KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-09-18

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

czytaj więcej »

2020-09-17

Przetarg, konkurs czy PPP? Nowe prawo zamówień publicznych bardziej elastyczne

– Przed wszczęciem postępowania konieczne będzie przeprowadzenie analizy: czy trzeba dokonywać danego zakupu, czy można daną potrzebę zaspokoić wewnątrz własnych zasobów, czy też szukać zasobów zewnętrznych. Czy trzeba to robić poprzez procedurę zamówieniową, lepiej zrobić to przez koncesję czy może lepszym rozwiązaniem będzie partnerstwo publiczno-prawne? – mówi o nadchodzących zmianach w przepisach prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

2020-09-16

Nowy projekt budowlany nie zastąpi starego z dnia na dzień

Dopiero w tym tygodniu ma być opublikowane rozporządzenie w sprawie nowego projektu budowlanego. Na szczęście jego brak nie zablokuje inwestycji, ponieważ przez rok od 19 września, tego dnia wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, do wniosków o pozwolenia można załączać projekty opracowane na starych zasadach.

czytaj więcej »

2020-09-15

Rządowy pakiet ma ułatwić lokatorom przejmowanie mieszkań na własność

Możliwość wyboru przez lokatorów pomiędzy stabilnym najmem, bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem, a zakupem mieszkania na własność - to cel proponowanego przez rząd pakietu mieszkaniowego, którym Sejm ma zająć się na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić uzyskanie wynajmowanego lokalu na własność.

czytaj więcej »

2020-09-14

Za dwa lata elektronizacja procesu budowlanego, w tym roku pierwsze narzędzia

Od 7 grudnia ma działać e-CRUB, czyli nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Jednocześnie trwa pilotaż systemu do składania e-wniosków o pozwolenie na budowę. By można było zrezygnować całkowicie z papieru potrzebne są jednak zmiany w prawie. Za kilka dni zajmie się nimi Sejm.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2020-01-22

Wiceminister rozwoju: Rusza reforma planowania przestrzennego

Planujemy, że do połowy roku przedstawimy główne założenia prac nad projektem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl Robert Krzysztof Nowicki, wiceminister rozwoju. I zapowiada, że główne cele prac to zintegrowanie planowania w skali strategii rozwoju kraju, województw, powiatów i gminy.

Jakie główne ustalenia poczyniono podczas spotkania „okrągłego stołu” ds. zagospodarowania przestrzennego?

Rozpoczęliśmy prace nad reformą planowania przestrzennego i projektem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas spotkania otwierającego w ministerstwie doszło do pierwszych ustaleń. Dyskutowaliśmy z udziałem szerokiego kręgu podmiotów – administracji, samorządów terytorialnych, izb architektów, urbanistów i inżynierów.
Główna decyzja to powołanie zespołu przy ministrze rozwoju. Będzie to organ opiniodawczy ministra, który zajmie się pracą nad zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym. Przewodniczącym zostanie dyrektor departamentu polityki przestrzennej. W jego skład wejdą środowiska administracyjne i eksperckie. Obecnie pracujemy nad zarządzeniem ministra, które ma ustanowić to ciało. Grupa powstanie w ciągu miesiąca, chciałbym, żeby rozpoczęła prace w ciągu 3 tygodni. Spotkania będą odbywać się regularnie. Takie zespoły były już powoływane m.in. w przypadku Prawa budowlanego.

 

Czym się zajmą eksperci przede wszystkim?

Główne cele prac zespołu to zintegrowanie planowania na poszczególnych poziomach – w skali strategii rozwoju kraju, województw, powiatów i gminy. W tym stworzenie efektywnych narzędzi ogólnych planowania przestrzennego, takich jak plan zabudowy, który ma być miejscowym aktem prawa. Chcemy umożliwić szerszy udział społeczny, bo w procesie planowania należy uwzględnić wszystkie strony. Uważam, że najlepiej jest, gdy plany są konsultowane z udziałem mieszkańców, na których ich realizacja wywiera wpływ. Zapobiega to występowaniu konfliktów społecznych.

 

Gdzie dostrzega pan punkty zapalne, jakie mogą wystąpić w dyskusji?

Wyzwaniem jest kwestia ustalenia z samorządami kosztów wynikających z wprowadzenia planów w życie i znalezienie finansowania razem z Ministerstwem Finansów na to, żeby zmniejszyć ryzyko ponoszenia kosztów wyłącznie przez gminy.
Przedstawiciele samorządów gminnych poruszyli w dyskusji m. in. temat renty planistycznej, która jest obecnie w ustawie przewidziana w przedziale od 0 do 30 proc. To należy gruntownie przedyskutować.  Ważne jest też spójne planowanie kaskadowe – od kierunkowej strategii rozwoju kraju do województw, powiatów i gmin. Istotny jest też temat decyzji środowiskowych – w każdym przypadku potrzeba przeprowadzenia analizy oddziaływania na środowisko inwestycji. To również było przedmiotem spotkania.
Na problem musimy spojrzeć w dwojaki sposób. Po pierwsze planowanie przestrzenne to kwestia jakości życia i spojrzenia na odpowiedzialny rozwój przestrzeni. Rozbudowa miejscowości przez rozproszenie skupisk zabudowy nie jest korzystna dla gmin. Przede wszystkim jakość życia mieszkańców wiąże się z dostępem do infrastruktury technicznej i społecznej, planowym rozwojem tkanki miejskiej. Musi ona być równomiernie rozwijana. Jeżeli w danej części gminy są plany, a w innej nie ma, powoduje to, że gmina rozwija się niespójnie.

Jakie są skutki prowadzenia takiej polityki?

Koszty realizacji infrastruktury przy rozproszeniu są wyższe. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które dzisiaj obowiązują na wielu terenach, nie gwarantują skutecznej realizacji zamierzeń gmin.
Doszło do tego, że przeszacowane są zasoby terenów na mieszkalnictwo. WZ (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), które miały być wydawane wyjątkowo, stały się regułą. Spotkanie wprowadzające miało na celu pokazanie, z czym mamy do czynienia i jakie prace zostały już wykonane.

Ostatecznym celem jest wejście w życie nowej ustawy. Jakie przewiduje pan ewentualne terminy?

Główny cel to nowa ustawa. Planujemy, że do połowy roku przedstawimy główne założenia prac.  Zaproponowaliśmy trzyletni termin vacatio legis, żeby gminy i inwestorzy mieli czas na dostosowanie się do nowych warunków. To oczywiście na razie propozycja.

 

Czy pana zdaniem dyskusje będą budziły kontrowersje?

 

Na spotkaniu było ok. 50 osób, deklarowane zaangażowanie jest bardzo wysokie, samorządy coraz częściej dostrzegają problem rozproszenia zabudowy i przeznaczenia terenów na różne cele. Zależy im więc na tym, żeby kwestia planowania została rozstrzygnięta.
Ustawa jest też oczywiście ważna dla architektów i urbanistów, ruchów miejskich. Jeśli mówimy o konsekwencjach złego planowania i chcemy poprawić jakość życia, choćby poprzez czystsze powietrze, musimy przez planowanie tak budować tkankę miejską, żeby infrastruktura ciepłownicza szła w parze z rozwojem miasta.
Myślę, że będą różnice zdań. Gdyby to była łatwa dyskusja, to problem byłby rozwiązany już dawno. Dyskusja nad zmianą systemu zagospodarowania przestrzennego trwa od kilkunastu lat. Chciałbym zakończyć ją w postaci dobrego aktu normatywnego.

Więcej na: prawo.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.