KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2019-03-22

Senat: Ograniczenie uprawnień budowlanych tylko w ustawie

Przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych zostaną przeniesione z rozporządzeń do ustawy. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja Prawa budowlanego, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat.

czytaj więcej »

2019-03-21

Nowelizacja Prawa budowlanego niemalże przesądzona

Nowelizacja Prawa budowlanego, która - wykonując wyrok TK - przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy, trafi na głosowanie w Senacie. Podczas środowego (20 marca) posiedzenia przedstawiciele Izby Wyższej nie mieli żadnych zastrzeżeń do tej regulacji.

czytaj więcej »

2019-03-20

Branża budowlana 2019

W ujęciu globalnym branża budowlana pozostaje w tzw. sektorze cyklicznym twierdzą analitycy Atradius. Wyniki firm budowlanych są ściśle powiązane ze wzrostem gospodarczym danego kraju i nastrojami inwestorów, a także z zaufaniem do biznesu i konsumentów – wynika z raportu Market Monitor dotyczącego rynku budowlanego.

czytaj więcej »

2019-03-19

Małe firmy w polskim eksporcie usług budowlanych

Wartość produkcji budowlano-montażowej polskich firm budowlanych na rynkach zagranicznych osiągnęła rekordowy poziom 6,5 mld zł, co jednak wciąż jest wynikiem poniżej możliwości tych firm.

czytaj więcej »

2019-03-18

5 miast w 100% z OZE

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, wiele miast przestawia się na OZE. Wśród nich na zieloną energię postawiły Barcelona, Frankfurt, Frederikshavn, Genewa i Malmö.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-01-11

Obradowało Prezydium KR PIIB

9 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia zapoznano się m.in. z pracami legislacyjnymi dotyczącymi inżynierów budownictwa, udziałem PIIB w targach „Budma 2019” oraz przebiegiem i wynikami XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.


 

 

Pierwsze w 2019 r. obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB prowadził Zbigniew Kledyński – prezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR PIIB zapoznano się z prezentacją dotyczącą funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz korzystania przez członków PIIB z usług dostępnych na krajowym portalu w minionym roku. Na koniec 2018 r. do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa należało ponad 117 tys. osób. Najliczniej była reprezentowana grupa wiekowa w przedziale 56–65 lat i systematycznie zwiększała się liczebność osób w wieku od 36 do 45 lat. Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB, omawiając dane statystyczne dotyczące PIIB, zwrócił szczególną uwagę na korzystanie przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z usług dostępnych na portalu PIIB w ubiegłym roku, np. z Serwisu Budowlanego skorzystało średnio 22,1% członków, natomiast z elektronicznej biblioteki norm PKN – 41,15%.

Na temat prac legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa mówił Z. Kledyński. Prezes PIIB podkreślił, że trwają prace w Senacie RP związane z wprowadzeniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Orzeczenie to wymaga wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych, w tym ich ograniczeń. Zmiana może polegać na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych. Zmiany te powinny być wprowadzone do 12.02.2019 r.

 

– Jeśli nastąpiłyby opóźnienia legislacyjne, wówczas będzie obowiązywała nadal ustawa Prawo budowlane w jej aktualnym brzmieniu, a rozporządzenie straci moc. W takiej sytuacji kandydaci starający się o uprawnienia budowlane będą mogli składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, ale izby – zarówno Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak i Izba Architektów RP – nie będą dysponowały odpowiednią podstawą prawną, aby je skutecznie nadawać. Dziś taka sytuacja jest czysto hipotetyczna – podkreślił Z. Kledyński.

 

Zaplanowana w PIIB wiosenna sesja egzaminacyjna (początek 17 maja 2019 r.) rozpocznie się zgodnie z planem, do czego się wszyscy przygotowują. Liczymy, że zarówno prace Senatu RP, jak i MIiR nad rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych skończą się pomyślnie i we właściwym czasie.

Uczestnicy obrad Prezydium KR PIIB zapoznali się także z informacją dotyczącą zaangażowania PIIB w targi Budma 2019 zaplanowane od 12 do 15 lutego. 11 lutego natomiast rozpocznie się dwudniowe Forum Gospodarcze dedykowane branży budowlanej – Build 4 Future. Dyskusje o inwestycjach i perspektywach rynku budowlanego w Polsce podejmą przedstawiciele administracji publicznej, samorządów zawodowych, przedsiębiorców. PIIB reprezentować w nich będą: prof. Zbigniew Kledyński, Zygmunt Meyer – zastępca przewodniczącego Zachodniopomorskiej OIIB i wiceprezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa oraz Jerzy Stroński – przewodniczący Wielkopolskiej OIIB. W drugi dzień Budmy zaplanowano Dzień Inżyniera Budownictwa organizowany przez Wielkopolską OIIB pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W czasie posiedzenia Prezydium KR PIIB zapoznano się także z wynikami XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, które zaprezentował Krzysztof Latoszek – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Do testu XXXII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3471 kandydatów, w grupie tej były także osoby zdające w trybie poprawkowym. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 79,03%, a ustnego – 74,36%. W wyniku przeprowadzonego egzaminu 2581 osób uzyskało uprawnienia budowlane. Jak podkreślił przewodniczący KKK, w latach 2003–2018 nadano już 69 969 uprawnień budowlanych.

Danuta Gawęcka – sekretarz KR PIIB poinformowała o aktualnym stanie prac w budynku przeznaczonym na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Prezydium KR PIIB przyjęło także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE).

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Źródło: http://www.inzynierbudownictwa.pl

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039, fax 22 122 15 32
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.