. należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności umożliwiające przeniesienie takiej decyzji na innego adresata.

Postuluje również, że skoro są wątpliwości, warto dokonać aktualizacji przepisów prawa budowlanego w tym zakresie, tak aby nie pozostawały one jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości przeniesienia omawianych decyzji na innego adresata.

Więcej na: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.