KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-07-09

Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z nich dotyczy miejsc pracy.

czytaj więcej »

2020-07-08

Energetyka wiatrowa

W Ministerstwie Klimatu podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jego sygnatariuszami są przedstawiciele rządu RP oraz inwestorzy i przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej. W ocenie Ministerstwa Klimatu potencjał polskiej energetyki wiatrowej na morzu do 2030 r. to ok. 5,9 GW zainstalowanej mocy, a do 2035 r. 8-10 GW.

czytaj więcej »

2020-07-07

Budownictwo jest spokojne o swoją przyszłość. Strach widać w mikrofirmach

Wśród pięciu branż: transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i usług, najspokojniejsze o przyszłość jest budownictwo - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dodano, że najbardziej o swą przyszłość w drugim półroczu obawiają się mikrofirmy.

czytaj więcej »

2020-07-07

Letnie wietrzenie magazynów - 20 procent rabatu na wszystkie książki + gratis

20 procent rabatu na wszystkie książki + przy zamówieniach o wartości powyżej 151 zł książka Prawo budowlane oraz wysyłka - gratis

czytaj więcej »

2020-07-06

Produkcja budowlano-montażowa do maja 2020 r.

Produkcja budowlano-montażowa od stycznia do maja 2020 r. nadal wykazywała wzrost, mimo panującej od II połowy marca epidemii – wynika ze wstępnych danych GUS.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-11-15

Wyroby budowlane. Rekordowa kara GUNB po kontroli wyrobów budowlanych w 2019!

W ramach kontroli jakości wyrobów budowlanych i zgodności ich parametrów z deklaracjami producenta nadzór budowlany w roku 2019 sprawdzał przede wszystkim sprzedawców. W listopadzie 2019 UOKiK nałożył rekordową karę producentowi styropianu za niedotrzymywanie deklarowanych właściwości. Sprawdź, jakie wyroby budowlane są pod szczególnym nadzorem z powodu od lat słabych wyników.

 

Wyroby budowlane pod szczególnym nadzorem

Na rok 2019 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaplanował o 100 mniej kontroli niż rok wcześniej – 904, tj. 136 u producentów i importerów oraz 768 u sprzedawców. Ma zostać dzięki temu sprawdzonych 2709 wyrobów budowlanych, w tym ok. 1896 objętych harmonizacją i wymagających obowiązkowego oznakowania CE. Na liście wyrobów budowlanych wytypowanych do kontroli deklaracji właściwości użytkowych znajdują się:

·         zestawy i elementy zestawów złożonych systemów izolacji cieplnych

·         okna drzwi i wyroby powiązane

·         membrany

·         wyroby do izolacji cieplnej

·         cementy, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

·         urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.

Jak wspomniano, kontrole wyrobów budowlanych były prowadzone głównie u sprzedawców (tj. 85 % wszystkich kontroli). Pozostałe kontrole są reakcją na zgłaszane nieprawidłowości u producentów lub importerów, a także na placach budowy podczas wykonywania robót budowlanych.  

50 mln zł kary dla nierzetelnego producenta styropianu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał 14 listopada 2019, że po informacjach GUNB skontrolował wyroby firmy Yetico z Olsztyna. Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał, że UOKiK sporadycznie interweniuje na rynku wyrobów budowlanych, który podlega nadzorowi wyspecjalizowanych organów. Postępowanie wobec Yetico zostało wszczęte, bo skala wykrytych nieprawidłowości była bardzo duża, firma wciąż wprowadzała na rynek kolejne partie styropianu o niewłaściwych parametrach. Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do parametrów 4 rodzajów płyt styropianowych UOKiK nałożył na Yetico prawie 50 mln zł kary (dokładnie 49 745 460 zł). To najwyższa w historii UOKIK sankcja za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Nieprawidłowości wykazano w następujących typach płyt styropianowych produkowanych przez Yetico: Alfa FasadaGamma Passive Fasada miały niższe poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, niż wynikało z deklaracji producenta, przez co mogły być mniej trwałe. Aqua EPS P120 okazał się mniej odporny na naprężenie ściskające, co jest szczególnie ważne w przypadku użycia w konstrukcjach dachów i podłóg, Beta Fasada miał wyższy współczynnik przewodzenia ciepła, co oznacza szybszą jego utratę. Firma Yetico odwołała się od decyzji o karze do sądu, a zatem nie jest ona jeszcze prawomocna. Natomiast po uprawomocnieniu stanie się ona prejudykatem, co ułatwi konsumentom dochodzenie ewentualnych roszczeń w sądach.

W roku 2018 wśród przebadanych próbek folii i pap aż 75% wykazało negatywne wyniki właściwości mechanicznych, a co czwarty wyrób nie spełniał wymagań co do wodoszczelności. Dotychczas ponad połowa wytypowanych klejów nie spełnia wymogu trwałości, 60% cementów była „oszukana", z czego prawie co druga próbka nie trzymała parametrów na ściskanie. 

 

Kontrole wyrobów budowlanych w roku 2019

Jak wiadomo, dzięki nowej ustawie o wyrobach budowlanych, od 1 stycznia 2016 możemy poznać nie tylko wyniki badań próbek wyrobów budowlanych wykonywanych przez nadzór budowlany w ramach kontroli, ale przede wszystkim ich producentów. Przed zmianami w prawie, GUNB związany tajemnicą postępowania i ochroną danych osobowych, udostępniał wyłącznie wyniki badań, co z praktycznego punktu widzenia (użytkownika, kupującego, wykonawcy, inwestora) było informacją całkowicie bezużyteczną. I na pewno nie dyscyplinowało poprawy u nierzetelnych producentów. Teraz wszystko jest jawne, co w przypadku nie spełniania parametrów wyrobu deklarowanych przez producenta, nie wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Przypominamy, że z reguły badane są próbki wyrobów, co do których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo niezgodności z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, stąd w wykazie skontrolowanych materiałów budowlanych często spotykamy komentarz „niezgodny".

Wykaz kontroli w roku 2019 na 15 czerwca zawiera wyniki 52 pobranych podczas kontroli próbek. To wobec planu kontroli wydaje się niewiele, ale po prostu sprawdzanie próbek trwa (często badania są powtarzane), bo GUNB chce uniknąć jakichkolwiek pomyłek. 

Najliczniej przebadaną i opisaną grupą wyrobów budowlanych (stan na 15.06.2019) są płyty styropianowe. Na 16 próbek negatywnych są 2, częściowo negatywnych 5, do 9 nie było zastrzeżeń.

Na 6 próbek klejów do płytek 4 były zgodne z deklaracją właściwości użytkowych producenta, w 2 część właściwości była niezgodna.

Przebadane kostki brukowe (5 próbek), zaprawy murarskie (4) i papy asfaltowe (4) były bez zarzutu.  

W laboratoriach sprawdzono także 3 grzejniki stalowe, zgodne z deklaracjami były 2. Z 2 bloczków betonowych jeden nie spełniał wymogów. 

W wykazie są jeszcze wyniki badań pojedynczych próbek, z czego pozytywny wynik uzyskały: folia kubełkowa, zaprawa wyrównująca, bloczek fundamentowy, izolacja wodochronna w arkuszach, grzejnik płytowy, płyty z wełny mineralnej, cement gipsowo-wapniowy, membrana do izolacji fundamentów. 
Zastrzeżenia do części deklarowanych właściwości były do grzejnika aluminiowego, a całkowicie negatywny wynik zaliczyły krawężnik betonowy i cement portlandzki.

Ciekawym spostrzeżeniem jest, że wśród dotychczas ujawnionych wyników kontroli wyrobów budowlanych, wiele z nich pochodzi od dużych i renomowanych producentów, którzy chlubią się wysokimi standardami jakości i skuteczną własną kontrolą wewnętrzną. W poprzednich latach kontrolowane materiały budowlane pochodziły od mniejszych, a czasem od całkiem nieznanych producentów.

 

Więcej: muratorplus.pl

 

 

 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.