KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2019-08-23

Dynamiczny warszawski rynek biurowy

Wysoki popyt i niska podaż, spadek współczynnika pustostanów i elastyczne modele wynajmu. Tak wygląda w połowie 2019 roku warszawski rynek biurowy.

czytaj więcej »

2019-08-22

Budowa mieszkań z planem i za zgodą gminy

Inwestycje mieszkaniowe nie powinny być tworzone z pominięciem planów przestrzennych, ani realizowane tam, gdzie rozpraszają istniejące budownictwo i są daleko od szkół czy innych instytucji – uważają eksperci. Ich lokalizacja powinna zależeć od decyzji rady gminy. Radni mogą wpływać na standardy ustawowe i modyfikować je, ale jak się okazuje, nie bardzo chcą.

czytaj więcej »

2019-08-21

Dwucyfrowe wzrosty na budowach nowych mieszkań

W okresie styczeń-lipiec 2019 roku oddano do użytku 110,2 tys. mieszkań, czyli o 10,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował 21 sierpnia Główny Urząd Statystyczny.

czytaj więcej »

2019-08-20

Prezydent podpisał ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku

Usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych dla podmiotów planujących realizację inwestycji oddziałujących na środowisko - to cel ustawy, którą podpisał prezydent. Zmiany dotyczą także organów administracji publicznej uczestniczących w procesie podejmowania rozstrzygnięć.

czytaj więcej »

2019-08-19

Zmiany w programie "Mieszkanie Plus" – wchodzi w życie ważna ustawa

W czwartek, 15 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), której celem jest między innymi zwiększenie podaży gruntów. Nowe prawo ma umożliwić sprawniejszą realizację rządowego programu Mieszkanie plus.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-02-07

Uprawnienia budowlane: kilka tygodni bezprawia? Egzaminy w roku 2018 i 2019

Uprawnienia budowlane to warunek pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Tymczasem – jak alarmuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa – 12 lutego 2019 wygasa rozporządzenie w tej sprawie. Do czasu wejścia w życie nowych regulacji, PIIB nie będzie nadawał uprawnień budowlanych. Senat skierował do Sejmu nowelizację Prawa budowlanego, ale najbliższe posiedzenie dopiero 20 lutego...

 

Uprawnienia budowlane umożliwiają m.in. projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi czy sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Dlatego tak ważne jest to, aby uprawnień budowlanych nie dostawały osoby nieprzygotowane do zawodu.

Art. 12 Prawa budowlanego powierza egzaminowanie i wydawanie uprawnień budowlanych Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB) oraz Izbie Architektów RP. Jednak w kwestii ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego odsyła do rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa. Jednak tylko do 12 lutego 2019 obowiązuje rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. A co potem?

Uprawnienia budowlane wyłącznie w ustawie

Problem w tym, że to rozwiązanie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny (TK), który rozpatrzył je na wniosek PIIB. Trybunał Konstytucyjny uznał m.in., że „ograniczanie uprawnień budowlanych, do których wprowadzenia upoważnia właściwe organy art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego, stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wykonywania zawodu”. Zdaniem Trybunału, „dla takiej materii Konstytucja zastrzega wyłączność ustawy. Rozporządzenie nie może w tym zakresie zastępować Prawa budowlanego”.

– Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne dwa przepisy. Po pierwsze, art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego, który przekazywał do uregulowania w rozporządzeniu zakres uprawnień budowlanych, w tym ich ograniczenia i nie zawierał wytycznych do treści rozporządzenia. Po drugie, § 22 pkt 1 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z załącznikiem określającym wymagania w zakresie wykształcenia dla specjalności kolejowej – wyjaśnia prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Kledyński. I dodaje, że zakwestionowane przez TK przepisy przestaną obowiązywać po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (zobacz treść wyroku TK), czyli stanie się to 12 lutego 2019.

Senacki projekt dotyczący uprawnień budowlanych

– Od tego dnia przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a tym samym, w przypadku niewprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie Prawo budowlane, zarówno Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak i Izba Architektów RP nie będą mogły nadawać nowych uprawnień budowlanych – alarmuje prezes PIIB.

Senacka komisja ustawodawcza przygotowała projekt stosownej nowelizacji Prawa budowlanego (do tej ustawy miałyby być przeniesione przepisy regulujące zakres uprawnień budowlanych, w tym ich ograniczeń). Senat na posiedzeniu 23 stycznia skierował projekt do Sejmu. Projekt zawiera także odpowiednie przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc, z wyjątkiem przepisów określających zakres uprawnień budowlanych, do czasu wejścia w życie nowych, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Najbliższe posiedzenie sejmu zaplanowane jest 20 lutego 2019 i jeszcze nie ma w programie głosowania nad nowelizacją Prawa budowlanego. To oznacza, że uprawnienia budowlane czeka kilka tygodni bezprawia, aż do uprawomocnienia się nowych przepisów od momentu ukazania się w Dzienniku Ustaw.

Z kolei Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało swoje 3 projekty ustaw: o inżynierach budownictwa o architektach oraz przepisy wprowadzające obie ustawy ,w których określone zostaną zasady uzyskiwania i zakres uprawnień budowlanych. Jednak wszystkie te projekty są jeszcze na etapie uzgodnień międzyresortowych, więc do Sejmu trafią nie wcześniej niż w lutym.

Dodajmy, że PIIB ma zastrzeżenia do propozycji ministerstwa, więc wspiera inicjatywę senacką, aby – jak wyjaśnia – „planowane szerokie zmiany dotyczące zawodów architekta i inżyniera budownictwa uwolnić od presji czasu i przystąpić do nich w spokojnej atmosferze”.

– Sądzę, że zarówno rząd, Senat, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak i Izba Architektów RP, wszyscy jesteśmy zainteresowani, aby orzeczenie TK zostało jak najszybciej wykonane. Jeśli nastąpiłyby opóźnienia legislacyjne, wówczas będzie obowiązywała nadal ustawa Prawo budowlane w jej aktualnym brzmieniu, a rozporządzenie straci moc. W takiej sytuacji kandydaci starający się o uprawnienia budowlane będą mogli składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, ale nie będziemy mogli ich nadawać, ponieważ nie będziemy mieli podstawy prawnej. Mam jednak nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie – tłumaczy prof. Zbigniew Kledyński. – Chciałbym zaznaczyć, że tegoroczna wiosenna sesja egzaminacyjna, a przypomnę, że mamy dwie w roku, zaplanowana jest na 17 maja. Ufam, że rozpocznie się zgodnie z planem, do czego się przygotowujemy.

PIIB pilnie monitoruje proces legislacyjny tej nowelizacji Prawa budowlanego. Z ostatnich doniesień wiemy, że 30 stycznia 2019 odbyło się dodatkowe posiedzenie Sejmu, jednak projekt ustawy nie został ujęty w porządku obrad. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Sejm zbierze się dopiero w dniach 20-22 lutego 2019. Jeżeli zmiany w Prawie budowlanym znajdą się na liście głosowań i ustawa zostanie uchwalona, będzie musiała z powrotem trafić do Senatu. Ten z kolei ma wyznaczone posiedzenie na 20-22 marca. Jeżeli poprawek nie będzie nowelizacja trafo do podpisu Prezydenta RP. Potem jeszcze oficjalne opublikowanie w Dzienniku Ustaw i od tego czasu dwa tygodnie, zanim nowe przepisy staną się obowiązującym prawem. PIIB zaplanowała wiosenną sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane 17 maja 2019. Jest szansa, że się odbędą...

Uprawnienia budowlane nadane w 2018 r.

Na egzaminie na uprawnienia budowlane niezmiennie najbardziej oblegana jest specjalność konstrukcyjno-budowlana, zaś zazwyczaj zerowe zainteresowanie ma specjalność wyburzeniowa. Od kilku lat (od momentu wprowadzenia ustawy deregulacyjnej) PIIB odnotowuje słabsze wyniki na egzaminach ustnych, co przekłada się na dużą grupę osób, które uprawnień w danej sesji nie uzyskują. Podobnie było też w roku 2018.

Do egzaminu pisemnego komisje weryfikacyjne dopuściły w obu sesjach łącznie 8685 osób, zaś po egzaminach ustnych uprawnienia budowlane uzyskało 5758 inżynierów budownictwa (czyli odpadło niemal 3000 kandydatów). Podział na specjalności uzyskanych uprawnień jest następujący:

·         konstrukcyjno-budowlana – 2681 (2615 w roku 2017)

·         instalacyjna sanitarna – 1074 (1254)

·         instalacyjna w zakresie sieci – 804 (899)

·         inżynieryjna drogowa – 641 (609)

·         inżynieryjna mostowa – 237 (230)

·         inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 128 (97)

·         instalacyjna telekomunikacyjna – 89 (83)

·         inżynieria hydrotechniczna – 63 (91)

·         inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem – 41 (44)

·         wyburzeniowa – 0

Warto przypomnieć, że pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje o tym pisemną decyzję wraz z informacją o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące.

 

 

Źródło: muratorplus.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039, fax 22 122 15 32
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.