KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2019-08-23

Dynamiczny warszawski rynek biurowy

Wysoki popyt i niska podaż, spadek współczynnika pustostanów i elastyczne modele wynajmu. Tak wygląda w połowie 2019 roku warszawski rynek biurowy.

czytaj więcej »

2019-08-22

Budowa mieszkań z planem i za zgodą gminy

Inwestycje mieszkaniowe nie powinny być tworzone z pominięciem planów przestrzennych, ani realizowane tam, gdzie rozpraszają istniejące budownictwo i są daleko od szkół czy innych instytucji – uważają eksperci. Ich lokalizacja powinna zależeć od decyzji rady gminy. Radni mogą wpływać na standardy ustawowe i modyfikować je, ale jak się okazuje, nie bardzo chcą.

czytaj więcej »

2019-08-21

Dwucyfrowe wzrosty na budowach nowych mieszkań

W okresie styczeń-lipiec 2019 roku oddano do użytku 110,2 tys. mieszkań, czyli o 10,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował 21 sierpnia Główny Urząd Statystyczny.

czytaj więcej »

2019-08-20

Prezydent podpisał ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku

Usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych dla podmiotów planujących realizację inwestycji oddziałujących na środowisko - to cel ustawy, którą podpisał prezydent. Zmiany dotyczą także organów administracji publicznej uczestniczących w procesie podejmowania rozstrzygnięć.

czytaj więcej »

2019-08-19

Zmiany w programie "Mieszkanie Plus" – wchodzi w życie ważna ustawa

W czwartek, 15 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), której celem jest między innymi zwiększenie podaży gruntów. Nowe prawo ma umożliwić sprawniejszą realizację rządowego programu Mieszkanie plus.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-05-14

Uwagi PIIB do projektu ustawy o zmianie Prawa budowlanego

W ramach konsultacji publicznych Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. Uwagi zostały opracowane przy udziale okręgowych izb inżynierów budownictwa. Przedstawiamy szczegóły.

Dokument przekazano w dniu 29 kwietnia 2019 r. do Artura Sobonia - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 

Uwagi ogólne do zmiany Prawa Budowlanego

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że powodem wyodrębnienia projektu technicznego, niepodlegającego ocenie organów AAB jest to, iż już obecne przepisy Prawa budowlanego wskazują, które elementy projektu budowlanego są weryfikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, wobec czego zbędne jest przedkładanie tych części projektu, które nie są przez organ sprawdzane. Zauważono także, iż pracownicy administracji architektoniczno–budowlanej nie są uczestnikami procesu budowlanego, ani nie mają obowiązku posiadać uprawnień budowlanych, a w związku z tym, ocena rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie budowlanym jest poza kompetencją organu administracji architektoniczno–budowlanej. Jednocześnie projektanci bardzo często wskazują na negatywne praktyki niektórych organów AAB, które pomimo braku podstaw prawnych weryfikują tę część dokumentacji projektowej.

Spostrzeżenie poczynione w uzasadnieniu do projektu ustawy należy uznać za trafne, a problem realny. Jednak sposób jego rozwiązania należy ocenić negatywnie z uwagi na fakt, iż projekt techniczny w zaproponowanym w projekcie ustawy wariancie bardzo często nie będzie w ogóle wykonywany (ewentualnie będzie wykonywany jako projekt powykonawczy), a niemal zawsze będzie wykonywany na dalszym etapie projektowania niż pozwolenie na budowę. Należy zauważyć, że projekty branżowe, które rzeczywiście nie powinny być przedmiotem oceny przez organy AAB, są jednak bardzo istotne z punktu widzenia spełnienia wymagań podstawowych zawartych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. Projekty te, sporządzane przez inżynierów budownictwa o różnych specjalnościach m.in.:

§                                 zawierają elementy budynku zapewniające nośność i stateczność konstrukcji (zasadniczy element obiektu budowlanego – jego konstrukcja),

§                                 zawierają instalacje zapewniające bezpieczeństwo pożarowe (np. hydrantowe, alarmowe, tryskaczowe),

§                                 zapewniają odpowiednie warunki higieny, zdrowia i środowiska (np. wentylacyjne, wodociągowe, grzewcze, kanalizacyjne),

§                                 muszą zapewnić skuteczną ochronę przed hałasem (wszelkie instalacje,wktórych generowany jest hałas przez urządzenia),

§                                 powinny uwzględniać oszczędność energii i izolacyjności cieplnej (wszelkie instalacje służące temu celowi: grzewcze, klimatyzacyjne, służące do odzysku ciepła),

§                                 służą zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych (np. instalacje odzyskujące energię, czy wykorzystujące wodę szarą lub deszczową).

Brak zapewnienia koordynacji projektu architektury budynku z ww. opracowaniami na wczesnym etapie projektowania będzie rodził bardzo poważne negatywne konsekwencje dla inwestora, w tym m.in.:

§                                 pomimo ustawowych zapisów o obowiązku zapewnienia zgodności projektu technicznego z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym - zabraknie współpracy i koordynacji wszystkich branż na początkowym etapie projektu, co będzie skutkowało koniecznością dostosowania się w projekcie technicznym do wcześniej wykonanego projektu architektoniczno-budowlanego,

§                                 w efekcie projekt techniczny będzie siłą rzeczy często musiał zawierać rozwiązania, choć technicznie poprawne, to nieoptymalne z punktu widzenia interesu inwestora,

§                                 zdarzyć się może, że projekt zagospodarowania działki lub architektoniczno-budowlany zostanie sporządzony tak, iż niemożliwe będzie odpowiednie wykonanie projektu technicznego. Oczywiście odpowiedzialność za ten stan ponosić będą projektanci, ale negatywne konsekwencje w postaci wydłużenia procesu budowlanego i wzrostu kosztów będzie ponosił inwestor,

§                                 podział projektu budowlanego na trzy części, w zaproponowanej formie, skutkuje dodatkowo zbędnym powielaniem nie tylko okładek czy stron tytułowych dokumentacji projektowej, ale także tych samych dokumentów określonych w art. 34 ust. 3d nowelizowanej ustawy Prawo budowlane we wszystkich trzech częściach projektu, a w efekcie przeczy zapewnieniom projektodawcy o odchudzeniu dokumentacji niezbędnejdo realizacji procesu budowlanego.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że dokumentacja projektowa obiektu powinna być dostępna jako kompletna w jednym miejscu – najlepiej organie AAB, m.in. na wypadek akcji ratowniczej. Ma to szczególnie istotne znaczenie w razie takich wypadków jak wybuch gazu w wieżowcu w Gdańsku.

W związku z powyższym wnioskujemy, aby wszystkie trzy części projektu budowlanego, które przewiduje nowelizowana ustawa:

 

§                                 mogły być umieszczone w jednym opracowaniu,

§                                 każda z nich była załącznikiem do wniosku do pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia,

§                                 dokumenty, o których mowa w dodanym art. 34 ust. 3d nowelizowanej ustawy Prawo budowlane, były umieszczane wyłącznie w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

 

Jednocześnie należy wskazać klarowny zakaz weryfikacji projektu technicznego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Źródło: inzynierbudownictwa.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039, fax 22 122 15 32
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.