KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-02-18

Nowela prawa budowlanego uchwalona. Czeka na podpis prezydenta

13 lutego parlament skończył prace nad nowelizacją, która zmienia ponad 50 przepisów prawa budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić realizację inwestycji. Po pięciu latach już nie da się podważyć pozwolenie na budowę, zmieni się definicja projektu budowlanego, będzie można bezpłatnie zalegalizować ponad 20-letnią samowolę.

czytaj więcej »

2020-02-17

Psychologia zarządzania projektami w budownictwie - nowe studia podyplomowe

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uruchamiane są w kwietniu 2020 r. Studia Podyplomowe "Psychologia zarządzania projektami w budownictwie”.

czytaj więcej »

2020-02-14

Pompa ciepła a modernizacja kotłowni

Wymiana źródeł ciepła na czyste, ekologiczne i zaawansowane technologicznie to konieczność w czasach walki o poprawę jakości powietrza. Dlaczego przy modernizacji kotłowni warto zastosować pompę ciepła? Na co zwrócić uwagę przy wymianie starego kotła na nowoczesne urządzenie?

czytaj więcej »

2020-02-13

Prawo energetyczne powinno być uchwalone do 24 lutego

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek transponować dyrektywę gazową w prawie krajowym do 24 lutego 2020 r. To bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, a o jej przyjęcie nasz kraj przez wiele lat mocno zabiegał na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego. Zrealizować to mają zmiany w ustawie Prawo energetyczne.

czytaj więcej »

2020-02-12

Specjalny fundusz ma chronić nabywców mieszkań i domów

Powołany ma być Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma poprawić skuteczność i efektywność ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Projekt nowelizacji odpowiednich ustaw został już zaakceptowany przez przez Stały Komitet Rady Ministrów.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2017-01-12

Dachy z elementami przeszklonymi - zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowymDach zabezpiecza budynek przed warunkami atmosferycznymi, a zastosowane doświetla zapewniają dodatkowe oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń. Zależnie od rodzaju i przeznaczenia budynku od dachów oczekuje się również spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest jednym z kryteriów, jakie powinny spełniać budynki. Wymagania z tego zakresu określone są w dziale III rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Jednym ze sposobów odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń jest stosowanie doświetli w połaci dachu. Rozróżniamy doświetla w postaci pojedynczych okien, pasm świetlnych, a nawet całych dachów przeszklonych. Wymienionym rodzajom doświetli dachowych podobnie jak innym elementom konstrukcyjnym budynku stawiane są wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym. W artykule zestawiono wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, jakim muszą sprostać różnego rodzaju doświetlenia wykonywane w dachach, oraz opisano badania odporności ogniowej dachów przeszklonych. 

Wymagania w obszarze bezpieczeństwa pożarowego

Dział VI rozporządzenia [1] poświęcony jest bezpieczeństwu pożarowemu. Rozporządzenie zawiera szczegółowe wymagania bezpośrednio lub pośrednio określone dla dachów, również takich z elementami przeszklonymi/ doświetlami.

Wśród najistotniejszych wymagań można wymienić niżej przedstawione (wyróżnienia autorów):

§ 216 ust. 1 - zawiera wymagania z zakresu odporności ogniowej w zależności od klasy odporności ogniowej. Wybrane wymagania dotyczące dachów, w tym dachów z przeszkleniami/doświetlami przedstawiono w tablicy.

§ 216 ust. 2 - m.in. informuje, że elementy wymienione w ust. 1 rozporządzenia (i w tablicy) powinny być elementami nierozprzestrzeniającymi ognia, przy czym w wybranych przypadkach się dopuszcza, żeby elementy konstrukcji dachu były słabo rozprzestrzeniające ogień, np. konstrukcja dachu i jego przekrycie w budynku niskim, PM, o maksymalnym obciążeniu ogniowym 1000 MJ/m2.

§ 216 ust. 6 - definiuje stopień palności klap dymowych, które często wykonywane są z elementów przezier- nych - dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach.

§ 218 ust. 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, z wyjątkami, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym:

-  konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30,

-  przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE 30.

§ 235 ust. 4. W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nie- otwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30.

§ 257 ust. 2. Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. Sytuowanie drabin naprzeciw świetlików i okien jest zabronione.

Warto również zwrócić uwagę na następujące paragrafy: § 219 ust. 1, § 219 ust. 2, § 235 ust. 3, § 271 ust. 2, § 271 ust. 8, § 274 ust. 3, § 286 ust. 4, § 287 pkt 3, o których pisano m.in. w [10]. Rys. Dach z przeszkleniami (opracowanie własne na podstawie rozwiązań jednego z producentów)

(...) 

Autorzy:

mgr inż. Paweł Roszkowski

dr inż. Paweł Sulik

Instytut Techniki Budowlanej

Zakład Badań Ogniowych 

Całość
artykułu:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/ 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl