KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2024-04-30

Majówka

W dniu 2 maja nie pracujemy. Przepraszamy za kłopot. Zapraszamy do składania zamówień, które zrealizujemy w poniedziałek 6 maja br.

czytaj więcej »

2024-03-28

Wesołych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, wielu radosnych i ciepłych chwil, wiosennego optymizmu oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. redakcja POLCEN. W dniu 29 marca nie pracujemy. Przepraszamy za kłopot. Zapraszamy do składania zamówień, które zrealizujemy we wtorek po świętach.

czytaj więcej »

2024-02-15

Polityka prywatności od 6 marca 2024 r.

Polityka prywatności od 6 marca 2024 r.

czytaj więcej »

2024-01-26

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – analiza

Coraz więcej właścicieli i zarządców nieruchomości decyduje się zamienić książkę papierową na cyfrową. Całkowita liczba cyfrowych książek założonych w aplikacji c-KOB wynosi blisko 5 tysięcy. W styczniu br. dynamika wzrostu jest trzykrotnie wyższa niż w styczniu w roku ubiegłym. Prowadzenie cyfrowej książki dla nowych obiektów jest od tego roku obowiązkowe.

czytaj więcej »

2023-12-20

Życzenia świąteczno-noworoczne

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym 2024 Roku życzy Zarząd firmy POLCEN wraz z pracownikami

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:

Polityka prywatności RODO

                                                                                            (angielska wersja jęz.  Wersja językowa EN ) 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Administrator POLCEN Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem polcen.com.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU POLCEN.COM.PL

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, rezerwacji produktów w ramach usługi rezerwacji produktów w wydawnictwie POLCEN, udostępniania ofert innych sprzedawców w ramach usługi Marketplace, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA W SERWISIE POLCEN.COM.PL

3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.3.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z usługi Marketplace – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika w ramach usługi Marketplace powoduje, że dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione sprzedawcy, w celu wykonania umowy.

3.6. Dane osobowe są przetwarzane:

3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.8. Dane osobowe są przetwarzane:

3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes POLCEN polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu POLCEN, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. PROGRAM RABATOWY

5.1. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w programie Rabatowym Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail, numer telefonu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej POLCEN spersonalizowane oferty oraz inne informacje związane z udziałem w programie Rabatowym. Spersonalizowane oferty są tworzone automatycznie w oparciu o historię zakupów w POLCEN oraz analizę sposobu korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu i z aplikacji POLCEN (profilowanie). Dzięki temu POLCEN jest w stanie przedstawić Użytkownikowi ofertę lub promocję dopasowaną do preferencji Użytkownika. Możesz zrezygnować z otrzymywania ofert i profilowania w ramach Programu (np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wydawnictwo@polcen.com.pl lub za pomocą odpowiednich ustawień konta na stronie polcen.com.pl), jednak w takim przypadku niektóre możliwości, jakie daje uczestnictwo w programie Rabatowym są ograniczone.

5.2. Celem przetwarzania danych w ramach programu Rabatowego jest:

5.2.1. prowadzenie programu Rabatowego, w tym realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z Programem. Przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy, jaką zawierasz z POLCEN przystępując do Programu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

5.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w ramach programu Rabatowego, w celu jego doskonalenia i rozwijania;

5.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.3. Przy rejestracji w programie Rabatowym podanie danych oznaczonych „*” jest obowiązkowe w celu udziału w programie Rabatowym (obowiązek umowny). Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i umożliwia korzystanie z dodatkowych możliwości (np. podając datę urodzenia, będziesz mógł skorzystać z oferty urodzinowej, podając adres będziesz mógł otrzymywać tradycyjne przesyłki z ofertą).

5.4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na czas uczestnictwa w programie Rabatowym. Po zakończeniu uczestnictwa, POLCE będzie przechowywać dane Użytkownika w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z korzyściami uzyskanymi w programie Rabatowym.

6. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

7. APLIKACJE MOBILNE

7.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.2. Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może w szczególności: przeglądać asortyment Serwisu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Serwisie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

8. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

8.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

8.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

8.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

8.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

8.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

8.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

8.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

8.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

8.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

8.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

9.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

10.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

10.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

10.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

10.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

10.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

10.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

10.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

10.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

10.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

10.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

10.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

10.2.1. w formie pisemnej na adres: POLCEN Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 (00-511 Warszawa);

10.2.2. drogą e-mailową na adres: daneosobowe@polcen.com.pl.

10.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

10.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

10.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

10.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

10.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

10.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

10.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

11. ODBIORCY DANYCH

11.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator, na platformie Marketplace, dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

11.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

11.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

12.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

12.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

12.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

12.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

12.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

12.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

13.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

13.3. POLCEN korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

·           monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

·           zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

·           ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów POLCEN;

·           kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

·           kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

·           badanie zapisów na newslettery;

·           wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

·           wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

·           integracja z portalem społecznościom;

·           płatności internetowe.

 

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

·           Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com );

·           Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);

·           Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl);

·           Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)

·           Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)

·           Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)

·           Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

·           Tpay (więcej informacji na stronie: www.tpay.com)

·           Etop (więcej informacji na stronie: www.etop.pl)

·           Kaspersky (więcej informacji na stronie: www.kaspersky.pl)

·           Insert (więcej informacji na stronie: www.insert.com.pl) 

 

14. DANE KONTAKTOWE

14.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail wydawnictwo@polcen.com.pl lub adres korespondencyjny POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31 (00-511 Warszawa).

14.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Ryszarda Sobolewskiego, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@polcen.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

15. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

15.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana._______________________________

Wersja językowa EN Wersja językowa EN

 

PRIVACY POLICY

1. DEFINITIONS
1.1. Administrator - POLCEN Sp. zoo. based in Warsaw.
1.2. Personal data - all information about a natural person identified or identifiable by one or more specific factors determining the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity, including device IP, location data, internet identifier and information collected using through cookies and other similar technology.
1.3. Policy - this Privacy Policy.
1.4. GDPR - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC.
1.5. Website - a website run by the Administrator at polcen.com.pl.
1.6. User - any natural person visiting the Website or using one or more services or functionalities described in the Policy.

2. DATA PROCESSING IN CONNECTION WITH THE USE OF THE WEBSITE
2.1. In connection with the User's use of the Website, the Administrator collects data to the extent necessary to provide individual services offered, as well as information about the User's activity on the Website. The detailed rules and purposes of processing personal data collected during the use of the Website by the User are described below.

3. OBJECTIVES AND LEGAL BASIS FOR DATA PROCESSING ON THE WEBSITE

USING THE POLCEN.COM.PL WEBSITE

3.1. Personal data of all persons using the Website (including IP address or other identifiers and information collected via cookies or other similar technologies) and who are not registered Users (i.e. persons without a profile on the Website) are processed by the Administrator:
3.1.1. in order to provide electronic services in the scope of making the content collected on the Website available to Users, booking products as part of the product booking service at the POLCEN publishing house, sharing offers of other sellers as part of the Marketplace service, sharing contact forms - then the legal basis for processing is the necessity of processing to perform the contract ( Article 6 (1) (b) of the GDPR);
3.1.2. in order to handle purchases made without registration on the Website - then the legal basis for processing is the necessity of processing to perform the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR);
3.1.3. in order to handle complaints - then the legal basis for processing is the necessity of processing to perform the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR);
3.1.4. for analytical and statistical purposes - then the legal basis for processing is the Administrator's legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in conducting analyzes of Users' activity, as well as their preferences in order to improve the functionalities and services provided;
3.1.5. in order to possibly establish and pursue claims or defend against them - the legal basis for processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in the protection of his rights;
3.1.6. for the marketing purposes of the Administrator and other entities, in particular related to the presentation of behavioral advertising - the rules for the processing of personal data for marketing purposes are described in the "MARKETING" section.

The User's activity on the Website, including his personal data, is recorded in system logs (a special computer program used to store a chronological record containing information about events and activities related to the IT system used to provide services by the Administrator). Information collected in the logs processed in connection with the provision of services. The administrator also processes them for technical purposes, in particular, the data may be temporarily stored and processed to ensure the security and proper functioning of IT systems, e.g. in connection with backing up, testing changes in IT systems, detecting irregularities or protecting against abuse and attacks.

REGISTRATION ON POLCEN.COM.PL
3.2. Persons who register on the Website are asked to provide the data necessary to create and operate the account. In order to facilitate service, the User may provide additional data, thereby consenting to their processing. Such data can be deleted at any time. Providing data marked as mandatory is required in order to set up and operate an account, and failure to do so results in the inability to create an account. Providing other data is voluntary.
3.3. Personal data is processed:
3.3.1. in order to provide services related to the operation and maintenance of an account on the Website - the legal basis for processing is the necessity of processing to perform the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR), and in the scope of optional data - the legal basis for processing is consent (Article 6 paragraph 1 (a) of the GDPR);
3.3.2. for analytical and statistical purposes - the legal basis for processing is the Controller's legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in conducting analyzes of Users' activity on the Website and how to use the account, as well as their preferences in order to improve the functionalities used;
3.3.3. in order to possibly establish and pursue claims or defend against them - the legal basis for processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in the protection of its rights.
3.3.4. for marketing purposes of the Administrator and other entities, in particular sellers, using the Marketplace service - the rules for the processing of personal data for marketing purposes are described in the "MARKETING" section.
3.4. If the User places any personal data of other people on the Website (including their name, address, telephone number or e-mail address), they may do so only if they do not violate the applicable law and personal rights of these people.

PLACING ORDERS
3.5. Placing an order (purchase of goods or services) by the Website User involves the processing of his personal data. Providing data marked as mandatory is required in order to accept and service the order, and failure to do so results in the lack of its implementation. Providing other data is optional. By placing an order by the User as part of the Marketplace service, the User's personal data necessary to perform the order will be made available to the seller in order to perform the contract.
3.6. Personal data is processed:
3.6.1. in order to fulfill the order placed - the legal basis for processing is the necessity of processing to perform the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR); in the scope of optional data, the legal basis for processing is consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR);
3.6.2. in order to fulfill the statutory obligations incumbent on the Administrator, resulting in particular from tax and accounting regulations - the legal basis for processing is the legal obligation (Article 6 (1) (c) of the GDPR);
3.6.3. for analytical and statistical purposes - the legal basis for processing is the Administrator's legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in conducting analyzes of Users' activity on the Website, as well as their purchasing preferences in order to improve the functionalities used;
3.6.4. in order to possibly establish and pursue claims or defend against them - the legal basis for processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in the protection of its rights.

CONTACT FORMS
3.7. The administrator provides the possibility of contacting him using electronic contact forms. Using the form requires providing personal data necessary to contact the User and answer the inquiry. The User may also provide other data to facilitate contact or service the inquiry. Providing data marked as mandatory is required in order to accept and handle the inquiry, and failure to do so results in the inability to service. Providing other data is voluntary.
3.8. Personal data is processed:
3.8.1. in order to identify the sender and handle his inquiry sent via the provided form - the legal basis for processing is the necessity of processing to perform the contract for the provision of the service (Article 6 (1) (b) of the GDPR);
3.8.2. for analytical and statistical purposes - the legal basis for processing is the Controller's legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in keeping statistics of inquiries submitted by Users via the Website in order to improve its functionality.

4. MARKETING
4.1. The Administrator processes Users' personal data in order to carry out marketing activities, which may include:
4.1.1. displaying to the User marketing content that is not tailored to his preferences (contextual advertising);
4.1.2. displaying to the User marketing content corresponding to his interests (behavioral advertising);
4.1.3. sending e-mail notifications about interesting offers or content, which in some cases contain commercial information;
4.1.4. conducting other types of activities related to direct marketing of goods and services (sending commercial information by electronic means and telemarketing activities).
4.2. In order to carry out marketing activities, the Administrator uses profiling in some cases. This means that thanks to automatic data processing, the Administrator evaluates selected factors relating to natural persons in order to analyze their behavior or create a forecast for the future.

CONTEXTUAL ADVERTISING
4.3. The Administrator processes Users' personal data for marketing purposes in connection with directing contextual advertising to Users (i.e. advertising that does not match the User's preferences). The processing of personal data takes place then in connection with the implementation of the legitimate interest of the Administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR).

BEHAVIORAL ADVERTISING
4.4. The Administrator processes Users' personal data, including personal data collected via cookies and other similar technologies, for marketing purposes in connection with targeting behavioral advertising to Users (i.e. advertising that is tailored to the User's preferences). The processing of personal data then also includes profiling of Users. The use of personal data collected through this technology for marketing purposes, in particular to promote third party services and goods, is based on the legitimate interest of the administrator and only on condition that the User has consented to the use of cookies. Consent to the use of cookies may be expressed through the appropriate configuration of the browser, and may also be withdrawn at any time, in particular by clearing the cookie history and disabling cookies in the browser settings.
4.5. This consent may be withdrawn at any time.

DIRECT MARKETING
4.6. If the User has consented to receive marketing information via e-mail, SMS and other means of electronic communication, the User's personal data will be processed for the purpose of sending such information. The basis for data processing is the legitimate interest of POLCEN consisting in sending marketing information within the limits of the consent given by the User (direct marketing). The user has the right to object to the processing of data for the purposes of direct marketing, including profiling. The data will be stored for this purpose for the duration of the legitimate interest of POLCEN, unless the User objects to receiving marketing information.

5. DISCOUNT PROGRAM
5.1. In accordance with the rules of participation in the discount program, the User receives personalized offers and other information related to participation in the discount program to the provided e-mail address, telephone number and via the POLCEN mobile application. Personalized offers are created automatically based on the history of purchases at POLCEN and the analysis of the use of services offered on the Website and the POLCEN application (profiling). Thanks to this, POLCEN is able to present the User with an offer or promotion tailored to the User's preferences. You can opt out of receiving offers and profiling under the Program (e.g. by sending an e-mail to the address wydawnictwo@polcen.com.pl  or using the appropriate account settings on the website polcen.com.pl), but in this case some options, participation in the rebate program is limited.
5.2. The purpose of data processing as part of the Discount program is:
5.2.1. running the Rebate program, including the realization of benefits and communication related to the Program. Such processing is necessary for the performance of the contract that you conclude with POLCEN by joining the Program (Article 6 (1) (b) of the GDPR),
5.2.2. for analytical and statistical purposes - the legal basis for processing is the Controller's legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in conducting analyzes of Users' activity under the Discount program in order to improve and develop it;
5.2.3. in order to possibly establish and pursue claims or defend against them - the legal basis for processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR).
5.3. When registering in the Rebate program, providing the data marked with "*" is obligatory in order to participate in the Rebate program (contractual obligation). Providing other data is voluntary and allows you to take advantage of additional options (e.g. by providing your date of birth, you will be able to take advantage of the birthday offer, by providing the address you will be able to receive traditional packages with the offer).
5.4. The User's personal data will be stored for the duration of the participation in the Rebate program. After termination of participation, POLCE will store the User's data to the extent necessary until the statute of limitations on civil law claims and tax liabilities related to the benefits obtained in the Rebate program.

6. SOCIAL NETWORK
6.1. The Administrator processes the personal data of Users visiting the Administrator's profiles on social media (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). These data are processed only in connection with keeping the profile, including to inform Users about the Administrator's activity and to promote various types of events, services and products, as well as to communicate with users through the functionalities available on social media. The legal basis for the processing of personal data by the Administrator for this purpose is its legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR) consisting in promoting its own brand and building and maintaining a brand-related community.

7. MOBILE APPLICATIONS
7.1. The Administrator processes Users' personal data also in order to enable the use of services offered on the Website, as well as additional services via mobile applications. Users' data is processed for the purpose of registration and use of mobile applications. The legal basis for data processing in this respect is the necessity to perform the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR).
7.2. Using mobile applications, the User may in particular: browse the Website's assortment, access his account on the Website, place orders and make payments for them, read the information provided in the mobile application and use other functionalities available in the mobile application. The administrator informs that due to technical limitations, the mobile application does not provide the possibility of using all the functionalities of the Website that are available through the Website.

8. COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGY
8.1. Cookies are small text files installed on the device of the User browsing the Website. Cookies collect information that facilitates the use of the website - e.g. by remembering the User's visits to the Website and the activities performed by the User.

"SERVICE" COOKIES
8.2. The administrator uses the so-called service cookies primarily to provide the User with services provided electronically and to improve the quality of these services. Therefore, the Administrator and other entities providing analytical and statistical services to him use cookies by storing information or accessing information already stored in the User's telecommunications end device (computer, telephone, tablet, etc.). Cookies used for this purpose include:
8.2.1. cookies with data entered by the User (session ID) for the duration of the session (user input cookies);
8.2.2. authentication cookies used for services that require authentication for the duration of the session (authentication cookies);
8.2.3. cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication (user centric security cookies);
8.2.4. multimedia player session cookies (e.g. flash player cookies), for the duration of the session (multimedia player session cookies);
8.2.5. persistent cookies used to personalize the User's interface for the duration of the session or a little longer (user interface customization cookies),
8.2.6. cookies used to remember the contents of the basket for the duration of the session (shopping cart cookies);
8.2.7. cookies used to monitor traffic on the website, i.e. data analytics, including Google Analytics cookies (these are files used by the Google company to analyze how the User uses the Website, to create statistics and reports on the functioning of the Website). Google does not use the collected data to identify the User and does not combine this information to enable identification. Detailed information on the scope and principles of data collection in connection with this service can be found at: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

"MARKETING" COOKIES
8.3. The administrator also uses cookies for marketing purposes, including in connection with targeting Users with behavioral advertising. For this purpose, the Administrator stores information or gains access to information already stored in the User's telecommunications end device (computer, telephone, tablet, etc.). The use of cookies and personal data collected through them for marketing purposes, in particular in the field of promoting services and goods of third parties, requires the consent of the User. This consent may be expressed through the appropriate configuration of the browser, and may also be withdrawn at any time, in particular by clearing the cookie history and disabling cookies in the browser settings.

9. PERIOD OF PROCESSING OF PERSONAL DATA
9.1. The period of data processing by the Administrator depends on the type of service provided and the purpose of processing. As a rule, data is processed for the duration of the service or the performance of the order, until the consent is withdrawn or an effective objection to data processing is raised in cases where the legal basis for data processing is the Administrator's legitimate interest.
9.2. The data processing period may be extended if the processing is necessary to establish and assert any claims or defend against them, and after that time only if and to the extent that it will be required by law. After the expiry of the processing period, the data is irreversibly deleted or anonymized.

10. USER RIGHTS
10.1. Data subjects have the following rights:
10.1.1. The right to information about the processing of personal data - on this basis, the person making such a request, the Administrator provides information about the processing of personal data, including in particular about the purposes and legal grounds for processing, the scope of data held, entities to whom personal data are disclosed and the planned date of their removal ;
10.1.2. The right to obtain a copy of the data - on this basis, the Administrator provides a copy of the processed data relating to the person submitting the request;
10.1.3. The right to rectify - on this basis, the Administrator removes any inconsistencies or errors regarding the personal data being processed, and supplements or updates them if they are incomplete or have changed;
10.1.4. The right to delete data - on this basis, you can request the deletion of data, the processing of which is no longer necessary to achieve any of the purposes for which it was collected;
10.1.5. The right to limit processing - on this basis, the Administrator ceases to perform operations on personal data, with the exception of operations to which the data subject has consented and their storage, in accordance with the adopted retention rules, or until the reasons for limiting data processing (eg. a decision of the supervisory authority will be issued, allowing for further data processing);
10.1.6. The right to transfer data - on this basis, to the extent that the data is processed in connection with the concluded contract or consent, the Administrator issues data provided by the data subject in a format that can be read by a computer. It is also possible to request that this data be sent to another entity - provided, however, that there are technical possibilities in this regard, both on the part of the Administrator and that other entity;
10.1.7. The right to object to the processing of data for marketing purposes - the data subject may at any time object to the processing of personal data for marketing purposes, without the need to justify such objection;
10.1.8. The right to object to other purposes of data processing - the data subject may at any time object to the processing of personal data on the basis of the Administrator's legitimate interest (e.g. for analytical or statistical purposes or for reasons related to the protection of property). The objection in this respect should contain a justification and is subject to the Administrator's assessment;
10.1.9. The right to withdraw consent - if the data is processed on the basis of consent, the data subject has the right to withdraw it at any time, which, however, does not affect the lawfulness of the processing carried out before the consent was withdrawn;
10.1.10 Right to complaint - if it is found that the processing of personal data violates the provisions of the GDPR or other provisions on the protection of personal data, the data subject may submit a complaint to the President of the Personal Data Protection Office.
10.2. An application regarding the exercise of the rights of data subjects may be submitted:
10.2.1. in writing to the following address: POLCEN Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 (00-511 Warsaw);
10.2.2. by e-mail to the following address: daneosobowe@polcen.com.pl

10.3. The application should, if possible, precisely indicate what the request concerns, i.e. in particular:
10.3.1. what right does the person submitting the application want to use (e.g. the right to receive a copy of the data, the right to delete the data, etc.);
10.3.2. what processing process the request concerns (e.g. using a specific service, activity on a specific website, receiving a newsletter containing commercial information to a specific e-mail address, etc.);
10.3.3. what processing purposes the request relates to (e.g. marketing purposes, analytical purposes, etc.).
10.4. If the Administrator is unable to determine the content of the request or identify the person submitting the application based on the submitted application, he will ask the applicant for additional information.
10.5. The answer to the application will be given within one month of its receipt. If it is necessary to extend this period, the Administrator will inform the applicant about the reasons for such extension.
10.6. The answer will be given to the e-mail address from which the application was sent, and in the case of applications sent by letter, by regular mail to the address indicated by the applicant, unless the content of the letter indicates a desire to receive feedback to the e-mail address (in this case, please provide e-mail adress).

11. DATA RECIPIENTS
11.1. In connection with the provision of services, personal data will be disclosed to external entities, including in particular suppliers responsible for the operation of IT systems, entities such as banks and payment operators, entities providing accounting, legal, auditing, consulting services, couriers (in connection with the implementation of the order) , marketing agencies (in the field of marketing services) and entities related to the Administrator. In the case of a purchase made from an entity other than the Administrator, on the Marketplace platform, the User's data will be disclosed to the seller in order to conclude and perform the sales contract;
11.2. If the User's consent is obtained, his data may also be made available to other entities for their own purposes, including marketing purposes.
11.3. The Administrator reserves the right to disclose selected information about the User to the competent authorities or third parties who submit a request for such information, based on an appropriate legal basis and in accordance with the provisions of applicable law.

12. TRANSFER OF DATA OUTSIDE EEA
12.1. The level of personal data protection outside the European Economic Area (EEA) differs from that provided by European law. For this reason, the Administrator transfers personal data outside the EEA only when it is necessary and with an adequate level of protection, primarily through:
12.1.1. cooperation with entities processing personal data in countries for which a relevant decision of the European Commission has been issued;
12.1.2. use of standard contractual clauses issued by the European Commission;
12.1.3. application of binding corporate rules approved by the competent supervisory authority;
12.1.4. in the case of data transfer to the USA - cooperation with entities participating in the Privacy Shield program, approved by a decision of the European Commission.
12.2. The administrator always informs about the intention to transfer personal data outside the EEA at the stage of collecting them.

13. SECURITY OF PERSONAL DATA
13.1. The administrator conducts a risk analysis on an ongoing basis to ensure that personal data is processed by him in a safe manner - ensuring, above all, that only authorized persons have access to the data and only to the extent that it is necessary due to the tasks they perform. . The administrator makes sure that all operations on personal data are recorded and performed only by authorized employees and associates.
13.2. The administrator takes all necessary steps to ensure that its subcontractors and other cooperating entities guarantee the application of appropriate security measures in each case when they process personal data at the request of the Administrator.
13.3. POLCEN also uses the services of third parties, the list of which is constantly changing, and which use cookies for the following purposes:
• monitoring traffic on our websites;
• collecting anonymous, aggregate statistics that allow us to understand how users use our website and enable us to continuously improve our products;
• determining the number of anonymous users of our websites. Needed to analyze the use of POLCEN websites;
• controlling how often selected content is shown to users;
• controlling how often users choose a given service;
• examination of subscriptions to newsletters;
• using the system of personalized recommendations for e-commerce;
• using a communication tool;
• integration with the community portal;
• Internet payments.
 

These entities, as at the date of this document, include: 
·         Google Analytics (more info and browser add-on blocking Google Analytics: tools.google.com );
·         Gemius (more info on page: www.gemius.pl);
·         Ataxo (more info on page: www.ataxo.pl);
·         Comscore (more info on page: www.comscore.)
·         Quartic (more info on page: www.quartic.pl)
·         Livechat (more info on page: www.livechatinc.com)
·         Facebook (more info on page: www.facebook.com)
·         Tpay (more info on page: www.tpay.com)
·         Etop (more info on page: www.etop.pl)
·         Kaspersky (more info on page: www.kaspersky.pl)
·         Insert (więcej informacji na stronie: www.insert.com.pl)

 


14. CONTACT DETAILS
14.1. Contact with the Administrator is possible via the e-mail address wydawnictwo@polcen.com.pl  or the correspondence address of POLCEN Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31 (00-511 Warsaw).

14.2. The administrator has appointed the Data Protection Officer, Mr. Ryszard Sobolewski, who can be contacted by e-mail: daneosobowe@polcen.com.pl in any matter regarding the processing of personal data.


15. CHANGE OF THE PRIVACY POLICY
15.1. The policy is verified on an ongoing basis and updated if necessary.

 

Wersja językowa PLWersja językowa PL

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Telefon
601 885 039
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl

Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
Adres
ul. Nowogrodzka 31 lok. 333
00-511 Warszawa
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.