KATEGORIE
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail:
e-mail:

Chcę zrezygnować

AKTUALNOŚCI

2020-02-18

Nowela prawa budowlanego uchwalona. Czeka na podpis prezydenta

13 lutego parlament skończył prace nad nowelizacją, która zmienia ponad 50 przepisów prawa budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić realizację inwestycji. Po pięciu latach już nie da się podważyć pozwolenie na budowę, zmieni się definicja projektu budowlanego, będzie można bezpłatnie zalegalizować ponad 20-letnią samowolę.

czytaj więcej »

2020-02-17

Psychologia zarządzania projektami w budownictwie - nowe studia podyplomowe

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uruchamiane są w kwietniu 2020 r. Studia Podyplomowe "Psychologia zarządzania projektami w budownictwie”.

czytaj więcej »

2020-02-14

Pompa ciepła a modernizacja kotłowni

Wymiana źródeł ciepła na czyste, ekologiczne i zaawansowane technologicznie to konieczność w czasach walki o poprawę jakości powietrza. Dlaczego przy modernizacji kotłowni warto zastosować pompę ciepła? Na co zwrócić uwagę przy wymianie starego kotła na nowoczesne urządzenie?

czytaj więcej »

2020-02-13

Prawo energetyczne powinno być uchwalone do 24 lutego

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek transponować dyrektywę gazową w prawie krajowym do 24 lutego 2020 r. To bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, a o jej przyjęcie nasz kraj przez wiele lat mocno zabiegał na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego. Zrealizować to mają zmiany w ustawie Prawo energetyczne.

czytaj więcej »

2020-02-12

Specjalny fundusz ma chronić nabywców mieszkań i domów

Powołany ma być Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma poprawić skuteczność i efektywność ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Projekt nowelizacji odpowiednich ustaw został już zaakceptowany przez przez Stały Komitet Rady Ministrów.

czytaj więcej »


pokaż więcej aktualności »

e-mail: hasło:
2019-09-04

Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa inżyniera budownictwa

W jakich przypadkach inżynier budownictwa podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w jakich - zawodowej.

Odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie poświęcono rozdział 10 ustawy - Prawo budowlane, w którym mówi się, że podlegają jej osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:

§                                 dopuściły się występków lub wykroczeń określonych ustawą;

§                                 zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

§                                 wskutek rażących błędów lub zaniedbań spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, albo znaczne szkody materialne;

§                                 nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;

§                                 uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z jego pełnienia.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie definiuje z kolei art. 12.1 ustawy - Prawo budowlane, stanowiąc, że za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych, technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

§                                 projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

§                                 kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;

§                                 kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;

§                                 wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

§                                 sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega członek izby, który naruszył obowiązki określone w art. 41 tej ustawy, a mianowicie:

§                                 nie przestrzegał przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;

§                                 nie przestrzegał zasad etyki zawodowej;

§                                 nie stosował się do uchwał organów izby;

§                                 nie opłacał regularnie składek członkowskich

Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny podlegające odpowiedzialności zawodowej, określone w art. 95 ustawy - Prawo budowlane (wymienione powyżej), oraz czyny podlegające odpowiedzialności porządkowej, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (nieprzestrzeganie porządku i regulaminu pracy oraz przepisów bhp, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy). Widzimy więc, że w interesującym nas obszarze odpowiedzialność zawodowa ma niejako pierwszeństwo (w rozpatrywaniu przed OSD) przed odpowiedzialnością dyscyplinarną. Widzimy także, że w zakresie kompetencji OSD znajdują się głównie dwa pierwsze zawinienia, które stanowią zwykle przedmiot skarg oraz wniosków składanych do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i dalej do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Zauważyć przy tym należy, że definicja czynności zawodowych obejmuje szerszy zakres czynności od działalności zdefiniowanej jako pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Podobnie szerokie znaczeniowo jest pojęcie zasad sztuki budowlanej oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej, choć w tym przypadku istnieje wytyczna w postaci Kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Można zatem uogólnić, iż odpowiedzialność dyscyplinarna nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (te są niejako przypisane do odpowiedzialności zawodowej). Odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy wykonywania czynności zawodowych przez członka izby, znajdujących się poza wachlarzem obowiązków zawartych w przepisach ustawy - Prawo budowlane. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają więc między innymi: konsultacje, nadzory w ramach umów cywilnoprawnych (a nie wymaganych ustawą PB), wykonywanie opinii i ekspertyz, czy też postępowanie i zachowanie inżyniera budownictwa w związku z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych. Artykuły z poprzedniego i obecnego numeru stanowią wprowadzenie do cyklu krótkich publikacji mających na celu analizę spraw rozpatrywanych przed OSD MOIIB z tytułu odpowiedzialności zawodowej lub dyscyplinarnej naszych członków. Głównym celem przyszłych publikacji, poza oczywistą przestrogą przed łamaniem przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, jest wskazanie „pułapek”, w które wszyscy możemy wpadać, wykonując zawód inżyniera budownictwa. „Pułapki” te wcale nie muszą bowiem dotyczyć niewiedzy lub ignorancji przepisów albo zasad sztuki budowlanej. Czasami wynikają z taktycznej gry strony niezadowolonej ze współpracy z nami, a czasami z łatwowierności lub chęci pomocy inwestorowi, a bywa też tak, że - po prostu - z nieuwagi.

 

Źródło: inzynierbudownictwa.pl

 

 

601885039

POLCEN Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowogrodzka 31 
lok. 333
00-511 Warszawa
Telefon / Fax
tel.: 22 622 29 62, 22 622 16 61 
tel. 601 885 039
Dojazd
zobacz mapę dojazdu
 
e-mail
wydawnictwo@polcen.com.pl
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.