KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2019-12-10

Ekolodzy wspierają deweloperów

Przy Polskim Związku Firm Deweloperskich działa „Eco Avengers”, czyli zespół ekologiczny, który ma wypracować łatwe i tanie ekorozwiązania dla inwestycji deweloperskich. Dzięki nim przyszłe inwestycje mają być bardziej przyjazne dla środowiska.

czytaj więcej »

2019-12-09

BUDMA 2020 pod hasłem „Budujemy międzynarodowy biznes” 4-7.02.2020 r.

BUDMA 2020, jak wynika z naszych wyliczeń, będą to już 29. targi budownictwa w Poznaniu i wciąż największe w Polsce spotkanie branży budowlanej. Oprócz bez mała 1000 wystawców z najnowszymi ofertami, to tradycyjnie będzie również bogaty program konferencji, seminariów, pokazów i mistrzostw. Jeszcze dopracowywany jest szczegółowy program BUDMY 2020, ale już dzisiaj trzeba wspomnieć o kilku targowych wydarzeniach.

czytaj więcej »

2019-12-06

Do 24 grudnia wysyłka i Prawo budowlane GRATIS do każdego zamówienia

Do 24 grudnia - wysyłka i Prawo budowlane GRATIS do każdego zamówienia

czytaj więcej »

2019-12-06

Budowlańcy postawią na ochronę środowiska i klimatu. Zyskają wszyscy

W skali świata budownictwo odpowiada ze 1/3 emisji CO2 oraz połowę wydobycia surowców. Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa podkreślił, że świadomość branży dotycząca wyzwań związanych z ochroną klimatu jest coraz większa.

czytaj więcej »

2019-12-05

Ruszają tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji

Od czwartku 5 grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczyna aukcje Odnawialnych Źródeł Energii dla instalacji nowo powstających.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-11-14

Projekt techniczny to nie będzie projekt wykonawczy

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie ma wątpliwości, że projekt techniczny nie będzie tożsamy z wykonawczym. Tak wynika z najnowszej wersji przepisów zmieniających prawo budowlane, które pojawiły się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. A szkoda, bo wówczas przygotowanie i realizacja inwestycji rzeczywiście byłaby bardziej efektywna.

Przyjęta przez rząd duża nowelizacja prawa budowlanego dzieli projekt budowlany na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, który pokazuje usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, informacje o obszarze oddziaływania (PZT), projekt architektoniczno-budowlany, ktory odzwierciedla układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe (PAB) oraz projekt  techniczny (PT). Ten ostatni, który będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót, budzi wiele wątpliwości wśród inżynierów budownictwa. Pojawiły się bowiem pytania, czy skoro może być przedstawiony dopiero po zakończeniu inwestycji, to może stanowić tzw. projekt wykonawczy. Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyjaśnia jednak, że nie. Dodaje też, że tak znaczna zmiana przepisów nie jest okazją do uporządkowania wymagań formalnych jakie towarzyszą weryfikacji projektu budowlanego.

 

Projekt wykonawczy - drogowskaz dla inwestora

Co do zasady projekt budowlany to dokument formalny, ogólny, który wymaga opinii, uzgodnień, pozwoleń - w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt wykonawczy jest jego uszczegółowieniem. Dzięki niemu  inwestor wie z jakich materiałów ma być wykonany konkretny element. Zawiera także ważne dane o zbrojeniu czy połączeniach między elementami. W przypadku inwestycji realizowanych ze środków publicznych jego zakres określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z nim projekt wykonawczy powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Po wejściu w życie nowelizacji prawa budowlanego te wymogi, po pewnej modyfikacji, mógłby spełniać projekt techniczny, który ma być składany w urzędzie dopiero po zakończeniu inwestycji z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.
Z przedstawionego projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego nie wynika jednak, że będzie się on pokrywał z projektem wykonawczym – wciąż będzie bardziej ogólny. – Przedstawiony projekt rozporządzenia nie przewiduje, aby projekt techniczny miał być projektem wykonawczym – mówi Andrzej Falkowski. - Zresztą gdyby tak było, to projektodawca zdecydowałby się na równoległą zmianę w prawie zamówień publicznych i przepisach wykonawczych do niego – dodaje. A szkoda, bo można byłoby w prawie budowlanym "zalegalizować" w końcu definicję projektu wykonawczego, dając przez to szansę osobom je sporządzającym do wliczenia swoich prac do praktyki przy nabywaniu uprawnień zawodowych, a inwestorom i wykonawcom realny produkt pozwalający na realizację robót budowlanych. Zamiast tego projektodawca zdecydował się na trudne do wytłumaczenia rozwiązanie, w którym PT jako odrębna część dokumentacji będzie w zdecydowanej większości się pokrywał z aktualnym projektem architektonicznym-budowlanym, ale także w znacznej części z nowym opracowaniem o tej samej nazwie - uważa Andrzej Falkowski.

 

Co ma zawierać projekt techniczny

Projekt techniczny ma się składać z części opisowej oraz rysunkowej Część opisowa ma określać m.in. układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrzne i zewnętrzne przegród budowlanych, rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,  warunki ochrony, charakterystykę energetyczną budynku. W  części rysunkowej na części zawierającej rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu powinna zostać przedstawiona informacja o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Będzie też trzeba przedstawić schemat  podziału obiektu budowlanego na strefy pożarowe wraz z oznaczeniem klas odporności ogniowej elementów budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe oraz obudowy dróg ewakuacyjnych, a także układ komunikacji wewnętrznej terenu, sieci i instalacji uzbrojenia terenu, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych, zasadnicze elementy wyposażenia technicznego.

 

- W efekcie projekt techniczny będzie opracowaniem podobnym do obecnego projektu architektoniczno-budowlanego.  Co prawda nie będzie trzeba w nim uwzględniać kilku elementów, np. elewacji, informacji o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, ale ma on zawierać schemat podziału na strefy pożarowe, układ komunikacji wewnętrznej terenu – podsumowuje Andrzej Falkowski. I dodaje, że do PT będzie trzeba dołączyć te same dokumenty formalne jak do projektu zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanego. W efekcie jego zdaniem wydzielenie tego opracowania wydaje się nieracjonalne. - Koniec końców  będzie trzeba powielać te same dokumenty we wszystkich trzech częściach projektu - obecnie dołącza się je w jednym wspólnym projekcie. Podobnie powielane będą również rysunki i części opisów w każdej z trzech części projektu. Tak duża nowelizacja prawa budowlanego to dobra okazja do usankcjonowaniu projektu wykonawczego. Inwestorzy i tak go przygotowują, mógłby więc stanowić właśnie projekt techniczny, zwłaszcza że inwestycjach publicznych jest on niezbędny. Jeżeli jednak nie jest to intencją ustawodawcy, to nowe przepisy przynajmniej nie powinny zwiększać zbędnej biurokracji  – podsumowuje Falkowski. A zdaniem PIIB tak będzie.

 

 

Źródło: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039, fax 22 122 15 32
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.